၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲဆႏၵရွင္လူဦးေရ အခ်က္အလက္ စာရင္းမ်ား ေကာက္ယူေန - Kanbawza Tai News

Breaking

Boxed(True/False)

Wednesday, July 17, 2019

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မဲဆႏၵရွင္လူဦးေရ အခ်က္အလက္ စာရင္းမ်ား ေကာက္ယူေန


ကိုစိုး (ကေမ႓ာဇတိုင္း)
.
လာမည့္၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္လံုးကြ်တ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ႏိုင္ေရးအတြက္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား ေကာက္ယူႏိုင္ေရး ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္အျဖစ္ လူဦးေရ အခ်က္အလက္ စာရင္းမ်ား ေကာက္ယူလ်က္ရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ သိရသည္။
.
 .
“၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ လုပ္ငန္းဇယားအတိုင္း အခုဆိုရင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ေကာက္ယူဖို႔ လူဦးေရ အခ်က္အလက္ စာရင္းေတြ ေကာက္ယူေနပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေအာင္လို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အမွီအခိုကင္းကင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလံုးကို ဘက္လိုက္မႈ မရွိဘဲနဲ႔ တူညီေသာ အခြင့္အေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ အဓိကကေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵအတိုင္း အမွန္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု ရွမ္းျပည္ နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးထင္ေက်ာ္က ကေမၻာဇတိုင္း သို႔ ေျပာသည္။
.
၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ျပည္လံုးကြ်တ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ၂၀၁၀/၂၀၁၅ ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၃ ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ၅ ႀကိမ္တို႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၅၅ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၅၀ သာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီး “ဝ”ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း အတြင္းရွိ ပန္ဝိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ ဆန္း (ခ) ပန္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း က်ိဳင္းတံုခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အထူးေဒသ (၄) မိုင္းလား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ နယ္ေျမေဒသ အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ ႀကိမ္တစ္ခါမွ် က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေခ်။
.
အဆိုပါ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိကိုမူ ရွမ္းျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠဌ ဦးထင္ေက်ာ္က လတ္တေလာတြင္ မသိရွိေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။
.
ထို႔အတူ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္လည္း ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပစဥ္က ေဒသတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွသာ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။
.
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြ်တ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၇/ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအ ၿပီးတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း၌ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေနရာ ၅၀ ရွိသည့္အနက္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ၁၅ ေနရာ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၁၄ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ၁၂ ေနရာ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ တအာင္း ပေလာင္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔က ၃ ေနရာစီ၊ ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ “ဝ” ဒီမိုက ရက္တစ္ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးတို႔က တစ္ေနရာစီ ရရွိထားၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီတို႔ က ၃ ေနရာစီ၊ တအာင္းပေလာင္ အမ်ိဳးသားပါတီက၂ ေနရာႏွင့္ ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၁ ေနရာ ရရွိထားသည္။
.
ထို႔အတူ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦး၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦး၊ တအာင္း (ပေလာင္)အမ်ိဳးသားပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး၊ လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး၊ “ဝ” ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္၂ ဦး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီ ၫြတ္ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ “ဝ”အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ အာခါအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ လီဆူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလ ၁ ဦးတို႔ ေနရာ ရရွိ ထားသည္။
.
============================================================
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဲဆန္ဒရှင်လူဦးရေ အချက်အလက် စာရင်းများ ကောက်ယူနေ
.
ကိုစိုး (ကမ္ဘောဇတိုင်း)
.
လာမည့်၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ပြည်လုံးကျွတ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ နိုင်ရေးအတွက် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများ ကောက်ယူနိုင်ရေး ကနဦးဆောင်ရွက်ချက်အဖြစ် လူဦးရေ အချက်အလက် စာရင်းများ ကောက်ယူလျက်ရှိကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှ သိရသည်။
.
“၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကတော့ သူ့ရဲ့ လုပ်ငန်းဇယားအတိုင်း အခုဆိုရင် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ကောက်ယူဖို့ လူဦးရေ အချက်အလက် စာရင်းတွေ ကောက်ယူနေပါတယ်။ အဓိကကတော့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်အောင်လို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အမှီအခိုကင်းကင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ အားလုံးကို ဘက်လိုက်မှု မရှိဘဲနဲ့ တူညီသော အခွင့်အရေးရရှိအောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ အဓိကကတော့ ပြည်သူ့ဆန္ဒအတိုင်း အမှန်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ”ဟု ရှမ်းပြည် နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးထင်ကျော်က ကမ္ဘောဇတိုင်း သို့ ပြောသည်။
.
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော ပြည်လုံးကျွတ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ၂၀၁၀/၂၀၁၅ နှင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၃ ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း ရွေးကောက်ပွဲ ၅ ကြိမ်တို့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၅၅ မြို့နယ်အနက် မြို့နယ် ၅၀ သာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ပြီး “ဝ”ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း အတွင်းရှိ ပန်ဝိုင်မြို့နယ်၊ နားဖန်းမြို့နယ်၊ မက်မန်းမြို့နယ်၊ ပန် ဆန်း (ခ) ပန်ခမ်းမြို့နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံခရိုင်အတွင်းရှိ အထူးဒေသ (၄) မိုင်းလား မြို့နယ်များတွင် နယ်မြေဒေသ အခြေအနေ များကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲတစ် ကြိမ်တစ်ခါမျှ ကျင်းပနိုင်ခြင်း မရှိသေးချေ။
.
အဆိုပါ ၅ မြို့နယ်တွင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိကိုမူ ရှမ်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဌ ဦးထင်ကျော်က လတ်တလောတွင် မသိရှိသေးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
.
ထို့အတူ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ လွိုင်လင်ခရိုင် အတွင်းရှိ မိုင်းရှူးမြို့နယ်နှင့် ကျေးသီးမြို့နယ်များ တွင်လည်း ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပစဉ်က ဒေသတွင်းတိုက်ပွဲများကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှသာ ယင်းမြို့နယ်များအတွက် ရွေးကောက်ပွဲများကို ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။
.
၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်လုံးကျွတ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၂၀၁၇/ ၂၀၁၈ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲအ ပြီးတွင် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်း၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နေရာ ၅၀ ရှိသည့်အနက် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၁၅ နေရာ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ၁၄ နေရာ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီက ၁၂ နေရာ၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် တအာင်း ပလောင်အမျိုးသားပါတီတို့က ၃ နေရာစီ၊ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီညွတ်ရေးပါတီ၊ “ဝ” ဒီမိုက ရက်တစ်ပါတီနှင့် တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ် စားလှယ်တစ်ဦးတို့က တစ်နေရာစီ ရရှိထားပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော် ၁၂ နေရာတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတို့ က ၃ နေရာစီ၊ တအာင်းပလောင် အမျိုးသားပါတီက၂ နေရာနှင့် ပအိုဝ်း အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ်က ၁ နေရာ ရရှိထားသည်။
.
ထို့အတူ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၃၁ ဦး၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုယ်စားလှယ် ၂၈ ဦး၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုယ်စားလှယ် ၂၄ ဦး၊ တအာင်း (ပလောင်)အမျိုးသားပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၆ ဦး၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်မှ ကိုယ်စားလှယ် ၆ ဦး၊ လားဟူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦး၊ “ဝ” ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်၂ ဦး၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦး၊ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့် ညီ ညွတ်ရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦး၊ “ဝ”အမျိုးသား စည်းလုံးညီ ညွတ်ရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦး၊ အာခါအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦး၊ လီဆူအမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၁ ဦး၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ၁ ဦးတို့ နေရာ ရရှိ ထားသည်။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats

Fixed Sidebar (true/false)