ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္သံဃနာယကအဖဲြ႕တို႔ ကို ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕က ညႊန္ၾကား - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Boxed(True/False)

Treasure Palace Hotel

Sunday, July 14, 2019

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္သံဃနာယကအဖဲြ႕တို႔ ကို ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕က ညႊန္ၾကား


ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕ (ဒုတိယအဖဲြ႕ခဲြ)မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဧကာဒသမ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ရွမ္းျပည္နယ္သံဃနာယကအဖဲြ႕ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္သံဃနာယကအဖဲြ႕တို႔ အေနျဖင့္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္း အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အနားယူျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္၍ ျပန္လည္တင္ျပရန္ အေၾကာင္းၾကားစာအား ဇူလိုင္လ ၂ ရက္က ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲေရးအဖဲြ႕ ဆရာေတာ္မ်ား(ရွမ္းျပည္နယ္)ထံသို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕ မိုးကုတ္ရိပ္သာတြင္ မတ္လ၊ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ သံဃနာယကအဖဲြ႕ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ သံဃနာယက အဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ သံဃစည္းမ်ဥ္း ၀ိနည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီသည့္အတြက္ ျပည္နယ္ ၾသ၀ါဒစရိယ ရတနာပံု ဆရာေတာ္ႀကီး အမွဴးျပဳေသာ ၀န္ေဆာင္ဆရာေတာ္ ၁၀ ပါးတို႔က ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ျပန္လည္ ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ သံဃနာယအဖဲြ႕အား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လက္ရွိ ျပည္နယ္သံဃနာယကအဖဲြ႕ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ ဦးပညာသီရိ (မူလမင္းကြန္းေက်ာင္းတိုက္)ႏွင့္ ဦးဥတၱရ (ဓမၼသုခ)တို႔သည္ သက္တမ္းေစ့၊ သက္တမ္းလြန္မ်ား ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သံဃနာယကအဖဲြ႕အစည္းမွ အနားယူရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အနားယူျခင္း မျပဳသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုသံဃ၀န္ေဆာင္ ဘဒၵႏ ၱ ယဇၨန (ဘုရားႀကီးအေနာက္ေက်ာင္း) မွ ခ်က္ခ်င္း ႏုတ္ထြက္၊ ခ်က္ခ်င္း အဆိုတင္သြင္း ေထာက္ခံ၊ ခ်က္ခ်င္းတာ၀န္ယူျခင္းမွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ မကိုက္ညီသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ သံဃနာယကအဖဲြ႕ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ၿမဳိ႕နယ္ သံဃနာယကအဖဲြ႕ ဥကၠဌ ဦးနာယက (မင္းေက်ာင္းပရိယတၱိ စာသင္တိုက္)ႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ ဦးဂုဏ (စူဠာမုနိေက်ာင္းတိုက္)တို႔သည္ သက္တမ္းေစ့၊ သက္တမ္းလြန္မ်ား ျဖစ္ေနပါက အနားယူ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္အတြက္ ေအာင္ေျမဘံုစံ သာမေဏေက်ာ္ေက်ာင္းတိုက္မွ ဦေခမာနႏၵက ကန္႔ကြက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ္လည္း ႀကီးၾကပ္ေရး ဆရာေတာ္မ်ားက သက္တမ္းေစ့၊ သက္တမ္းလြန္ ဆရာေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္ေပးသည့္အတြက္ ၀န္ေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕သို႔ တိုင္ၾကားေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္း အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အနားယူျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္၍ ျပန္လည္တင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ သံဃအဖဲြ႕အစည္း အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စံမံခ်က္နဲ႔ အညီ မဖဲြ႕စည္းဘဲ ကိုယ့္သေဘာနဲ႔ ကိုယ္ ဖဲြ႕စည္းတဲ့ သံဃအဖဲြ႕အစည္းကို အယံုအၾကည္ မရွိဘူး။ အခု ထပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္လည္း ပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့ သံဃာထုနဲ႔ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ၾသ၀ါဒ၀ရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ ဆရာေတာ္မ်ားက မိန္႔ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သံဃာ့နာယက ဆရာေတာ္မ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ သက္တမ္းသည္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ၃ ႏွစ္ျဖင့္ ၂ ႀကိမ္ ၆ ႏွစ္သာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရွိၿပီး ၆ ႏွစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ သံဃနာယက အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းႏွင့္ အညီ အမ်ားဆႏၵအရ ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းတိုင္း၏ ေ႐ြးေကာက္ျခင္း၊ တင္ေျမႇာက္ျခင္း က႑မ်ား၌ သံဃာေတာ္ အခ်င္းခ်င္းသာ ေဆာင္႐ြက္ၾက၍ အေျခခံေဒသအတြင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အရပ္ေဒသ၌ သံဃာမ်ား စည္းေဝး၍ ေ႐ြးခ်ယ္မည့္ပုဂၢိဳလ္အား အဆိုျပဳၿပီး ေထာက္ခံမႈကို ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း၊ ကန႔္ကြက္ျခင္းျဖင့္ သံဃာ့အလယ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ၿပီး အတည္ျပဳေၾကာင္း၊ အဆိုျပဳ လ်ာထားခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ၿပီးျပတ္သည္လည္း ရွိ၏ ႀကိမ္၊ ႀကိမ္ အဆိုျပဳၿပီးမွ ၿပီးျပတ္သည္လည္း ရွိ၏။ ထိုမွ်ႏွင့္ မၿပီးျပတ္ဘဲ အၿပိဳင္ ပါး ျဖစ္ေနေသာ္ မဲပုံးေထာင္၍ လွ်ိဳ႕ဝွက္ မဲစနစ္ အသုံးျပဳကာ ဆုံးျဖတ္ရသည္လည္း ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

(ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖဲြ႕ (ဒုတိယအဖဲြ႕ခဲြ)မွ ဧကာဒသမ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္စဥ္)
 
=================

ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် တောင်ကြီးမြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့တို့ ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် လုပ်ငန်းစီမံချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က ညွှန်ကြား

နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ (ဒုတိယအဖွဲ့ခွဲ)မှ ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၂၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဧကာဒသမ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ရှမ်းပြည်နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့နှင့် တောင်ကြီးမြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့တို့ အနေဖြင့် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း အခြေခံ စည်းမျဉ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အနားယူခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း စီမံချက်များနှင့် အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာအား ဇူလိုင်လ ၂ ရက်က ဦးဆောင်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ ဆရာတော်များ(ရှမ်းပြည်နယ်)ထံသို့ ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့ မိုးကုတ်ရိပ်သာတွင် မတ်လ၊ ၄ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရှမ်းပြည်နယ် သံဃနာယကအဖွဲ့နှင့် တောင်ကြီးမြို့နယ် သံဃနာယက အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင် သံဃစည်းမျဉ်း ဝိနည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စီမံချက်များနှင့် မညီသည့်အတွက် ပြည်နယ် သြဝါဒစရိယ ရတနာပုံ ဆရာတော်ကြီး အမှူးပြုသော ဝန်ဆောင်ဆရာတော် ၁၀ ပါးတို့က နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားခဲ့သဖြင့် ယင်းကဲ့သို့ ပြန်လည် ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ရှမ်းပြည်နယ် သံဃနာယအဖွဲ့အား ရွေးချယ်ရာတွင် လက်ရှိ ပြည်နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဆရာတော် ဦးပညာသီရိ (မူလမင်းကွန်းကျောင်းတိုက်)နှင့် ဦးဥတ္တရ (ဓမ္မသုခ)တို့သည် သက်တမ်းစေ့၊ သက်တမ်းလွန်များ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် သံဃနာယကအဖွဲ့အစည်းမှ အနားယူရမည် ဖြစ်သော်လည်း အနားယူခြင်း မပြုသည့်အတွက် နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃဝန်ဆောင် ဘဒ္ဒန ္တ ယဇ္ဇန (ဘုရားကြီးအနောက်ကျောင်း) မှ ချက်ချင်း နုတ်ထွက်၊ ချက်ချင်း အဆိုတင်သွင်း ထောက်ခံ၊ ချက်ချင်းတာဝန်ယူခြင်းမှာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ မကိုက်ညီသဖြင့် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ထို့အတူ တောင်ကြီးမြို့နယ် သံဃနာယကအဖွဲ့ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း မြို့နယ် သံဃနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးနာယက (မင်းကျောင်းပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်)နှင့် အကျိုးဆောင် ဦးဂုဏ (စူဠာမုနိကျောင်းတိုက်)တို့သည် သက်တမ်းစေ့၊ သက်တမ်းလွန်များ ဖြစ်နေပါက အနားယူ နုတ်ထွက်ပေးရန်အတွက် အောင်မြေဘုံစံ သာမဏေကျော်ကျောင်းတိုက်မှ ဦခေမာနန္ဒက ကန့်ကွက် လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။

ယင်းကဲ့သို့ ကန့်ကွက် လျှောက်ထားသော်လည်း ကြီးကြပ်ရေး ဆရာတော်များက သက်တမ်းစေ့၊ သက်တမ်းလွန် ဆရာတော်များကို ပြန်လည် အတည်ပြု ရွေးချယ်ပေးသည့်အတွက် ဝန်ဆောင် ဆရာတော်များက နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့သို့ တိုင်ကြားလျှောက်ထားခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်း အခြေခံစည်းမျဉ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အနားယူခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း စီမံချက်များနှင့် အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်၍ ပြန်လည်တင်ပြရန် ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

သံဃအဖွဲ့အစည်း အခြေခံ စည်းမျဉ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စံမံချက်နဲ့ အညီ မဖွဲ့စည်းဘဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် ဖွဲ့စည်းတဲ့ သံဃအဖွဲ့အစည်းကို အယုံအကြည် မရှိဘူး။ အခု ထပ်ပြီးတော့ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လည်း ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ သံဃာထုနဲ့ လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ဟု ရှမ်းပြည်နယ် သြဝါဒဝရိယ ဆရာတော်ကြီးနှင့် ဝန်ဆောင် ဆရာတော်များက မိန့်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

သံဃာ့နာယက ဆရာတော်များ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့် သက်တမ်းသည် တစ်ကြိမ်လျှင် ၃ နှစ်ဖြင့် ၂ ကြိမ် ၆ နှစ်သာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့်ရှိပြီး ၆ နှစ်ထက် ကျော်လွန်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် မရှိကြောင်းနှင့် သံဃနာယက အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းနှင့် အညီ အများဆန္ဒအရ ဆောင်ရွက်ရကြောင်း သိရသည်။

ထို့အပြင် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်း၏ ရွေးကောက်ခြင်း၊ တင်မြှောက်ခြင်း ကဏ္ဍများ၌ သံဃာတော် အချင်းချင်းသာ ဆောင်ရွက်ကြ၍ အခြေခံဒေသအတွင်း သတ်မှတ်ထားသည့် အရပ်ဒေသ၌ သံဃာများ စည်းဝေး၍ ရွေးချယ်မည့်ပုဂ္ဂိုလ်အား အဆိုပြုပြီး ထောက်ခံမှုကို ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်း၊ ကန့်ကွက်ခြင်းဖြင့် သံဃာ့အလယ်တွင် ဆုံးဖြတ်ပြီး အတည်ပြုကြောင်း၊ အဆိုပြု လျာထားခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် တစ်ကြိမ်နှင့် ပြီးပြတ်သည်လည်း ရှိ၏၊ ၂ ကြိမ်၊ ၃ ကြိမ် အဆိုပြုပြီးမှ ပြီးပြတ်သည်လည်း ရှိ၏။ ထိုမျှနှင့် မပြီးပြတ်ဘဲ အပြိုင် ၂ ပါး ဖြစ်နေသော် မဲပုံးထောင်၍ လျှို့ဝှက် မဲစနစ် အသုံးပြုကာ ဆုံးဖြတ်ရသည်လည်း ရှိကြောင်း နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats