၈၈၈၈ ေန႔ အမွတ္တရမ်ား - Kanbawza Tai News

Breaking

Boxed(True/False)

Sunday, August 4, 2019

၈၈၈၈ ေန႔ အမွတ္တရမ်ား


ေက်ာ္ေက်ာ္လင္း
.
၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုဟု လူသိမ်ားလွသည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ မွ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ အံဝင္ ဂြင္က် မျဖစ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို အေျခခံ မခိုင္၊ ပံုပန္းမက်စြာျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ အ ေကာင္အထည္ ဇြတ္ေဖာ္ေဆာင္မႈ၏ ရလဒ္အ ျဖစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရး အကဲခတ္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ထိုေခတ္ ကာလက ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြး ေနသည္။ ထိုကာလက ရွမ္းျပည္၏ ခြဲထြက္ေရး မူသည္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးစင္ ျမႇင့္တြင္ အဓိက တည္ရွိေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤျပႆနာသည္ အာဏာသိမ္းရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ရွမ္းႏုိင္ ေရးသမားမ်ားက မယူဆခဲ့သလို ဖက္ဒရယ္မူ ကိုလည္း ယေန႔ကာလတြင္ လူအမ်ားစုကလက္ ခံသလို ျပည္သူအမ်ားစုက လက္ခံခဲ့သည္ဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္တြင္ ႀကီးျပင္း လာသည့္ လူအမ်ားက အံ့ၾသမည္ထင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္မူသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္ စီ၏ အာဏာသိမ္းမႈကို အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ခဲ့ သည္ကား အမွန္တကယ္ အျဖစ္မွန္ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ထိုကာလက ႐ႈပ္ေထြးေနေသာ ႏုိင္ငံ ေရး အေျခအေနမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား တက္ေန ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးရွာႏုိင္ငံ ေရးသမားတို႔၏ လုပ္ရပ္တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျပည္သူ အမ်ားစု၏ စိတ္ထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေန မ်ား ေျပာင္းလဲလာလိုသည့္ ဆႏၵမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနသည္။
.


.
ျမန္မာျပည္၏ ျပႆနာမွာ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစစ္ကလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္ ေမြးဖြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကာလမ်ားသည္ ျပည္တြင္း မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ေျဖ ရွင္းေနရသည့္ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာ႕ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမွာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒအားအ ေကာင္းဆံုးႏွင့္ ဘံုဝါဒသမားမ်ား ေပၚျပဴလာအ ျဖစ္ဆံုး အေျခအေန ျဖစ္ေနပါသည္။ ကမၻာ႕ႏုိင္ ငံမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ျမန္မာျပည္သည္ ထိုလိႈင္း၏ ပုတ္ခတ္မႈကို မလြဲမေရွာင္သာ ခံ စားခဲ့ရသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးကို ျဖတ္သန္း ခဲ့ရသည့္ ကမၻာ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို ဝါဒေရးရာအရ တုိက္ရန္မွာအ ထိေရာက္ဆုံး လက္နက္အျဖစ္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ကို လူအမ်ားစုက လက္ခံေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ေအာက္တြင္ ျမန္ မာျပည္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ အားေကာင္းလာ ခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။ ထိုေခတ္က လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္လို႔ မရဟုပင္ ဆိုႏုိင္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးဆုံးခဲ့သည္ မွာ ႏွစ္ (၇ဝ)ေက်ာ္ ယေန႔ ကာလမ်ားတြင္ ထို အေျခအေနကို ျပန္စဥ္းစားလို႔ မရႏုိင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ား အံ့ၾသေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ သို႔ ေသာ္ ထိုအေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာျပည္ အမွန္ တကယ္ပင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။
.

ျမန္မာျပည္သည္ ကမၻာတြင္ ဆန္တင္ပို႕မႈ အမ်ားဆံုး တိုင္းျပည္၊ ကြၽန္းသစ္ႏွင့္ သယံဇာ တ ထြက္ရွိမႈ အမ်ားဆံုးႏွင့္ တူးေဖာ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိခဲ့သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တြင္ အေကာင္းဆံုး ေလယာဥ္ကြင္း၊ သေဘာၤ ဆိပ္ကမ္း ရွိခဲ့သည္။ ပညာေရးတြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္သည္ အာရွရွိ အဆင့္အတန္းတြင္ ထပ္ဆံုးမွ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိလိုက္လွ်င္ ယေန႔ လူငယ္မ်ား ပံုျပင္ဟု ေျပာၾကမည္မွာ အေသအ ခ်ာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကာလ၏ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလာ သည္။ တိုင္းျပည္၏ အေျခအေနမ်ားကို မႏွစ္ သက္သည့္ ေျပာင္းလဲေစလိုသည့္ ဆႏၵမ်ားရွိေန သည့္ ျပည္သူမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ခိုင္မာေသာ ေငြေၾကး၊ စနစ္က်ေသာ ဘဏ္စနစ္ႏွင့္ အလားအလာ ေကာင္းမြန္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး၊ အရံေငြ ေၾကးမ်ားျဖင့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား ရွိေန သည္။ ႏုိင္ငံေရးလက္ဦးမႈ ရရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး စြမ္းရည္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပည့္စံုလံု ေလာက္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦေကာင္း မ်ား၊ စံခ်ိန္မီ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား အဆင္သင့္ မရွိေသးဘဲ ဆိုရွယ္လစ္ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ရန္ျပင္ ဆင္သည္။ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ဆုိရွယ္ လစ္လမ္းစဥ္ကို ေရးဆြဲၿပီး ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီကို ထူေထာင္သည္။ ႏုိင္ငံကို ပါ တီ၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား လိုက္သည္။ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ စက္႐ုံႀကီးမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းသည္။ ပုဂၢလိက တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ ဆိုင္မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ သမဝါယမ စနစ္ကို အစားထိုး လုပ္ေဆာင္သည္။ စင္စစ္ ဆိုင္ ငယ္၊ အိမ္ဆုိင္ငယ္မ်ားအထိ ျပည္သူပိုင္သိမ္းကာ ပုဂၢ လိက စီးပြားေရးကို သားေၾကာျဖတ္လိုက္သျဖင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား မရွိေပ။ သိမ္းယူထား သည့္ လုပ္ငန္းႀကီးငယ္မ်ားသည္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ ဖ်င္းျခင္း၊ တာဝန္ခံ သူတို႔၏ မသမာကိုယ္က်ိဳး ရွာျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စြမ္း ေဆာင္ရည္တို႔ လွ်င္ျမန္စြာ က်ဆင္းလာသည္။ အစိုးရ ဦးစီးသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ အ႐ႈံး ေပၚလာသည္။ အရည္အေသြး စံခ်ိန္မမွီေသာ ေၾကာင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္ အမ်ားစုကို လက္ လြတ္ဆံုး႐ႈံးရသည္။ တံခါးပိတ္ စီးပြားေရးကို က်င့္သံုးေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လည္း ကင္းမဲ့ေနသည္။ အ႐ႈံးေပၚေနသည့္လုပ္ ငန္းႀကီးငယ္မ်ား၊ အလုပ္႐ုံ၊ စက္႐ုံမ်ား ပိတ္ သိမ္းရ၍ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းလည္း တိုးလာ သည္။ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈႏွင့္အတူ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းလည္း လွ်င္ျမန္စြာ ႀကီးျမင့္လာသည္။ အစိုး ရ ဦးေဆာင္သည့္ သမဝါယမ ဆိုင္မ်ားတြင္ ခြဲ တမ္းျဖင့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ မီးျခစ္၊ သ ၾကားအထိ မေလာက္မငျဖင့္ တန္းစီဝယ္စားေန ရသည္။ အေျခခံ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းကိုေလာက္ ငေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ျခင္း မ ရွိခဲ့။
.
လူသံုးကုန္ပစၥည္း ျဖစ္သည့္ ဆပ္ျပာ၊သြား တိုက္ေဆးမွအစ သၾကား၊ ကုလားပဲ စသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားအထိ ေမွာင္ခိုေစ်းတြင္ ေစ်း ႀကီးေပးမွ ျပည္သူတို႕မွာ သံုးစြဲခြင့္ရသည့္ဘဝ ျဖစ္သည္။ တံခါးပိတ္ စီးပြားေရးစနစ္ေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာသည္။ အေမွ်ာ္အျမင္ နည္းၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈ မရွိသူမ်ား က ဦးေဆာင္သည့္ စီမံကိန္း စီးပြားေရးစနစ္ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးမွာ တအိအိၿပိဳဆင္းလာ ရာမွ ဘုံးဘုံးလဲသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္သြား သည္။ စီမံကိန္းသီးႏွံ၊ တာဝန္ေက် စပါးတို႕ဒဏ္ ေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားတို႕မွာ လယ္စိုက္ ရင္း ထမင္းငတ္ရသည္။ အေၾ<ြကးႏြံထဲ သက္ ဆင္းရသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္တက္လာ သည္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ စနစ္အားေကာင္း လာသည္။ ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕၏ မသမာမႈ၊ ပါတီ၏ ေနရာတကာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈ ႀကီး မားလာသည္။ ျပည္သူပိုင္ ဂိုေဒါင္၊ သိုေလွာင္ ႐ုံမ်ားမွာ ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ေမွာင္ခိုေစ်း ကြက္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ထိန္းမႏုိင္ သိမ္း မရ ျဖစ္လာသည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ျဖတ္ လမ္းနည္းသံုးၿပီး အစိုးရဘဏ္မ်ားမွ တရားဝင္ ထုတ္ေဝသံုးစြဲခဲ့သည့္ တန္ဖိုးႀကီး ေငြစကၠဴမ်ား ကို တရားမဝင္ ေၾကညာသည့္ (၁၇-၅-၁၉၆၄) တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ (၃-၁၁-၁၉၈၅)တြင္ တစ္ႀကိမ္ (၉-၉-၁၉၈၇)တြင္တစ္ႀကိမ္ ေၾကညာဖ်က္သိမ္း သည္။ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ၇၅ က်ပ္တန္၊ ၃၅ က်ပ္တန္၊ ၂၅ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ား ေၾကညာခ်က္သည္ ျပည္သူတစ္ ရပ္လံုး၏ လူမႈစီးပြားဘဝကို အလဲထုိးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခင္ ဖ်က္သိမ္းစဥ္ ကာလမ်ားက လုပ္သလို ျပန္ၿပီး လဲလွယ္ေပးျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ ၍ ထိုေငြစကၠဴမ်ားသည္ ျပည္သူတို႕လက္တြင္ စကၠဴစုတ္ အဆင့္ေရာက္သြားသည္။ ေမွာင္ခို ကုန္သည္ စီးပြားေရးကို အဓိက ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူအမ်ားစုတြင္ ထိ ခိုက္နစ္နာမႈ မရွိခဲ့ဟု အေၾကာင္းျပျခင္းမွ လြဲ၍ အစိုးရတစ္ရပ္အေနႏွင့္ မည္သည့္တာဝန္ကိုမွ မယူခဲ့ပါ။
.
ကာလရွည္ တင္းက်ပ္စြာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထား သည့္ သီးႏွံကင္းလြတ္ခြင့္ကို ေသခ်ာစြာ ျပင္ ဆင္ဆန္းစစ္ျခင္း မျပဳဘဲ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေၾက ညာလုိက္ရာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သြား သည္။ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈလည္း ေနာက္မွကပ္ ပါလာသည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ ေငြမ်ားကို အတိုး ႏႈန္းပင္ မွန္မွန္မဆပ္ႏုိင္ေတာ့သည့္ အေနအ ထားေၾကာင့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆံုး ႏုိင္ငံ (Least Developed country - L.D.C) အျဖစ္ ခံယူလုိက္ရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အရပ္သားတခ်ိဳ႕ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားရာမွ အစျပဳၿပီး အဓိက ဂုဏ္း ျဖစ္ပြားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၾကမ္းတမ္း စြာ ႏွိမ္နင္း၍ ေမာင္ဖုန္းေမာ္ႏွင့္ ေမာင္႐ိုးႏုိင္တို႕ ႏွစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရသည္။ ဖမ္းဆီးခံရသည္။ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပၾကရာ ေက်ာင္းသား (၃)ဦး ထပ္မံေသဆံုးၿပီး (၇၇)ဦး အဖမ္းခံရသည္။
.
ဇြန္လ၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕တို႕တြင္ ဘာသာေရး အဓိကဂုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ဇြန္လ၊ ဇူလိုင္လအတြင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕တို႕တြင္ ဘာသာေရး အဓိကဂုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
 .
ထို ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္တာ ဝန္ရွိသည္ဟုဆိုကာ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ မဆလ အေရးေပၚ ပါတီညီလာခံ က်င္းပစဥ္ ပါတီဥကၠဌ ဦးေနဝင္း ရာထူးမွလည္း ေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ လည္းေကာင္း၊ ႐ုတ္တရက္ ထြက္ခြာသည္။ တင္းက်ပ္စြာခ်ဳပ္ ကိုင္ထားသည့္ တစ္ပါတီႏိုင္ငံေရး စနစ္ကိုပါ တီစံုႏုိင္ငံေရး စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္၊ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို က်က်နန စီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိဘဲ တာဝန္မဲ့ေက်ာခိုင္း လိုက္ျခင္းသည္ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံု ျဖစ္ေပၚ လာရန္ တြန္းအားတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကမၻာ႕ ႏုိင္ငံေရး အေနအထားသည္လည္းေျပာင္းလဲ ျခင္း လမ္းေပၚသို႔ ေရာက္ေနခ်ိန္ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုသို႔ ရင့္မွည့္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္ တြင္ နာက်င္ခံစားေနရေသာ ျပည္သူမ်ားကိုယ္ တုိင္ ဦးစီးၿပီး ၈ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၁၉၈၈ နံနက္ ခင္းအခ်ိန္တြင္ ၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို စတင္လိုက္သည္။ ၿခံဳ၍ဆိုရေသာ္ အစိုးရ၏ အေျမာ္အျမင္နည္းျခင္း၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံ မႈ ကင္းမဲ့ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူ ေပါျခင္း၊ ဗိုလ္က်ဘက္လိုက္မႈ မ်ားျခင္း၊ ျပႆနာ တစ္ရပ္ကို အာဏာရွင္ဆန္ ဆန္ အင္အားသံုး ေျဖရွင္းတတ္ျခင္း၊ အာဏာ လက္ကိုင္ထားသူမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳးအတၱကို ေရွ႕ တန္းတင္လြန္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မဆလ အစိုးရ က်ဆံုးခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
.
၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကို အဓိက ဦး ေဆာင္သူမွာ ျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး ထိုအ ေရးေတာ္ပံုႀကီးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါ အဝင္ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေမြးဖြား ေပးခဲ့သည္။ တစ္ပါတီ မဆလ အာဏာရွင္စနစ္ ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစသည္။ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုက ေရစီအေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္ ကို ႏုိးစြေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ယေန႔ ျမင္ေတြ႕ရသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလားအလာမ်ားကို စတင္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ျမန္မာျပည္ကုိ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စု လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တြန္းတင္ေပး ႏုိင္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ခု၏ အေျပာင္းအလဲ အစဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။
=====================================
၈၈၈၈ နေ့ အမှတ်တရများ
ကျော်ကျော်လင်း
.
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံဟု လူသိများလှသည့် လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီ မှ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် တိုင်းပြည်နှင့် အံဝင် ဂွင်ကျ မဖြစ်သော ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကို အခြေခံ မခိုင်၊ ပုံပန်းမကျစွာဖြင့် အတင်းအကျပ် အ ကောင်အထည် ဇွတ်ဖော်ဆောင်မှု၏ ရလဒ်အ ဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံရေး အကဲခတ်များက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ထိုခေတ် ကာလက နိုင်ငံရေးပြဿနာများသည် ရှုပ်ထွေး နေသည်။ ထိုကာလက ရှမ်းပြည်၏ ခွဲထွက်ရေး မူသည် နိုင်ငံရေး ပြဿနာအဖြစ် နိုင်ငံရေးစင် မြှင့်တွင် အဓိက တည်ရှိနေခဲ့သည်။ သို့သော် ဤပြဿနာသည် အာဏာသိမ်းရသည့် အဓိက အကြောင်းပြချက် ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ရှမ်းနိုင် ရေးသမားများက မယူဆခဲ့သလို ဖက်ဒရယ်မူ ကိုလည်း ယနေ့ကာလတွင် လူအများစုကလက် ခံသလို ပြည်သူအများစုက လက်ခံခဲ့သည်ဟု ဆိုလိုက်လျှင် ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်တွင် ကြီးပြင်း လာသည့် လူအများက အံ့သြမည်ထင်သည်။ သို့သော် ဖက်ဒရယ်မူသည် တော်လှန်ရေးကောင် စီ၏ အာဏာသိမ်းမှုကို အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့ သည်ကား အမှန်တကယ် အဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ထိုကာလက ရှုပ်ထွေးနေသော နိုင်ငံ ရေး အခြေအနေများ၊ ပြဿနာများ တက်နေ သော နိုင်ငံရေးပါတီတချို့နှင့် ကိုယ်ကျိုးရှာနိုင်ငံ ရေးသမားတို့၏ လုပ်ရပ်တချို့ကြောင့် ပြည်သူ အများစု၏ စိတ်ထဲတွင် နိုင်ငံရေး အခြေအနေ များ ပြောင်းလဲလာလိုသည့် ဆန္ဒများ ဖြစ်ပေါ် နေသည်။
.
မြန်မာပြည်၏ ပြဿနာမှာ လွတ်လပ်ရေး နှင့်အတူ ပြည်တွင်းစစ်ကလည်း တစ်ပြိုင်နက် မွေးဖွားလာခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကာလများသည် ပြည်တွင်း မငြိမ်သက်မှုများကို တစ်ပြိုင်နက်ဖြေ ရှင်းနေရသည့်ကာလလည်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေမှာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒအားအ ကောင်းဆုံးနှင့် ဘုံဝါဒသမားများ ပေါ်ပြူလာအ ဖြစ်ဆုံး အခြေအနေ ဖြစ်နေပါသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင် ငံများထဲတွင် ပါဝင်နေသည့် မြန်မာပြည်သည် ထိုလှိုင်း၏ ပုတ်ခတ်မှုကို မလွဲမရှောင်သာ ခံ စားခဲ့ရသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကို ဖြတ်သန်း ခဲ့ရသည့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ဖက်ဆစ်စနစ်ကို ဝါဒရေးရာအရ တိုက်ရန်မှာအ ထိရောက်ဆုံး လက်နက်အဖြစ် ကွန်မြူနစ်ဝါဒ ကို လူအများစုက လက်ခံနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသို့သော အခြေအနေများ အောက်တွင် မြန် မာပြည်သည် ကွန်မြူနစ်ဝါဒ အားကောင်းလာ ခဲ့သည်ဟု ဆိုရမည်။ ထိုခေတ်က လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးများကို ရှေ့တန်းတင်လို့ မရဟုပင် ဆိုနိုင်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးဆုံးခဲ့သည် မှာ နှစ် (ရဝ)ကျော် ယနေ့ ကာလများတွင် ထို အခြေအနေကို ပြန်စဉ်းစားလို့ မရနိုင်အောင် ပြောင်းလဲခဲ့သည်ဟု ဆိုလိုက်လျှင် ယနေ့ခေတ် လူငယ်များ အံ့သြနေမည်မှာ သေချာသည်။ သို့ သော် ထိုအခြေအနေများကို မြန်မာပြည် အမှန် တကယ်ပင် ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်။
.
မြန်မာပြည်သည် ကမ္ဘာတွင် ဆန်တင်ပို့မှု အများဆုံး တိုင်းပြည်၊ ကျွန်းသစ်နှင့် သယံဇာ တ ထွက်ရှိမှု အများဆုံးနှင့် တူးဖော်နိုင်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိခဲ့သည်။ အရှေ့တောင်အာရှ တွင် အကောင်းဆုံး လေယာဉ်ကွင်း၊ သဘောင်္ ဆိပ်ကမ်း ရှိခဲ့သည်။ ပညာရေးတွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်သည် အာရှရှိ အဆင့်အတန်းတွင် ထပ်ဆုံးမှ ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုလိုက်လျှင် ယနေ့ လူငယ်များ ပုံပြင်ဟု ပြောကြမည်မှာ အသေအ ချာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုကာလ၏ နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းမှု လျော့နည်းလာ သည်။ တိုင်းပြည်၏ အခြေအနေများကို မနှစ် သက်သည့် ပြောင်းလဲစေလိုသည့် ဆန္ဒများရှိနေ သည့် ပြည်သူများ အများအပြား ရှိနေသည်။ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမှာ ခိုင်မာသော ငွေကြေး၊ စနစ်ကျသော ဘဏ်စနစ်နှင့် အလားအလာ ကောင်းမွန်သည့် စျေးကွက်စီးပွားရေး၊ အရံငွေ ကြေးများဖြင့် အခြေအနေကောင်းများ ရှိနေ သည်။ နိုင်ငံရေးလက်ဦးမှု ရရန် ရည်ရွယ်ပြီး စွမ်းရည်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပြည့်စုံလုံ လောက်သည့် အခြေခံ အဆောက်အဦကောင်း များ၊ စံချိန်မီ စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများ အဆင်သင့် မရှိသေးဘဲ ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံ ထူထောင်ရန်ပြင် ဆင်သည်။ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ဆိုရှယ် လစ်လမ်းစဉ်ကို ရေးဆွဲပြီး မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီကို ထူထောင်သည်။ နိုင်ငံကို ပါ တီ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ထိန်းချုပ်ထား လိုက်သည်။ လုပ်ငန်းကြီးများ၊ စက်ရုံကြီးများကို ပြည်သူပိုင်သိမ်းသည်။ ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းပိုင် ဆိုင်မှုကို တိုက်ဖျက်ရန် သမဝါယမ စနစ်ကို အစားထိုး လုပ်ဆောင်သည်။ စင်စစ် ဆိုင် ငယ်၊ အိမ်ဆိုင်ငယ်များအထိ ပြည်သူပိုင်သိမ်းကာ ပုဂ္ဂ လိက စီးပွားရေးကို သားကြောဖြတ်လိုက်သဖြင့် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ မရှိပေ။ သိမ်းယူထား သည့် လုပ်ငန်းကြီးငယ်များသည် စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ ဖျင်းခြင်း၊ တာဝန်ခံ သူတို့၏ မသမာကိုယ်ကျိုး ရှာခြင်းတို့ကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စွမ်း ဆောင်ရည်တို့ လျှင်မြန်စွာ ကျဆင်းလာသည်။ အစိုးရ ဦးစီးသည့် လုပ်ငန်းအများစုသည် အရှုံး ပေါ်လာသည်။ အရည်အသွေး စံချိန်မမှီသော ကြောင့် ပြည်ပစျေးကွက် အများစုကို လက် လွတ်ဆုံးရှုံးရသည်။ တံခါးပိတ် စီးပွားရေးကို ကျင့်သုံးနေသဖြင့် နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လည်း ကင်းမဲ့နေသည်။ အရှုံးပေါ်နေသည့်လုပ် ငန်းကြီးငယ်များ၊ အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံများ ပိတ် သိမ်းရ၍ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းလည်း တိုးလာ သည်။ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုနှင့်အတူ ကုန်စျေး နှုန်းလည်း လျှင်မြန်စွာ ကြီးမြင့်လာသည်။ အစိုး ရ ဦးဆောင်သည့် သမဝါယမ ဆိုင်များတွင် ခွဲ တမ်းဖြင့် ဆန်၊ ဆီ၊ ဖယောင်းတိုင်၊ မီးခြစ်၊ သ ကြားအထိ မလောက်မငဖြင့် တန်းစီဝယ်စားနေ ရသည်။ အခြေခံ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းကိုလောက် ငအောင် ဘယ်တော့မှ ရောင်းချပေးနိုင်ခြင်း မ ရှိခဲ့။
.
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့် ဆပ်ပြာ၊သွား တိုက်ဆေးမှအစ သကြား၊ ကုလားပဲ စသည့် စားသောက်ကုန်များအထိ မှောင်ခိုစျေးတွင် စျေး ကြီးပေးမှ ပြည်သူတို့မှာ သုံးစွဲခွင့်ရသည့်ဘဝ ဖြစ်သည်။ တံခါးပိတ် စီးပွားရေးစနစ်ကြောင့် မှောင်ခိုစျေးကွက် ရှင်သန်ကြီးထွားလာသည်။ အမျှော်အမြင် နည်းပြီး ကျွမ်းကျင်မှု မရှိသူများ က ဦးဆောင်သည့် စီမံကိန်း စီးပွားရေးစနစ် ကြောင့် နိုင်ငံစီးပွားရေးမှာ တအိအိပြိုဆင်းလာ ရာမှ ဘုံးဘုံးလဲသည့်အဆင့်သို့ ရောက်သွား သည်။ စီမံကိန်းသီးနှံ၊ တာဝန်ကျေ စပါးတို့ဒဏ် ကြောင့် တောင်သူလယ်သမားတို့မှာ လယ်စိုက် ရင်း ထမင်းငတ်ရသည်။ အေြ<ွကးနွံထဲ သက် ဆင်းရသည်။ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း မြင့်တက်လာ သည်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ စနစ်အားကောင်း လာသည်။ ဝန်ထမ်းတချို့၏ မသမာမှု၊ ပါတီ၏ နေရာတကာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများကြောင့် ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းများ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှု ကြီး မားလာသည်။ ပြည်သူပိုင် ဂိုဒေါင်၊ သိုလှောင် ရုံများမှာ ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းများ မှောင်ခိုစျေး ကွက်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ ထိန်းမနိုင် သိမ်း မရ ဖြစ်လာသည့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို ဖြတ် လမ်းနည်းသုံးပြီး အစိုးရဘဏ်များမှ တရားဝင် ထုတ်ဝေသုံးစွဲခဲ့သည့် တန်ဖိုးကြီး ငွေစက္ကူများ ကို တရားမဝင် ကြေညာသည့် (၁၇-၅-၁၉၆၄) တွင် တစ်ကြိမ်၊ (၃-၁၁-၁၉၈၅)တွင် တစ်ကြိမ် (၉-၉-၁၉၈၇)တွင်တစ်ကြိမ် ကြေညာဖျက်သိမ်း သည်။ စက်တင်ဘာ ၉ ရက် ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ၇၅ ကျပ်တန်၊ ၃၅ ကျပ်တန်၊ ၂၅ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများ ကြေညာချက်သည် ပြည်သူတစ် ရပ်လုံး၏ လူမှုစီးပွားဘဝကို အလဲထိုးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခင် ဖျက်သိမ်းစဉ် ကာလများက လုပ်သလို ပြန်ပြီး လဲလှယ်ပေးခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့ ၍ ထိုငွေစက္ကူများသည် ပြည်သူတို့လက်တွင် စက္ကူစုတ် အဆင့်ရောက်သွားသည်။ မှောင်ခို ကုန်သည် စီးပွားရေးကို အဓိက ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူအများစုတွင် ထိ ခိုက်နစ်နာမှု မရှိခဲ့ဟု အကြောင်းပြခြင်းမှ လွဲ၍ အစိုးရတစ်ရပ်အနေနှင့် မည်သည့်တာဝန်ကိုမှ မယူခဲ့ပါ။
.
ကာလရှည် တင်းကျပ်စွာ ချုပ်ကိုင်ထား သည့် သီးနှံကင်းလွတ်ခွင့်ကို သေချာစွာ ပြင် ဆင်ဆန်းစစ်ခြင်း မပြုဘဲ ခွင့်ပြုကြောင်း ကြေ ညာလိုက်ရာ ကုန်စျေးနှုန်းများ မြင့်တက်သွား သည်။ ငွေကြေး ဖောင်းပွမှုလည်း နောက်မှကပ် ပါလာသည်။ နိုင်ငံတကာမှ ငွေများကို အတိုး နှုန်းပင် မှန်မှန်မဆပ်နိုင်တော့သည့် အနေအ ထားကြောင့် ၁၉၈၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖွံ့ ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံ (Least Developed country - L.D.C) အဖြစ် ခံယူလိုက်ရသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်တွင် အင်းစိန်မြို့ နယ်တွင် ကျောင်းသားနှင့် အရပ်သားတချို့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရာမှ အစပြုပြီး အဓိက ဂုဏ်း ဖြစ်ပွားသည်။ ကျောင်းသားများကို ကြမ်းတမ်း စွာ နှိမ်နင်း၍ မောင်ဖုန်းမော်နှင့် မောင်ရိုးနိုင်တို့ နှစ်ဦး သေဆုံးပြီး ကျောင်းသားအများအပြား ဒဏ်ရာရသည်။ ဖမ်းဆီးခံရသည်။ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြကြရာ ကျောင်းသား (၃)ဦး ထပ်မံသေဆုံးပြီး (၇၇)ဦး အဖမ်းခံရသည်။
.
ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လအတွင်း တောင်ကြီးမြို့နှင့် ပြည်မြို့တို့တွင် ဘာသာရေး အဓိကဂုဏ်းများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
.
ထို ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ကိစ္စများအတွက်တာ ဝန်ရှိသည်ဟုဆိုကာ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ မဆလ အရေးပေါ် ပါတီညီလာခံ ကျင်းပစဉ် ပါတီဥက္ကဌ ဦးနေဝင်း ရာထူးမှလည်း ကောင်း၊ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှ လည်းကောင်း၊ ရုတ်တရက် ထွက်ခွာသည်။ တင်းကျပ်စွာချုပ် ကိုင်ထားသည့် တစ်ပါတီနိုင်ငံရေး စနစ်ကိုပါ တီစုံနိုင်ငံရေး စနစ်သို့ ကူးပြောင်းရန်၊ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းကို ကျကျနန စီမံ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိဘဲ တာဝန်မဲ့ကျောခိုင်း လိုက်ခြင်းသည် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ ဖြစ်ပေါ် လာရန် တွန်းအားတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေး အနေအထားသည်လည်းပြောင်းလဲ ခြင်း လမ်းပေါ်သို့ ရောက်နေချိန် ဖြစ်နေသည်။ ထိုသို့ ရင့်မှည့်နေသော အခြေအနေများအောက် တွင် နာကျင်ခံစားနေရသော ပြည်သူများကိုယ် တိုင် ဦးစီးပြီး ၈ ရက် သြဂုတ်လ ၁၉၈၈ နံနက် ခင်းအချိန်တွင် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးကို စတင်လိုက်သည်။ ခြုံ၍ဆိုရသော် အစိုးရ၏ အမြော်အမြင်နည်းခြင်း၊ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံ မှု ကင်းမဲ့ခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ လာဘ် ပေးလာဘ်ယူ ပေါခြင်း၊ ဗိုလ်ကျဘက်လိုက်မှု များခြင်း၊ ပြဿနာ တစ်ရပ်ကို အာဏာရှင်ဆန် ဆန် အင်အားသုံး ဖြေရှင်းတတ်ခြင်း၊ အာဏာ လက်ကိုင်ထားသူများ၊ ကိုယ်ကျိုးအတ္တကို ရှေ့ တန်းတင်လွန်းခြင်းများကြောင့် မဆလ အစိုးရ ကျဆုံးချုပ်ငြိမ်းခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။
.
၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီးကို အဓိက ဦး ဆောင်သူမှာ ပြည်သူများသာ ဖြစ်ပြီး ထိုအ ရေးတော်ပုံကြီးမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါ အဝင် အနာဂတ် ခေါင်းဆောင်များကို မွေးဖွား ပေးခဲ့သည်။ တစ်ပါတီ မဆလ အာဏာရှင်စနစ် ကို ချုပ်ငြိမ်းစေသည်။ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုက ရေစီအရေးနှင့် ပြည်သူတို့၏ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ် ကို နိုးစွပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ မြင်တွေ့ရသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး အလားအလာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလားအလာများကို စတင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မြန်မာပြည်ကို ဖက်ဒရယ် ပြည် ထောင်စု လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် တွန်းတင်ပေး နိုင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်တစ်ခု၏ အပြောင်းအလဲ အစဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats

Fixed Sidebar (true/false)