ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္ခင္ေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း - Kanbawza Tai News

Breaking

Boxed(True/False)

Friday, August 16, 2019

ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္ခင္ေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ကေမ႓ာဇတိုင္း
.

 မႈခင္း က်ဆင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြ ေရးဆြဲၿပီး အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေနပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔တစ္ခုတည္းနဲ႔ လုပ္လို႔ မရပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ တို႔ရဲ ႔ မႈခင္းက်ဆင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာမွာ ျပည္သူလူထု အားလံုး ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အားလံုး ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ဖို႔ လိုပါတယ္။
.
ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ဟူေသာ အဓိက မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္၊ ခက္မႀကီး ၃ ျဖာအနက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွ အ ေရးပါ အရာေရာက္ေသာ အဓိကဌာန တစ္ခုမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာ ယာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မူးယစ္ေဆး ဝါးအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ ျပည္သူ႕ အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး စ သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားရွိပါသည္။
.
ယေန႔အခါတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ ေဆာင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အခန္းက႑မွာလည္း ပို၍အ ေရးပါ အရာေရာက္လာေနပါသည္။
.
သို႔ျဖစ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမ႑ိဳင္ေအာက္မွ အေရးပါအရာေရာက္ ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား ျပည္နယ္အတြင္း ေတြ႕ႀကံဳရသည့္ အခက္ အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊ မူးယစ္ ေဆးဝါး တားဆီးကာကြယ္ေရး စသည္တို႔ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္ခင္ေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းခဲ့ ပါသည္။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။          အရင္ဆံုး ရဲမွဴးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးတာဝန္ယူတာ ဘယ္ ေလာက္ၾကာၿပီဆိုတာနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွဴးတာဝန္ မထမ္းေဆာင္ခင္ အရင္ဘယ္တာဝန္ ေတြ ထမ္းေဆာင္ခဲ႔တယ္ဆိုတာ သိပါရေစ။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       ရွမ္းျပည္နယ္ေရာက္တာက အခုဆိုရင္ ၁ ႏွစ္နဲ႕ ၂ လ ေလာက္ရွိသြားၿပီ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၅ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးတာဝန္ စၿပီးေတာ့ ထမ္းေဆာင္ တယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးတာဝန္ မ ထမ္းေဆာင္ခင္ကေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ မွဴး ကခ်င္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ ႔ ပင္မ တာဝန္ျဖစ္တဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ တျခားတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ ေတြနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကြာျခားတဲ႔ အခ်က္က ဘယ္လို ရွိပါသလဲ။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊ တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး အေနနဲ႔ ၃ ေနရာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ႔တယ္။ တိုင္း တပ္ဖြဲ႕မွဴးက ေနျပည္ ေတာ္မွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ အႀကီးအကဲ လံုၿခံဳေရး ေတြနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အပိုင္းကို ဦးစား ေပး လုပ္ရတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႕ ရွမ္းျပည္ နယ္တို႕က စိန္ေခၚမႈေတြ ပိုၿပီးေတာ့မ်ားတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေတြရွိတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္ သက္လို႕ ရွိတယ္။ ေနာက္ တရားမဝင္ပစၥည္း ကုန္သြယ္မႈေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ရတာရွိတယ္။ ရွမ္း ျပည္နယ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထူးျခားတဲ႔ ဝိေသသ ကေတာ့ အားလံုးသိတဲ႔အတိုင္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ မ်ားတယ္။ နယ္ေျမဧရိယာ အရ ေတာ္ေတာ္က်ယ္ျပန္႔တယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ၄ ပံု တစ္ပံုေလာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရပါတယ္။ ကြပ္ကဲတဲ႔ ေနရာေတြမွာ ရွမ္းေျမာက္တို႕ ရွမ္း အေရွ႕တို႕ သီးျခား ဒုျပည္နယ္ေတြ တာဝန္ေပး ၿပီးေတာ့မွ အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲရတာေတြ ရွိတယ္။ နည္းနည္း လက္လွမ္းမမီဘူးလို႕ ေျပာလို႔ရတာ ေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုး၂ လ တစ္ ေခါက္ေလာက္ေတာ့ ေဒသကို ႏွံ႕ေအာင္ သြားရ တယ္။ ဒီဘက္ေဒသမွာက အထူးသျဖင့္ေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါး စိန္ေခၚမႈ ပိုႀကီးတယ္လို႕ ေျပာ လို႕ ရပါတယ္။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းနဲ႔ေဒသ ၅ ခု ရွိတယ္။ အဲဒီထဲကမွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းနဲ႔ အထူးေဒသ(၄) က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေတြမွာဆိုရင္ တပ္မေတာ္ေရာ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေရာ အ ေျခခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိဘူး။ အဲဒါကိုေရာ ေရွ႕ဆက္ ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ စခန္းဖြင့္လွစ္တာတို႕ ရွိႏိုင္ မလား။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရဲစခန္းေတြ ရွိပါ တယ္။ ဟိုပန္တို႕၊ မက္မန္းတို႕မွာ ရဲစခန္းေတြ ရွိပါတယ္။ အလားတူပဲ သူတို႕ဘက္ကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဘက္ကေတာ့ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးအပိုင္းပဲ။ သူတို႔အေနနဲ႔လည္း ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ လက္ရွိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕က အတတ္ႏိုင္ဆံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ႔လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ ရြက္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း တခ်ိဳ႕ေနရာေတြ မွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတာ့ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။          ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ ႀကီးမွာ ျဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ ၄ ေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္ မႈ၂ ခုရွိတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဓိက တရားခံေတြ ဖမ္းဆီးရရွိမႈ ရွိ/မရွိနဲ႔ အမႈမွန္ ေပၚေပါက္မႈအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ လတ္တေလာ ဘယ္လိုမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေနပါသလဲ။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       ေတာင္ႀကီးမွာ ေလးေလာင္း ၿပိဳင္၂ ခါ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ တပ္ထဲမွာ ျဖစ္တဲ႔ကိစၥ ကေတာ့ တပ္မေတာ္ တပ္ထိန္းရဲ႕ မႈခင္းေဖာ္ ထုတ္ေရးကေန စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ပါ တယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရေတာ့ တရားခံဟာ ကိုယ္တိုင္ ေသဆံုးသြားတယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေပၚေပါက္ၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ကံသာမွာ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ ရွင္း လင္းျပၿပီးသားပါ။ အဓိက တရားခံကေတာ့ အ ခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ ေသသြားတယ္။ တရားခံ ေဖာ္ ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိတယ္လို႔ ေျပာလို႕ရတယ္။ ဒါ ေပမဲ့ ဆက္စပ္တဲ႔ တရားခံကေတာ့ ျပည္ပကို ေျပးတယ္လို႔ အၾကမ္းသိရတယ္။ ဘယ္သူဆို တာလဲ သိတယ္။ ဓါတ္ပံု မွတ္တမ္းေတြလည္း ရထားတယ္။ ဒီေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ ဖမ္းဆီးရမိေရး ကို ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ဆက္စပ္တရားခံက ေတာ့ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိေသးပါဘူး။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။          ရွမ္းျပည္နယ္ဟာ တျခား တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ေတြနဲ႔စာရင္ မူးယစ္ ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ သံုးစြဲမႈ အမ်ားဆံုးေပါ့။ အဲဒီမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕နဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ ဖမ္းဆီးရမိ တာဟာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားတာထက္ သံုး စြဲတဲ႔သူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားပါလာတာ ေတြ႕ ရတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ရဲမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕အျမင္ကို ေျပာ ၾကားေပးပါဦး။ ဒါ့အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲ သူေတြကို လူမႈေရး ျပစ္ဒဏ္ေတြ ေပးမယ္လို႔ သိရတယ္။ လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္ေပးဖို႔ ဘယ္လိုမ်ိဳး ေပးရမလဲဆိုတာ နည္းဥပေဒေတြ၊ မူဝါဒေတြ မ ရွိဘူး။ အဲဒီအေပၚမွာ ရဲမွဴးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဘယ္ လိုမ်ား ေျပာၾကားလိုပါသလဲ။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္ ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အႀကီးႀကီးေတြ ဖမ္းခ်င္ တာေပါ့။ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ ထုတ္လုပ္တဲ့ ေန ရာေတြက သြားေရးလာေရး ခက္ခဲတဲ႔ ေနရာ ေတြ၊ လက္လွမ္းမမီႏိုင္တဲ႔ အေနအထားေတြ မွာ ထုတ္လုပ္တယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈနည္း နည္းအားနည္းတဲ႔ ေနရာေပါ့။ အထူးသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဆီက လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေတြ မ်ားတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ လကုန္ပိုင္းက ကြတ္ ခိုင္မွာ မူးယစ္ေဆးဝါး ခ်က္လုပ္တဲ႔ စက္႐ံုႀကီး ေတြ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔တယ္။ တရားဝင္လည္း ထုတ္ ျပန္ထားၿပီးသားပါ။ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ႔ အေနအထားမွာ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာေပါ့။ ထို႔ အတူ ရွမ္းအေရွ႕ပိုင္းမွာဆို ေဆးျပားထုတ္တဲ႔ စက္႐ံုေတြ၊ ေဆးျပားထုတ္လုပ္တဲ႔ေနရာေတြ၊ ေဆးျပားေတြ သန္းခ်ီ ဖမ္းတဲ႔အေနအထားေတြ ေတြ႕ရမွာပါ။ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး ပမာ ဏတစ္ႏွစ္နဲ႔တစ္ႏွစ္ ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားလာတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဖိဖိစီးစီး ဖမ္းဆီးပါတယ္။
.
မူးယစ္ေဆးဝါးသမားဆိုတာ အလြန္ဆက္ သြယ္မႈ သိပ္ေကာင္းတယ္။ သူတို႔ကလည္း ကမၻာတစ္ဝန္းလံုး Network ရွိတယ္။ ကြ်န္ ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံက မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္ေတာ့ ထုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဈးကြက္က ကြ်န္ေတာ္ တို႔ ႏိုင္ငံက အဓိက မဟုတ္ဘူး။ ကမၻာ့ေဈး ကြက္ကို ျဖန္႔တယ္။ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးမွာ ရွိတဲ႔ ၿနအတသမု ကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနတဲ႔သူက ကြ်န္ေတာ္ တို႔ႏိုင္ငံက ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တို႕ႏိုင္ငံက မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲတဲ႔သူေတြက ေဆးျပားေလာက္ပဲ သံုးႏိုင္တာေလ။ မူးယစ္ ေဆးဝါး တကယ္ထုတ္ေနတဲ႔ အကက္ဒမင္း တို႔၊ ႈဃႏ တို႔ဟာမ်ိဳးက အရမ္းေဈးႀကီးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံက မသံုးႏိုင္ဘူး။ ေဈးကြက္ က ႏိုင္ငံျခားမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လိုက္မမီတဲ႔ နည္းပညာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီဟာကို မီေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတင္းလိုက္ေနရတယ္။ ကြ်န္ ေတာ္တို႕ လုပ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ေနပါတယ္။
.
မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲၿပီးၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္ေပး ဖို႔အတြက္ အဓိကလူမႈဝန္ထမ္းဌာနက အဆင္ သင့္ မျဖစ္ေသးဘူး။ ေဆးျဖတ္စခန္းေတြ ရွိ မယ္။ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးတဲ႔အတြက္ ကြ်န္ ေတာ္တို႔က မလုပ္ႏိုင္ေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေဆးျဖတ္စခန္းေတြကေတာ့ ျပည္နယ္မွာ ၅ ခု ေလာက္ရွိတယ္။ ေရႊျပည္ ေအး မူးယစ္ေဆးဝါးေဆးျဖတ္ စခန္းဆိုရင္ လည္း အခုမွျပန္ၿပီး အသက္သြင္းဖို႔ လုပ္ေန တယ္။ ေဆးျဖတ္စခန္းေတြက အသက္ဝင္ေန ၿပီ။ နည္းဥပေဒကေတာ့ ျပဌာန္းေကာင္း ျပ ဌာန္းၿပီးလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္ ဆိုတာ သံုးစြဲတဲ႔သူေတြကို ေပးတာ ျဖစ္တယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါး လက္ဝယ္မွာေတြ႕ရင္ အေရးယူ ခံရတာေပါ့။ အရမ္းနစ္နာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကလည္း ဒီဟာကို ျမန္ျမန္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစခ်င္ပါတယ္။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။          ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ႑ိဳင္သံုး ရပ္ထဲက တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က တံု႕ျပန္တာ ေပါ့။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းျဖစ္တဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကေန ဖမ္းလို႔သာ သူတို႔က ေထာင္ခ်ေနရတယ္။ အဲ့ အေပၚမွာေရာ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ဘက္ကို ရဲမွဴးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ိဳး တံု႔ျပန္ေျပာ ၾကားလိုပါသလဲ။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ႔အတြက္ သီးျခားေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေျပာစရာ မရွိပါဘူး။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။ ေတာင္ႀကီးမွာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကေန ေဒသႏၲရအမိန္႔ ထုတ္ၿပီးေတာ့မွ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲတဲ႔ေနရာ ေတြ၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားတဲ႔ေနရာေတြ ကို တားျမစ္နယ္ေျမလို႔ သတ္မွတ္ထားတယ္ ေပါ့။ အဲ့ဒီေနရာေတြမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲ တာတို႔၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားတာတို႕နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေရးယူခဲ႔တဲ႔ ျဖစ္စဥ္ေတြ ရွိပါ သလား။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       အရင္တုန္းကေတာ့ အရက္ ထိုင္ေသာက္ေနတာေတြကို သိပ္ၿပီးေတာ့ အ ေရးမယူဘူး။ အခုဆိုရင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာ ရရင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အိမ္ေရွ႕မွာေတာင္ ေသာက္ စားၿပီးေတာ့ သီခ်င္းေတြဆို အဲ႔ဒါကို အခ်ိန္ သတ္မွတ္ေပးထားတယ္။ တခ်ိဳ႕က ဒီမိုကေရစီ မရွိဘူးဆိုတာ ေျပာေသးတယ္။ အခ်ိန္အတိုင္း အတာတစ္ခုထိ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ခြင့္လႊတ္ေပး ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း လူေရွ႕သူေရွ႕မွာ အ ရက္ဝိုင္းႀကီး ထိုင္ၿပီး ေသာက္စားေနရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ခြင့္မျပဳဘူး။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ တစ္ ပတ္ထဲမွာကို နယ္ေျမရဲစခန္းမွာ ႀကိဳတင္ကာ ကြယ္မႈနဲ႔ အေရးယူတာ ၅ မႈေလာက္ရွိတယ္။ ျပည္သူလူထု အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္လာမယ္ ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အေရးယူမယ္။ လက္ရွိလည္း ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။          တိုင္းနဲ႕ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနဲ႕ဆို ၁၅ ခုရွိတယ္။ အဲ ဒီထဲမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က တာဝန္ယူရ တဲ႔ အပိုင္းက က်ယ္ျပန္႔တယ္ေပါ့။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အင္အားနဲ႔ ျပည္နယ္အတြင္းရွိတဲ႔ လူထုအင္ အားနဲ႔ အခ်ိဳးအစား ဘယ္ေလာက္ေလာက္ ရွိ ႏိုင္မလဲ။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား လံုေလာက္မႈ ရွိ ရဲ႕လား။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       လံုေလာက္တယ္ လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ မရဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံုအင္အား တစ္ဝက္ နီးပါးေလာက္ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကြ်န္ ေတာ္တို႔က မွ်တေအာင္ ထည့္ထားတယ္။ ကြ်န္ ေတာ္တို႕ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ လူဦးေရ ထူထပ္တဲ႔ေနရာမွာဆို အင္အားမ်ား ၿပီးေတာ့ လူဦးေရ က်ဲတဲ႔ေနရာမွာဆို အင္အား နည္းနည္း ေလွ်ာ့ထားတယ္။ လံုေလာက္ သ လားဆိုရင္ မလံုေလာက္ဘူးလို႕ ေျပာရမွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး စီ မံခန္႔ခြဲၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။          တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးမွာ အဓိကက်တဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုး မိုးေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ႔အခ်ိန္မွာ တ ျခား အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဥပမာ-အ စိုးရဘက္ကတို႕၊ တပ္မေတာ္ဘက္ကတို႕၊ အ ေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္ကတို႕ ဝင္ေရာက္ၿပီး စြက္ဖက္တာမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ႔လားေပါ့။ ရွိရင္ေရာ ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ိဳး ဆံုးျဖတ္ပါသလဲ။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိကရည္ မွန္းခ်က္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေပါ့။ ကြ်န္ ေတာ္တို႕က ဘယ္သူ႔ကို တာဝန္ခံေနရသလဲဆို ေတာ့ အစိုးရကို တာဝန္ခံေနရတယ္။ အစိုးရ ရဲ႕ ဂိုက္လိုင္းကို လုပ္ေနရတယ္။ အပတ္စဥ္ လံု ၿခံဳေရး ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး လုပ္တဲ႔အခါမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ႔ နယ္လံုဝန္ႀကီးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ပါတယ္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦး စီးဌာနပါတယ္။ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနပါတယ္။ စ သံုးလံုး ပါတယ္။ လဝက ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အ စည္းေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႕က ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကိစၥေတြ ဝိုင္းလုပ္ေနၾက တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္သူက လႊမ္းမိုးတယ္ မ လႊမ္းမိုးဘူး မေျပာဘူး။ အားလံုးက တိုင္ပင္ၿပီး ေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ အေနအထား မ်ိဳး ေတာ့ ရွိပါတယ္။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။          ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ရွိတဲ႔ သီးျခားနဲ႔ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္၊ မႈခင္းတပ္ဖြဲ႕တို႕၊ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕တို႕၊ သတင္းတပ္ဖြဲ႕တို႕၊ ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႕တို႕ကေရာ ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရဲ ႔ ကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ ရွိပါသလား။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က တစ္ပတ္တစ္ခါ ဦးေရးေထာက္ အဖြဲ႕ေတြ အ ကုန္အစည္းအေဝး လုပ္တယ္။ မႈခင္း၊ သတင္း၊ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းတို႔၊ ကမၻာလွည့္ စ သည္ျဖင့္ အကုန္လံုး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္တယ္။ မူဝါဒေတြ ခ်ေပး စရာ ရွိရင္ ခ်ေပးပါတယ္။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။          လား႐ိႈးမွာ လတ္တေလာ ျဖစ္သြားတဲ႔ဟာေပါ့။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ကေန DVB က အလြတ္တန္း သတင္းေထာက္ကို သူ႕ၿခံဝန္းထဲမွာ တံခါးပိတ္ ၿပီးေတာ့မွ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ကို ယာဥ္ထိန္းကို ဖုန္းဆက္ ဖမ္းခိုင္းတာေပါ့။ အဲဒီ အေပၚမွာ ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးတစ္ေယာက္ရဲ႕ မွတ္ခ်က္ ေလး ေျပာျပေပးပါ။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဆိုတာကေတာ့ တိုင္ၾကားလာတာရွိရင္ အမႈဖြင့္ အေရးယူေပး ရမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အဓိက တာဝန္ပါပဲ။ တရားဝင္ တိုင္ၾကားလာၿပီဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အမႈဖြင့္ အေရးယူတယ္။ အလားတူပဲ နစ္နာ တဲ႔သူ ရွိရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔က အကာအ ကြယ္လုပ္ေပးရမွာ တာဝန္ရွိတယ္။ တကယ္ ေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဆိုတာ တိုင္ၾကားလာတဲ႔ အမႈ ေပၚ စစ္ေဆးၿပီးေတာ့မွ တရား႐ံုးကို စြဲတင္ေပး ရတာလည္း ရွိပါတယ္။ အျပစ္ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ မေပးျခင္းဟာ တရား႐ံုးရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။          အရင္တုန္းကဆို တစ္ႏိုင္ငံ လံုးမွာ လား႐ိႈးယာဥ္ထိန္းဆိုတာ နာမည္တစ္ လံုးနဲ႔ ေနခဲ့တာေပါ့။ ဒီျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ၿပီးတဲ႔ေနာက္ ပိုင္းမွာမွ လား႐ိႈးယာဥ္ထိန္းဆိုတာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ပံုရိပ္က အျမင့္ဆံုးကေန ေအာက္ဆံုးကို ျပန္ က်သြားတာေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး မွတ္ခ်က္ေပးခ်င္ပါသလဲ။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       အဲဒါကေတာ့ ရဲဆိုတာက ျပည္သူအမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံရတာေပါ့။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲ႕ ပံုရိပ္ကို ဆံုးျဖတ္တာကလည္း ျပည္သူကပဲ ဆံုးျဖတ္တာ ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဥပေဒေပၚမွာပဲ ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ ရပါတယ္။ မွားတာ၊ မွန္တာကေတာ့ရွိေကာင္း ရွိမွာေပါ့။ ဘယ္သူမွားတယ္၊ မွန္တယ္ဆိုတာ ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မေျပာလိုဘူး။ ေျပာခ်င္တာ ကေတာ့ ျပည္သူက ဆံုးျဖတ္တဲ့ အဆံုးအျဖတ္ ေပါ့။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။          ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လတ္တေလာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြထဲ မွာ အႀကီးမားဆံုး ေအာင္ျမင္မႈက ဘာျဖစ္မလဲ။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ ဒီႏွစ္ ကေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္လို႕ ကြ်န္ ေတာ္တို႔က နည္းနည္းေလး ပိုၿပီးထိထိေရာက္ ေရာက္လုပ္ႏိုင္တယ္လို႕ ျမင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆို နယ္စပ္ေဒသမွာ အထိကို တရားဥပေဒ စိုးမိုးႏိုင္တဲ႔ ေနရာေပါ့။ တပ္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး ကြ်န္ ေတာ္တို႕က မူးယစ္ေဆးဝါးစခန္းေတြ၊ မူးယစ္ ေဆးဝါး ခ်က္လုပ္တဲ႔ေနရာေတြ ေရာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုး မိုးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မႈခင္း က်ဆင္းေရးကို လံုးဝ မႈခင္းက်ဆင္းတယ္လို႔ ေျပာလို႕မရဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း သိပ္ႀကီးမားတဲ႔ ႐ုပ္ဆိုးက်ဥ္းတန္ ေတြ ျပစ္မႈေတြ မျဖစ္ပြားေအာင္လို႕ ထိန္းသိမ္း ႏိုင္တယ္လို႕ ျမင္ပါတယ္။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။            ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ရွမ္း ေတာင္က နမ့္စန္၊ ရွမ္းအေရွ႕ဆို တာခ်ီလိတ္၊ ရွမ္းေျမာက္ဆိုရင္ မူဆယ္ေပါ့။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ မႈ ကြပ္ကဲမႈ ရေနတဲ့ နယ္ေျမေတြမွာ ေလာင္း ကစားၿမိဳ႕ေတာ္ေတြ ဆိုၿပီးေတာ့ လူထုက သတ္ မွတ္ထားတယ္ေပါ့။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႕ ဘယ္ လိုမ်ိဳး စီမံခ်က္ေတြခ်ၿပီးေတာ့ ႏွိမ္နင္းဖို႕ရွိလဲ။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒါနဲ႔ ပတ္ သက္ရင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ မွ လုပ္ေနတယ္။ တခ်ိဳ႕အပိုင္းေတြမွာ ဘယ္သူ ေတြ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာ အားလံုးသိမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လက္လွမ္းမမီတဲ႔ လုပ္လို႕မရတဲ႔ အတိုင္းအတာေတြ ရွိတယ္။ ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့သြား ေအာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။          ရဲတပ္ဖြဲ႕က တာဝန္ယူထား တဲ႔ အခ်ဳပ္ခန္းအသီးသီးမွာ အခ်ဳပ္သား အင္အား မ်ားျပားၿပီးေတာ့ အခ်ဳပ္ခန္းေတြနဲ႕ မဆံ့ ဘူးလို႔ သိရတယ္။ အဲ့ဒါကို လတ္တေလာ ဘယ္လို ေျဖရွင္းမလဲ။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       အထူးသျဖင့္ ျဖစ္ေနတာက ခ႐ိုင္ေတြေပါ့။ ေတာင္ႀကီးလို ေနရာမ်ိဳးက အ က်ဥ္းေထာင္ရွိေတာ့ ျပႆနာ မရွိဘူး။ ဥပမာ လြိဳင္လင္တို႕လိုမ်ိဳး နီးနီးနားနားလည္း ေထာင္ မရွိဘူး။ အဲ့ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႕ ရဲစခန္းအခ်ဳပ္ ခန္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ တင္ျပထားတယ္။ မူ ဆယ္၊ ေက်ာက္မဲ၊ လြိဳင္လင္၊ တာခ်ီလိတ္၊ မိုးမိတ္တို႕ကို အခ်ဳပ္ခန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕ဖို႕ တင္ျပ ထားတယ္။ ေန႔စဥ္ ခ်ဳပ္တဲ႔ အခ်ဳပ္သားေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ တခ်ိဳ႕လည္း တရား႐ံုးနဲ႔ ညႇိ ႏိႈင္းၿပီး တရား႐ံုးမွာ ႐ံုးခ်ိန္းေတြ အၾကာႀကီး ၾကာၿပီးေတာ့မွ ႏွစ္ေပါက္တဲ႔ဟာေတြ ရွိတယ္။ ေထာင္ပို႕ႏိုင္ရင္ ဒီေလာက္ျပႆနာ မရွိပါဘူး။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။          လူ႕အခြင့္ေရး ႐ႈေထာင့္အ ရ အခ်ဳပ္ခန္းေတြမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စာ ဖတ္ခြင့္ ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ အခ်ဳပ္ခန္းေတြမွာ အခ်ဳပ္သားေတြ အေနနဲ႔ စာဖတ္ခြင့္ မရဘူး ေပါ့။ အဲ့ဒါကိုေရာ ေရွ ႔ဆက္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို မ်ိဳးစီစဥ္မႈ ရွိမလဲ။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       လူ႕အခြင့္ေရး ေကာ္မရွင္နဲ႔ တရားသူႀကီးေတြကေတာ့ အၿမဲတမ္း လိုက္စစ္ ေနတာပဲ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြေပၚ မူတည္ၿပီး ၾကပ္ မတ္ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ မရွိဘူးလို႕ ကြ်န္ ေတာ္မေျပာဘူး။ ရွိေကာင္းရွိမယ္။ အတတ္ႏိုင္ ဆံုးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕လည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ေပးေနပါတယ္။
.
ကေမၻာဇတိုင္း။          မီဒီယာကတစ္ဆင့္ လူထု ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနနဲ႔ သီးျခား ေျပာလိုတာေလး ရွိရင္ ေျပာေပးပါဦး။
.
ရဲမွဴးခ်ဳပ္။       အခု ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရွမ္းျပည္ နယ္ တစ္ခုလံုးမွာ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေတာင္ ႀကီးမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မႈခင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ဆြဲ ထားပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ မႈခင္းက်ဆင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာေတြ ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုတည္းနဲ႔ လုပ္လို႕မရဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ရဲ႕ မႈခင္းက်ဆင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာမွာ ျပည္သူ လူထုအားလံုး ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အားလံုးဝိုင္း ဝန္းပါဝင္ဖို႕ လိုပါတယ္။
.
ေနာက္တစ္ခုက ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ထူးျခား တဲ႔ မႈခင္းေတြ ျဖစ္တာတို႕ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဆီမွာ 199 Call Center ေတြ ရွိတယ္။ ၂၄ နာရီလံုး CCTV နဲ႔ 19 Call Center ဖြင့္ ထားတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေပၚ၊ က်ိဳင္းတံု၊ လား႐ိႈး ဖြင့္ၿပီးသြားၿပီ။ ရဲစ ခန္းေတြက ဖုန္းမကိုင္ဘူးလို႔၊ 199 ေခၚရင္ လည္း အလကားပါပဲလို႕ မျဖစ္ေအာင္ ၂၄ နာ ရီ တာဝန္ခ်ထားပါတယ္။
.
ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္ခင္ေအာင္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလမွ စတင္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ၿပီး င္းသည္ ယခင္က ေနျပည္ေတာ္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
============================================================
ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ် ဇော်ခင်အောင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း
.
.

ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်တော့ ထုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဈေးကွက်က ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက အဓိက မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာ့ ဈေးကွက်ကို ဖြန့်တယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ ရှိတဲ့ Network ကို ထိန်းချုပ်နေတဲ့သူက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲတဲ့ သူတွေက ဆေးပြား လောက်ပဲ သုံးနိုင်တာလေ။
.
နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်၊ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင် ဟူသော အဓိက မဏ္ဍိုင်ကြီး ၃ ရပ်၊ ခက်မကြီး ၃ ဖြာအနက် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်မှ အ ရေးပါ အရာရောက်သော အဓိကဌာန တစ်ခုမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ပြည်တွင်း လုံခြုံရေးနှင့် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာ ယာရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ မူးယစ်ဆေး ဝါးအန္တရာယ် တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ပြည်သူ့ အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေး စ သည့် ရည်မှန်းချက် တာဝန်များကို ဆောင်ရွက် ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။
.
ယနေ့အခါတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဖော် ဆောင် အကောင်ထည်ဖော်နေချိန်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အခန်းကဏ္ဍမှာလည်း ပို၍အ ရေးပါ အရာရောက်လာနေပါသည်။
.
သို့ဖြစ်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း အုပ်ချုပ် ရေးမဏ္ဍိုင်အောက်မှ အရေးပါအရာရောက် သော ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်မှု များ ပြည်နယ်အတွင်း တွေ့ကြုံရသည့် အခက် အခဲ၊ စိန်ခေါ်မှုများ၊ မှုခင်းကျဆင်းရေး၊ မူးယစ် ဆေးဝါး တားဆီးကာကွယ်ရေး စသည်တို့ကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ် ဇော်ခင်အောင်နှင့် တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ ပါသည်။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               အရင်ဆုံး ရဲမှူးချုပ်အနေနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတာဝန်ယူတာ ဘယ် လောက်ကြာပြီဆိုတာနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးတာဝန် မထမ်းဆောင်ခင် အရင်ဘယ်တာဝန် တွေ ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သိပါရစေ။
.
ရဲမှူးချုပ်။          ရှမ်းပြည်နယ်ရောက်တာက အခုဆိုရင် ၁ နှစ်နဲ့ ၂ လ လောက်ရှိသွားပြီ။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၅ ရက်က ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတာဝန် စပြီးတော့ ထမ်းဆောင် တယ်။ ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတာဝန် မ ထမ်းဆောင်ခင်ကတော့ နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူး ကချင်ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။   မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ ့ ပင်မ တာဝန်ဖြစ်တဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ပတ် သက်ပြီးတော့ တခြားတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ် တွေနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ကွာခြားတဲ့ အချက်က ဘယ်လို ရှိပါသလဲ။
.
ရဲမှူးချုပ်။          ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး အနေနဲ့ ၃ နေရာ တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့တယ်။ တိုင်း တပ်ဖွဲ့မှူးက နေပြည် တော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အကြီးအကဲ လုံခြုံရေး တွေနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အပိုင်းကို ဦးစား ပေး လုပ်ရတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်တို့ ရှမ်းပြည် နယ်တို့က စိန်ခေါ်မှုတွေ ပိုပြီးတော့များတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း တွေရှိတယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စတွေနဲ့ ပတ် သက်လို့ ရှိတယ်။ နောက် တရားမဝင်ပစ္စည်း ကုန်သွယ်မှုတွေ ထိန်းချုပ်ရတာရှိတယ်။ ရှမ်း ပြည်နယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးခြားတဲ့ ဝိသေသ ကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ များတယ်။ နယ်မြေဧရိယာ အရ တော်တော်ကျယ်ပြန့်တယ်။ နိုင်ငံရဲ့ ၄ ပုံ တစ်ပုံလောက် တာဝန်ထမ်းဆောင် ရပါတယ်။ ကွပ်ကဲတဲ့ နေရာတွေမှာ ရှမ်းမြောက်တို့ ရှမ်း အရှေ့တို့ သီးခြား ဒုပြည်နယ်တွေ တာဝန်ပေး ပြီးတော့မှ အုပ်ချုပ်ကွပ်ကဲရတာတွေ ရှိတယ်။ နည်းနည်း လက်လှမ်းမမီဘူးလို့ ပြောလို့ရတာ ပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး၂ လ တစ် ခေါက်လောက်တော့ ဒေသကို နှံ့အောင် သွားရ တယ်။ ဒီဘက်ဒေသမှာက အထူးသဖြင့်တော့ မူးယစ်ဆေးဝါး စိန်ခေါ်မှု ပိုကြီးတယ်လို့ ပြော လို့ ရပါတယ်။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။   ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင် ကိုယ် ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းနဲ့ဒေသ ၅ ခု ရှိတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းနဲ့ အထူးဒေသ(၄) က ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တွေမှာဆိုရင် တပ်မတော်ရော၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ရော အ ခြေချနိုင်ခြင်း မရှိဘူး။ အဲဒါကိုရော ရှေ့ဆက် ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ စခန်းဖွင့်လှစ်တာတို့ ရှိနိုင် မလား။
.
ရဲမှူးချုပ်။          ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရဲစခန်းတွေ ရှိပါ တယ်။ ဟိုပန်တို့၊ မက်မန်းတို့မှာ ရဲစခန်းတွေ ရှိပါတယ်။ အလားတူပဲ သူတို့ဘက်ကလည်း အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေးအပိုင်းပဲ။ သူတို့အနေနဲ့လည်း ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ လက်ရှိတော့ ကျွန်တော်တို့က အတတ်နိုင်ဆုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင် ရွက်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တချို့နေရာတွေ မှာ ကန့်သတ်ချက်တော့ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               ပြည်နယ်မြို့တော် တောင် ကြီးမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ၄ လောင်းပြိုင် လူသတ် မှု၂ ခုရှိတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဓိက တရားခံတွေ ဖမ်းဆီးရရှိမှု ရှိ/မရှိနဲ့ အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်မှုအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ လတ်တလော ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ဆောင်နေပါသလဲ။
.
ရဲမှူးချုပ်။          တောင်ကြီးမှာ လေးလောင်း ပြိုင်၂ ခါ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ တပ်ထဲမှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ ကတော့ တပ်မတော် တပ်ထိန်းရဲ့ မှုခင်းဖော် ထုတ်ရေးကနေ စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ပါ တယ်။ စုံစမ်းစစ်ဆေး ဖော်ထုတ်ချက်အရတော့ တရားခံဟာ ကိုယ်တိုင် သေဆုံးသွားတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ဒါကတော့ ပေါ်ပေါက်ပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ကံသာမှာ ဖြစ်စဉ်ကတော့ ရှင်း လင်းပြပြီးသားပါ။ အဓိက တရားခံကတော့ အ ချုပ်ခန်းထဲမှာ သေသွားတယ်။ တရားခံ ဖော် ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ တရားခံကတော့ ပြည်ပကို ပြေးတယ်လို့ အကြမ်းသိရတယ်။ ဘယ်သူဆို တာလဲ သိတယ်။ ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်းတွေလည်း ရထားတယ်။ ဒီပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ နိုင်ငံ အချင်းချင်း ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှ ဖမ်းဆီးရမိရေး ကို ဆောင်ရွက်နေတယ်။ ဆက်စပ်တရားခံက တော့ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               ရှမ်းပြည်နယ်ဟာ တခြား တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တွေနဲ့စာရင် မူးယစ် ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ သုံးစွဲမှု အများဆုံးပေါ့။ အဲဒီမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ တပ်မတော်နဲ့ ဖမ်းဆီးရမိ တာဟာ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာထက် သုံး စွဲတဲ့သူတွေ တော်တော်များများပါလာတာ တွေ့ ရတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ရဲမှူးချုပ်ရဲ့အမြင်ကို ပြော ကြားပေးပါဦး။ ဒါ့အပြင် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ သူတွေကို လူမှုရေး ပြစ်ဒဏ်တွေ ပေးမယ်လို့ သိရတယ်။ လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ ဘယ်လိုမျိုး ပေးရမလဲဆိုတာ နည်းဥပဒေတွေ၊ မူဝါဒတွေ မ ရှိဘူး။ အဲဒီအပေါ်မှာ ရဲမှူးချုပ်အနေနဲ့ ဘယ် လိုများ ပြောကြားလိုပါသလဲ။
.
ရဲမှူးချုပ်။          မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက် ရင် ကျွန်တော်တို့က အကြီးကြီးတွေ ဖမ်းချင် တာပေါ့။ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ နေ ရာတွေက သွားရေးလာရေး ခက်ခဲတဲ့ နေရာ တွေ၊ လက်လှမ်းမမီနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေ မှာ ထုတ်လုပ်တယ်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုနည်း နည်းအားနည်းတဲ့ နေရာပေါ့။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဆီက လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း တွေ များတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လကုန်ပိုင်းက ကွတ် ခိုင်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါး ချက်လုပ်တဲ့ စက်ရုံကြီး တွေ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်။ တရားဝင်လည်း ထုတ် ပြန်ထားပြီးသားပါ။ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ အနေအထားမှာ ဘီလီယံပေါင်းများစွာပေါ့။ ထို့ အတူ ရှမ်းအရှေ့ပိုင်းမှာဆို ဆေးပြားထုတ်တဲ့ စက်ရုံတွေ၊ ဆေးပြားထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေ၊ ဆေးပြားတွေ သန်းချီ ဖမ်းတဲ့အနေအထားတွေ တွေ့ရမှာပါ။ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး ပမာ ဏတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် ပိုပြီးတော့ များလာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ဖိဖိစီးစီး ဖမ်းဆီးပါတယ်။
.
မူးယစ်ဆေးဝါးသမားဆိုတာ အလွန်ဆက် သွယ်မှု သိပ်ကောင်းတယ်။ သူတို့ကလည်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး Network ရှိတယ်။ ကျွန် တော်တို့နိုင်ငံက မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်တော့ ထုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဈေးကွက်က ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံက အဓိက မဟုတ်ဘူး။ ကမ္ဘာ့ဈေး ကွက်ကို ဖြန့်တယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ ရှိတဲ့ နြအတသမု ကို ထိန်းချုပ်နေတဲ့သူက ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံက ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်။ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံက မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲတဲ့သူတွေက ဆေးပြားလောက်ပဲ သုံးနိုင်တာလေ။ မူးယစ် ဆေးဝါး တကယ်ထုတ်နေတဲ့ အကက်ဒမင်း တို့၊ ှုဃန တို့ဟာမျိုးက အရမ်းဈေးကြီးတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက မသုံးနိုင်ဘူး။ ဈေးကွက် က နိုင်ငံခြားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ လိုက်မမီတဲ့ နည်းပညာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒီဟာကို မီအောင် ကျွန်တော်တို့ အတင်းလိုက်နေရတယ်။ ကျွန် တော်တို့ လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်နေပါတယ်။
.
မူးယစ်ဆေးဝါးဥပဒေ အသစ်ရေးဆွဲပြီးပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က လူမှုရေးပြစ်ဒဏ်ပေး ဖို့အတွက် အဓိကလူမှုဝန်ထမ်းဌာနက အဆင် သင့် မဖြစ်သေးဘူး။ ဆေးဖြတ်စခန်းတွေ ရှိ မယ်။ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးတဲ့အတွက် ကျွန် တော်တို့က မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် မူးယစ်ဆေးဝါး ဆေးဖြတ်စခန်းတွေကတော့ ပြည်နယ်မှာ ၅ ခု လောက်ရှိတယ်။ ရွှေပြည် အေး မူးယစ်ဆေးဝါးဆေးဖြတ် စခန်းဆိုရင် လည်း အခုမှပြန်ပြီး အသက်သွင်းဖို့ လုပ်နေ တယ်။ ဆေးဖြတ်စခန်းတွေက အသက်ဝင်နေ ပြီ။ နည်းဥပဒေကတော့ ပြဌာန်းကောင်း ပြ ဌာန်းပြီးလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လူမှုရေးပြစ်ဒဏ် ဆိုတာ သုံးစွဲတဲ့သူတွေကို ပေးတာ ဖြစ်တယ်။ မူးယစ်ဆေးဝါး လက်ဝယ်မှာတွေ့ရင် အရေးယူ ခံရတာပေါ့။ အရမ်းနစ်နာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကလည်း ဒီဟာကို မြန်မြန်အကောင်အထည် ဖော်စေချင်ပါတယ်။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               ကျွန်တော်တို့ မဏ္ဍိုင်သုံး ရပ်ထဲက တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်က တုံ့ပြန်တာ ပေါ့။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဖြစ်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေ ဖမ်းလို့သာ သူတို့က ထောင်ချနေရတယ်။ အဲ့ အပေါ်မှာရော တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ဘက်ကို ရဲမှူးချုပ် အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး တုံ့ပြန်ပြော ကြားလိုပါသလဲ။
.
ရဲမှူးချုပ်။          ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင် ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် သီးခြားတော့ ကျွန်တော်ပြောစရာ မရှိပါဘူး။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။   တောင်ကြီးမှာ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနကနေ ဒေသန္တရအမိန့် ထုတ်ပြီးတော့မှ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲတဲ့နေရာ တွေ၊ အရက်သေစာ သောက်စားတဲ့နေရာတွေ ကို တားမြစ်နယ်မြေလို့ သတ်မှတ်ထားတယ် ပေါ့။ အဲ့ဒီနေရာတွေမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲ တာတို့၊ အရက်သေစာ သောက်စားတာတို့နဲ့ ပတ်သက်လို့ အရေးယူခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ရှိပါ သလား။
.
ရဲမှူးချုပ်။          အရင်တုန်းကတော့ အရက် ထိုင်သောက်နေတာတွေကို သိပ်ပြီးတော့ အ ရေးမယူဘူး။ အခုဆိုရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြော ရရင် ဝန်ကြီးချုပ်အိမ်ရှေ့မှာတောင် သောက် စားပြီးတော့ သီချင်းတွေဆို အဲ့ဒါကို အချိန် သတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ တချို့က ဒီမိုကရေစီ မရှိဘူးဆိုတာ ပြောသေးတယ်။ အချိန်အတိုင်း အတာတစ်ခုထိ ကျွန်တော်တို့က ခွင့်လွှတ်ပေး ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း လူရှေ့သူရှေ့မှာ အ ရက်ဝိုင်းကြီး ထိုင်ပြီး သောက်စားနေရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က ခွင့်မပြုဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ် ပတ်ထဲမှာကို နယ်မြေရဲစခန်းမှာ ကြိုတင်ကာ ကွယ်မှုနဲ့ အရေးယူတာ ၅ မှုလောက်ရှိတယ်။ ပြည်သူလူထု အနှောင့်အယှက် ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အရေးယူမယ်။ လက်ရှိလည်း ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ၁၄ ခု၊ နေပြည်တော် ကောင်စီနဲ့ဆို ၁၅ ခုရှိတယ်။ အဲ ဒီထဲမှာ ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့က တာဝန်ယူရ တဲ့ အပိုင်းက ကျယ်ပြန့်တယ်ပေါ့။ ရဲတပ်ဖွဲ့ အင်အားနဲ့ ပြည်နယ်အတွင်းရှိတဲ့ လူထုအင် အားနဲ့ အချိုးအစား ဘယ်လောက်လောက် ရှိ နိုင်မလဲ။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား လုံလောက်မှု ရှိ ရဲ့လား။
.
ရဲမှူးချုပ်။          လုံလောက်တယ် လို့တော့ ပြောလို့ မရဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံအင်အား တစ်ဝက် နီးပါးလောက် ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန် တော်တို့က မျှတအောင် ထည့်ထားတယ်။ ကျွန် တော်တို့ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ် မူတည်ပြီးတော့ လူဦးရေ ထူထပ်တဲ့နေရာမှာဆို အင်အားများ ပြီးတော့ လူဦးရေ ကျဲတဲ့နေရာမှာဆို အင်အား နည်းနည်း လျှော့ထားတယ်။ လုံလောက် သ လားဆိုရင် မလုံလောက်ဘူးလို့ ပြောရမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ အတတ်နိုင်ဆုံး စီ မံခန့်ခွဲပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးမှာ အဓိကကျတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ တရားဥပဒေ စိုး မိုးရေး လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ တ ခြား အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဥပမာ-အ စိုးရဘက်ကတို့၊ တပ်မတော်ဘက်ကတို့၊ အ ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကတို့ ဝင်ရောက်ပြီး စွက်ဖက်တာမျိုးတွေ ရှိခဲ့လားပေါ့။ ရှိရင်ရော ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး ဆုံးဖြတ်ပါသလဲ။
.
ရဲမှူးချုပ်။          ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိကရည် မှန်းချက်က တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပေါ့။ ကျွန် တော်တို့က ဘယ်သူ့ကို တာဝန်ခံနေရသလဲဆို တော့ အစိုးရကို တာဝန်ခံနေရတယ်။ အစိုးရ ရဲ့ ဂိုက်လိုင်းကို လုပ်နေရတယ်။ အပတ်စဉ် လုံ ခြုံရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး လုပ်တဲ့အခါမှာ ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ နယ်လုံဝန်ကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်ပါတယ်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦး စီးဌာနပါတယ်။ အကျဉ်းဦးစီးဌာနပါတယ်။ စ သုံးလုံး ပါတယ်။ လဝက ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့အ စည်းတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့က ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကိစ္စတွေ ဝိုင်းလုပ်နေကြ တယ်။ အဲဒီတော့ ဘယ်သူက လွှမ်းမိုးတယ် မ လွှမ်းမိုးဘူး မပြောဘူး။ အားလုံးက တိုင်ပင်ပြီး တော့မှ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အနေအထား မျိုး တော့ ရှိပါတယ်။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ သီးခြားနဲ့ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၊ မှုခင်းတပ်ဖွဲ့တို့၊ မူးယစ်တပ်ဖွဲ့တို့၊ သတင်းတပ်ဖွဲ့တို့၊ ယာဉ်ထိန်း တပ်ဖွဲ့တို့ကရော ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရဲ ့ ကွပ်ကဲမှုအောက်မှာ ရှိပါသလား။
.
ရဲမှူးချုပ်။          ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က တစ်ပတ်တစ်ခါ ဦးရေးထောက် အဖွဲ့တွေ အ ကုန်အစည်းအဝေး လုပ်တယ်။ မှုခင်း၊ သတင်း၊ လေကြောင်း၊ ရေကြောင်းတို့၊ ကမ္ဘာလှည့် စ သည်ဖြင့် အကုန်လုံး လိုအပ်ချက်တွေကို ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်တယ်။ မူဝါဒတွေ ချပေး စရာ ရှိရင် ချပေးပါတယ်။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               လားရှိုးမှာ လတ်တလော ဖြစ်သွားတဲ့ဟာပေါ့။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ကနေ DVB က အလွတ်တန်း သတင်းထောက်ကို သူ့ခြံဝန်းထဲမှာ တံခါးပိတ် ပြီးတော့မှ လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်ကို ယာဉ်ထိန်းကို ဖုန်းဆက် ဖမ်းခိုင်းတာပေါ့။ အဲဒီ အပေါ်မှာ ပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတစ်ယောက်ရဲ့ မှတ်ချက် လေး ပြောပြပေးပါ။
.
ရဲမှူးချုပ်။          ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆိုတာကတော့ တိုင်ကြားလာတာရှိရင် အမှုဖွင့် အရေးယူပေး ရမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က အဓိက တာဝန်ပါပဲ။ တရားဝင် တိုင်ကြားလာပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က အမှုဖွင့် အရေးယူတယ်။ အလားတူပဲ နစ်နာ တဲ့သူ ရှိရင်လည်း ကျွန်တော်တို့က အကာအ ကွယ်လုပ်ပေးရမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ တကယ် တော့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတာ တိုင်ကြားလာတဲ့ အမှု ပေါ် စစ်ဆေးပြီးတော့မှ တရားရုံးကို စွဲတင်ပေး ရတာလည်း ရှိပါတယ်။ အပြစ်ရှိခြင်း၊ မရှိခြင်း၊ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း၊ မပေးခြင်းဟာ တရားရုံးရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               အရင်တုန်းကဆို တစ်နိုင်ငံ လုံးမှာ လားရှိုးယာဉ်ထိန်းဆိုတာ နာမည်တစ် လုံးနဲ့ နေခဲ့တာပေါ့။ ဒီဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် ပိုင်းမှာမှ လားရှိုးယာဉ်ထိန်းဆိုတာ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ပုံရိပ်က အမြင့်ဆုံးကနေ အောက်ဆုံးကို ပြန် ကျသွားတာပေါ့။ အဲဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမျိုး မှတ်ချက်ပေးချင်ပါသလဲ။
.
ရဲမှူးချုပ်။          အဲဒါကတော့ ရဲဆိုတာက ပြည်သူအများနဲ့ ဆက်ဆံရတာပေါ့။ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲ့ ပုံရိပ်ကို ဆုံးဖြတ်တာကလည်း ပြည်သူကပဲ ဆုံးဖြတ်တာ ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဥပဒေပေါ်မှာပဲ ရပ်တည်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက် ရပါတယ်။ မှားတာ၊ မှန်တာကတော့ရှိကောင်း ရှိမှာပေါ့။ ဘယ်သူမှားတယ်၊ မှန်တယ်ဆိုတာ တော့ ကျွန်တော် မပြောလိုဘူး။ ပြောချင်တာ ကတော့ ပြည်သူက ဆုံးဖြတ်တဲ့ အဆုံးအဖြတ် ပေါ့။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လတ်တလော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေထဲ မှာ အကြီးမားဆုံး အောင်မြင်မှုက ဘာဖြစ်မလဲ။
.
ရဲမှူးချုပ်။          ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဒီနှစ် ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန် တော်တို့က နည်းနည်းလေး ပိုပြီးထိထိရောက် ရောက်လုပ်နိုင်တယ်လို့ မြင်တယ်။ ဘာကြောင့် လဲဆို နယ်စပ်ဒေသမှာ အထိကို တရားဥပဒေ စိုးမိုးနိုင်တဲ့ နေရာပေါ့။ တပ်နဲ့ ပေါင်းပြီး ကျွန် တော်တို့က မူးယစ်ဆေးဝါးစခန်းတွေ၊ မူးယစ် ဆေးဝါး ချက်လုပ်တဲ့နေရာတွေ ရောက်အောင် လုပ်နိုင်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ တရားဥပဒေ စိုး မိုးရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မှုခင်း ကျဆင်းရေးကို လုံးဝ မှုခင်းကျဆင်းတယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း သိပ်ကြီးမားတဲ့ ရုပ်ဆိုးကျဉ်းတန် တွေ ပြစ်မှုတွေ မဖြစ်ပွားအောင်လို့ ထိန်းသိမ်း နိုင်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ရှမ်း တောင်က နမ့်စန်၊ ရှမ်းအရှေ့ဆို တာချီလိတ်၊ ရှမ်းမြောက်ဆိုရင် မူဆယ်ပေါ့။ အစိုးရအုပ်ချုပ် မှု ကွပ်ကဲမှု ရနေတဲ့ နယ်မြေတွေမှာ လောင်း ကစားမြို့တော်တွေ ဆိုပြီးတော့ လူထုက သတ် မှတ်ထားတယ်ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ် လိုမျိုး စီမံချက်တွေချပြီးတော့ နှိမ်နင်းဖို့ရှိလဲ။
.
ရဲမှူးချုပ်။          ကျွန်တော်တို့က ဒါနဲ့ ပတ် သက်ရင် တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ မှ လုပ်နေတယ်။ တချို့အပိုင်းတွေမှာ ဘယ်သူ တွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ လက်လှမ်းမမီတဲ့ လုပ်လို့မရတဲ့ အတိုင်းအတာတွေ ရှိတယ်။ ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှ ဆောင်ရွက်နေတယ်။ တဖြည်းဖြည်း လျော့သွား အောင် ကျွန်တော်တို့ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဆောင် ရွက်နေပါတယ်။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               ရဲတပ်ဖွဲ့က တာဝန်ယူထား တဲ့ အချုပ်ခန်းအသီးသီးမှာ အချုပ်သား အင်အား များပြားပြီးတော့ အချုပ်ခန်းတွေနဲ့ မဆံ့ ဘူးလို့ သိရတယ်။ အဲ့ဒါကို လတ်တလော ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ။
.
ရဲမှူးချုပ်။          အထူးသဖြင့် ဖြစ်နေတာက ခရိုင်တွေပေါ့။ တောင်ကြီးလို နေရာမျိုးက အ ကျဉ်းထောင်ရှိတော့ ပြဿနာ မရှိဘူး။ ဥပမာ လွိုင်လင်တို့လိုမျိုး နီးနီးနားနားလည်း ထောင် မရှိဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရဲစခန်းအချုပ် ခန်းတွေကို တိုးချဲ့ဖို့ တင်ပြထားတယ်။ မူ ဆယ်၊ ကျောက်မဲ၊ လွိုင်လင်၊ တာချီလိတ်၊ မိုးမိတ်တို့ကို အချုပ်ခန်းတွေ တိုးချဲ့ဖို့ တင်ပြ ထားတယ်။ နေ့စဉ် ချုပ်တဲ့ အချုပ်သားပေါ် မူတည်ပြီးတော့ တချို့လည်း တရားရုံးနဲ့ ညှိ နှိုင်းပြီး တရားရုံးမှာ ရုံးချိန်းတွေ အကြာကြီး ကြာပြီးတော့မှ နှစ်ပေါက်တဲ့ဟာတွေ ရှိတယ်။ ထောင်ပို့နိုင်ရင် ဒီလောက်ပြဿနာ မရှိပါဘူး။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               လူ့အခွင့်ရေး ရှုထောင့်အ ရ အချုပ်ခန်းတွေမှာ တော်တော်များများ စာ ဖတ်ခွင့် ရပါတယ်။ တချို့ အချုပ်ခန်းတွေမှာ အချုပ်သားတွေ အနေနဲ့ စာဖတ်ခွင့် မရဘူး ပေါ့။ အဲ့ဒါကိုရော ရှေ ့ဆက်ပြီးတော့ ဘယ်လို မျိုးစီစဉ်မှု ရှိမလဲ။
.
ရဲမှူးချုပ်။          လူ့အခွင့်ရေး ကော်မရှင်နဲ့ တရားသူကြီးတွေကတော့ အမြဲတမ်း လိုက်စစ် နေတာပဲ။ လိုအပ်ချက်တွေပေါ် မူတည်ပြီး ကြပ် မတ် ဆောင်ရွက်နေတယ်။ မရှိဘူးလို့ ကျွန် တော်မပြောဘူး။ ရှိကောင်းရှိမယ်။ အတတ်နိုင် ဆုံးတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ဖြေရှင်းဆောင် ရွက်ပေးနေပါတယ်။
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း။               မီဒီယာကတစ်ဆင့် လူထု ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေနဲ့ သီးခြား ပြောလိုတာလေး ရှိရင် ပြောပေးပါဦး။
.
ရဲမှူးချုပ်။          အခု ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းပြည် နယ် တစ်ခုလုံးမှာ အထူးသဖြင့်တော့ တောင် ကြီးမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မှုခင်း ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး မဟာဗျူဟာ ဆွဲ ထားပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ် မှုခင်းကျဆင်းရေး မဟာဗျူဟာ နည်းဗျူဟာတွေ ရေးဆွဲပြီးတော့ အကောင်အထည် ဖော်နေတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ တစ်ခုတည်းနဲ့ လုပ်လို့မရဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မှုခင်းကျဆင်းရေး မဟာဗျူဟာမှာ ပြည်သူ လူထုအားလုံး ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အားလုံးဝိုင်း ဝန်းပါဝင်ဖို့ လိုပါတယ်။
.
နောက်တစ်ခုက မြို့ကြီးတွေမှာ ထူးခြား တဲ့ မှုခင်းတွေ ဖြစ်တာတို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ 199 Call Center တွေ ရှိတယ်။ ၂၄ နာရီလုံး CCTV နဲ့ 19 Call Center ဖွင့် ထားတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ တောင်ကြီးမြို့ ပေါ်၊ ကျိုင်းတုံ၊ လားရှိုး ဖွင့်ပြီးသွားပြီ။ ရဲစ ခန်းတွေက ဖုန်းမကိုင်ဘူးလို့၊ 199 ခေါ်ရင် လည်း အလကားပါပဲလို့ မဖြစ်အောင် ၂၄ နာ ရီ တာဝန်ချထားပါတယ်။
.
ရှမ်းပြည်နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ် ဇော်ခင်အောင်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလမှ စတင်၍ ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်ပြီး င်းသည် ယခင်က နေပြည်တော်တိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့် ကချင်ပြည် နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး တာဝန်များကို ထမ်းဆောင် ခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats

Fixed Sidebar (true/false)