လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားအတြက္ဥပေဒ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ မူဝါဒ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Boxed(True/False)

Treasure Palace Hotel

Photo of three cats

Sunday, July 28, 2019

လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားအတြက္ဥပေဒ႐ႈေထာင့္ႏွင့္ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ မူဝါဒ

ေခမရဌ္တိုင္းသား
.
လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ား (မွတ္ပံုတင္မဲ့ယာဥ္မ်ား)
ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးမွာ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြအမ်ားအျပား ရွိေနတယ္ဆိုတာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေတြမွာဆိုရင္ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြဟာ ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ကားေတြရဲ႕ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ မူဆယ္၊ တာခ်ီလိတ္ နဲ႔ ျမဝတီၿမိဳ႕ေတြမွာေတာ့ ပိုၿပီးေတာင္မ်ားျပားလာေနၿပီး Without ကားစီးတာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု လိုေတာင္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။
.
ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္မႈမ်ား
ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္မဲ့ယာဥ္လို႔ေခၚတဲ့ လုိင္စင္မဲ့ကားစတဲ့ စက္တပ္ယာဥ္ေတြကို အေရးယူလို႔ရတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မ ၃ မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပထမတစ္မ်ိဳးက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒ၊ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးက ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ဥပေဒႏွင့္ တတိယတစ္မ်ိဳးကေတာ့ အေကာက္ခြန္ ဥပေဒပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒအရေတာ့ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြကို အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာေတြမွာေတြ႕ရင္ ယာဥ္ထိန္းရဲ သို႔မဟုတ္ ကုန္လမ္းပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနက အရာရွိတစ္ဦးဦးက ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိၿပီး ရဲစခန္းမွာ ယာယီထိန္းသိမ္းခြင့္ ရွိပါတယ္။ ေမာင္းႏွင္သူကိုေတာ့ တစ္လထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ငါးေသာင္းက်ပ္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ေရာ ေငြဒဏ္ပါ မျဖစ္မေန ခ်မွတ္ရပါမယ္။ သို႔ေပမဲ့ အဆိုပါ လိုင္စင္မဲ့ကားအေပၚ မည္သို႔စီရင္ရမည္ကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းမထားပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးလမ္းေပၚမွာမရွိဘဲ မိမိပိုင္ၿခံထဲမွာ လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထားရင္လည္း ဥပေဒအရ အေရးယူခြင့္ရွိ/မရွိ ျပ႒ာန္းမထားပါဘူး။ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္လို႔ရတဲ့ ေနာက္ဥပေဒျဖစ္တဲ့ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဥပေဒအရေတာ့ ျပည္ပကကားေတြ ျပည္တြင္းကို တင္သြင္းလာရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရပါမယ္။ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြကေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ တင္သြားလာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြထဲမွာ တစ္မ်ိဳးအပါအဝင္ေပါ။ ဒါဆို သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ဥပေဒအရ ဘယ္လိုအေရးယူႏိုင္သလဲေပါ့။ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ဥပေဒအရ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြကို တင္သြင္းလာသူဟာ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါဆို လိုင္စင္မဲ့ကား လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိသူက တင္သြင္းလာသူဟုတ္/မဟုတ္ဆိုတာ ဘယ္လို သတ္မွတ္မွာလဲဆိုတာ ဒီဥပေဒမွာ မပါပါဘူး။ လက္ေတြ႕အျပင္မွာလည္း လုိင္စင္မဲ့ကားစီးေနသူ အမ်ားစုကေတာ့ ျပည္ပကေန တင္သြင္းလာသူေတြ မဟုတ္ေတာ့ ဒီဥပေဒအရလည္း လိုင္စင္မဲ့ကား လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္သူကို အေရးယူဖို႔ဆိုတာ က်ိဳးေၾကာင္းမညီၫြတ္ျပန္ပါဘူး။ ဒီဥပေဒအရကေတာ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၊အားေပးသူေတြကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီးတာနဲ႔ သက္ေသခံပစၥည္းျဖစ္တဲ့ လိုင္စင္မဲ့ကားကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဥပေဒအရေဆာင္႐ြက္တဲ့ေနရာမွ ျပည္ပကေနလုိင္စင္မဲ့ကားတင္သြင္း လာသူမဟုတ္ဘဲ တစ္ဆင့္ဝယ္ယူ ပိုင္ဆိုင္သူကို ဒီဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ေပးလို႔ မရသကဲ့သို႔ ပိုင္ရွင္မဲ့ Without ကားေတြကိုလည္း တင္သြင္းလာသူ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဘဲ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္းလို႔ မရသလို ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ လုိင္စင္မဲ့ကားေတြနဲ႔လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိသူ အေကာက္ခြန္ဥပေဒ အရေတာ့ ပစၥည္းကိုသိမ္းဆည္းၿပီး အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္း လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိသူကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
.
လိုင္စင္မဲ့ကားေတြကို ဘယ္သူေတြ အမ်ားဆံုးစီးေနလဲ
လိုင္စင္မဲ့ကားေတြကို အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံကေန တင္သြင္းလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္ေတြမွာ အမ်ားဆံုးရွိေနၿပီး က်န္တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ ့ ရွိေနနပါတယ။္ ရွမ္းျပည္နယ္မွဆိုရင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းက တာခ်ီလိတ္နဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းက မူဆယ္ၿမိဳ႕ေတြကေတာ့ အဓိကဝင္ေပါက္ေတြဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ အဓိကဝင္ေပါက္ကေတာ့ ျမဝတီၿမိဳ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြကို အမ်ားဆံုးစီးေနတာက ရွမ္းျပည္နယ္မွာဆို တပ္ဘက္နဲ႔ အရပ္ဘက္ကဌာနဆိုင္ရာေတြ၊ လက္နက္ကိုင္အထူးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းကလူေတြ အမ်ားဆံုးစီးေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
.
လိုင္စင္မဲ့ကားေတြ ျပည္တြင္းကို ဘယ္လိုေရာက္လာသလဲ
ျပည္တြင္းနဲ႔ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြဟာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးမွ ျပည္တြင္းကို အဆင့္ဆင့္ေရာက္လာတာပါ။ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္မႈမရွိပဲ ဘယ္လိုမွ ျပည္တြင္းကို ေရာက္လာလို႔မရပါဘူး။
.
ဘယ္လို လုပ္သင့္သလဲ
လိုင္စင္မဲ့ကားေတြဟာ ဥပေဒအရေတာ့ တရားမဝင္ဘူးလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုင္စင္မဲ့ကားမွန္သမွ် တေျပးညီဖမ္းဆီးသိမ္းယူမယ္ဆိုရင္ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္ထားသူေတြ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္လို႔ လိုင္စင္မဲ့ကားစီးသူေတြကို ထုိးႏွက္မႈတစ္ခုေတာ့ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ အေကာက္ခြန္ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီးသိမ္းယူတယ္ဆိုပါစို႔။ နယ္စပ္ကျဖတ္စဥ္မွာေတာ့ အခေၾကးေငြ တရားမဝင္ယူလႊတ္ေပးၿပီး ျပည္တြင္းေရာက္လာမဲ့ အေကာက္ခြန္မဲ့ပစၥည္းလို႔ စြဲခ်က္တင္ၿပီး သိမ္းဆည္းမယ္ဆိုရင္ တရားမွ်တမႈရွိတယ္လို႔ ျပည္သူေတြက ျမင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက လိုင္စင္မဲ့ကား အမ်ားဆံုးစီးေနတဲ့ တရားဝင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြအျပင္ အထူးေဒသလက္နက္ကိုင္ေတြ၊ ျပည္သူ႔စစ္ေတြျဖစ္ေနေတာ့ ဖမ္းဆီးမယ့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ရေတာ့မွာပါ။ ဒါဆို လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကိုလည္း အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာပါမယ္။
.
လိုင္စင္မဲ့ကားေတြကို ဒီအတိုင္းလႊတ္ထားရင္ေရာ
အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ လိုင္စင္မဲ့ကားေတြကို ဒီအတိုင္း ဥပေဒမဲ့လႊတ္ထားမယ္ဆိုရင္လည္း ေကာင္းတဲ့ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ေသာလိုင္စင္မဲ့ကားေတြဟာ ပရမ္းပတာေမာင္းၾကတယ္။ ၿပီးရင္တုိက္တယ္။ တိုက္ၿပီးရင္ ထြက္ေျပးတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုလိုင္စင္မဲ့ကားေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးအပါအဝင္ တရားမဝင္ပစၥည္းေတြ သယ္ၾကတယ္။ စစ္ေဆးေရးအဖြ႕ဲနဲ႔ေတြ႕ရင္ ပစၥည္းထားၿပီးေျပးတယ္။ ဒါေတြကို ဘယ္သူတာဝန္ယူမွာလဲဆိုတာနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကိုအေရးယူရမလဲဆိုတဲ့ျပႆနာတစ္ရပ္လည္း ရွိေနျပန္ပါတယ္။
.
လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ေတြကို ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးသင့္လဲ
လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ေတြကို ဒီအတိုင္းဆက္လႊတ္ထားရင္ မေကာင္းသလို ဖမ္းဆီးအေရးယူမယ္ဆိုရင္လည္း အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူအခ်ိဳ႕ၾကား မလိုလားအပ္ေသာ ၿငိဳျငင္မႈေတြ ရွိလာပါမယ။္ အရင္ဦးဆံုး လုပ္သင့္တာကေတာ့ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေတြရွိ ဂိတ္ေတြကေန လိုင္စင္မဲ့ကား ဆက္လက္မဝင္လာေစဖို႔ စည္း႐ိုးပိတ္ရပါမယ္။ ၿပီးရင္ လိုင္စင္မဲ့ကားအေရအတြက္ကို စနစ္တက်စိစစ္ၿပီး အခြန္ေဆာင္၊ ဒဏ္႐ိုက္ၿပီး တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ေပးႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းကို မူဝါဒခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ အဲလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၊ ျပည္နယ္အတြင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အဆင့္ဆင့္ကန္႔သတ္သြားလာခြင့္ မွတ္ပံုတင္ေပးႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းကို ခ်မွတ္ၿပီး အဂတိကင္းကင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ပါက ျပည္သူမ်ားအတြက္လည္း မနစ္နာ၊ အစိုးရလည္း လိုအပ္ေနတဲ့ အခြန္ဘ႑ာမ်ား ရွရိလာႏိုင္ပါမယ္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တုန္းကလည္း လိုင္စင္မဲ့ကားေတြကို ဒဏ္ေဆာင္အခြန္ေကာက္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွတ္ပံု တင္ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ လက္ရွိတည္ဆဲဥေပဒေတြနဲ႔ ၫႇိႏိႈင္းၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္စီစဥ္ေပးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္အေကာင္းဆံုးအစီအစဥ္လို႔ ယူဆပါတယ္။=================

 
လိုင်စင်မဲ့ကားများအတွက်ဥပဒေရှုထောင့်နှင့် ချမှတ်ဆောင်ရွက်သင့်သည့် မူဝါဒ
.
ခေမရဌ်တိုင်းသား
.
လိုင်စင်မဲ့ကားများ (မှတ်ပုံတင်မဲ့ယာဉ်များ)
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေအများအပြား ရှိနေတယ်ဆိုတာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာမရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် နယ်စပ်မြို့တွေမှာဆိုရင် လိုင်စင်မဲ့ကားတွေဟာ မြို့မှာရှိတဲ့ကားတွေရဲ့ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ ဖြစ်ပါတယ်။ မူဆယ်၊ တာချီလိတ် နဲ့ မြဝတီမြို့တွေမှာတော့ ပိုပြီးတောင်များပြားလာနေပြီး Without ကားစီးတာ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု လိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။
.
ဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်မှုများ
ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်မဲ့ယာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ လိုင်စင်မဲ့ကားစတဲ့ စက်တပ်ယာဉ်တွေကို အရေးယူလို့ရတဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၃ မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမတစ်မျိုးက မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ၊ ဒုတိယတစ်မျိုးက ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေနှင့် တတိယတစ်မျိုးကတော့ အကောက်ခွန် ဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေအရတော့ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို အများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာတွေမှာတွေ့ရင် ယာဉ်ထိန်းရဲ သို့မဟုတ် ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနက အရာရှိတစ်ဦးဦးက ဖမ်းဆီးခွင့်ရှိပြီး ရဲစခန်းမှာ ယာယီထိန်းသိမ်းခွင့် ရှိပါတယ်။ မောင်းနှင်သူကိုတော့ တစ်လထက်မပိုသောထောင်ဒဏ် သို့မဟုတ် ဒဏ်ငွေ ငါးသောင်းကျပ် သို့မဟုတ် ထောင်ဒဏ်ရော ငွေဒဏ်ပါ မဖြစ်မနေ ချမှတ်ရပါမယ်။ သို့ပေမဲ့ အဆိုပါ လိုင်စင်မဲ့ကားအပေါ် မည်သို့စီရင်ရမည်ကို မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းမထားပါဘူး။ နောက်ပြီးလမ်းပေါ်မှာမရှိဘဲ မိမိပိုင်ခြံထဲမှာ လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ် ထားရင်လည်း ဥပဒေအရ အရေးယူခွင့်ရှိ/မရှိ ပြဋ္ဌာန်းမထားပါဘူး။ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို အရေးယူဆောင်ရွက်လို့ရတဲ့ နောက်ဥပဒေဖြစ်တဲ့ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေအရတော့ ပြည်ပကကားတွေ ပြည်တွင်းကို တင်သွင်းလာရင် ခွင့်ပြုချက်ရယူရပါမယ်။ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကတော့ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ တင်သွားလာတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေထဲမှာ တစ်မျိုးအပါအဝင်ပေါ။ ဒါဆို သွင်းကုန်ပို့ကုန်ဥပဒေအရ ဘယ်လိုအရေးယူနိုင်သလဲပေါ့။ သွင်းကုန်ပို့ကုန်ဥပဒေအရ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို တင်သွင်းလာသူဟာ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် သို့မဟုတ် ငွေဒဏ် သို့မဟုတ် ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံး ချမှတ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဆို လိုင်စင်မဲ့ကား လက်ဝယ်တွေ့ရှိသူက တင်သွင်းလာသူဟုတ်/မဟုတ်ဆိုတာ ဘယ်လို သတ်မှတ်မှာလဲဆိုတာ ဒီဥပဒေမှာ မပါပါဘူး။ လက်တွေ့အပြင်မှာလည်း လိုင်စင်မဲ့ကားစီးနေသူ အများစုကတော့ ပြည်ပကနေ တင်သွင်းလာသူတွေ မဟုတ်တော့ ဒီဥပဒေအရလည်း လိုင်စင်မဲ့ကား လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်သူကို အရေးယူဖို့ဆိုတာ ကျိုးကြောင်းမညီညွတ်ပြန်ပါဘူး။ ဒီဥပဒေအရကတော့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၊အားပေးသူတွေကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးတာနဲ့ သက်သေခံပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ လိုင်စင်မဲ့ကားကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဥပဒေအရဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှ ပြည်ပကနေလိုင်စင်မဲ့ကားတင်သွင်း လာသူမဟုတ်ဘဲ တစ်ဆင့်ဝယ်ယူ ပိုင်ဆိုင်သူကို ဒီဥပဒေအရ ပြစ်ဒဏ်ပေးလို့ မရသကဲ့သို့ ပိုင်ရှင်မဲ့ Without ကားတွေကိုလည်း တင်သွင်းလာသူ မဖော်ထုတ်နိုင်ဘဲ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းလို့ မရသလို ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေနဲ့လက်ဝယ်တွေ့ရှိသူ အကောက်ခွန်ဥပဒေ အရတော့ ပစ္စည်းကိုသိမ်းဆည်းပြီး အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်း လက်ဝယ်တွေ့ရှိသူကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်ကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။
.
လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို ဘယ်သူတွေ အများဆုံးစီးနေလဲ
လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို အများအားဖြင့်တော့ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ တင်သွင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်တွေမှာ အများဆုံးရှိနေပြီး ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာလည်း အနည်းနဲ့ အများတော့ ရှိနေနပါတယ။် ရှမ်းပြည်နယ်မှဆိုရင် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းက တာချီလိတ်နဲ့ မြောက်ပိုင်းက မူဆယ်မြို့တွေကတော့ အဓိကဝင်ပေါက်တွေဆိုရင် မမှားပါဘူး။ အောက်မြန်မာပြည်အတွက် အဓိကဝင်ပေါက်ကတော့ မြဝတီမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို အများဆုံးစီးနေတာက ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆို တပ်ဘက်နဲ့ အရပ်ဘက်ကဌာနဆိုင်ရာတွေ၊ လက်နက်ကိုင်အထူးအဖွဲ့တွေနဲ့ ပြည်သူ့စစ်တွေ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကလူတွေ အများဆုံးစီးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
.
လိုင်စင်မဲ့ကားတွေ ပြည်တွင်းကို ဘယ်လိုရောက်လာသလဲ
ပြည်တွင်းနဲ့ နယ်စပ်မြို့မှာရှိတဲ့ လိုင်စင်မဲ့ကားတွေဟာ နယ်စပ်မြို့မှာရှိတဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးမှ ပြည်တွင်းကို အဆင့်ဆင့်ရောက်လာတာပါ။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်မှုမရှိပဲ ဘယ်လိုမှ ပြည်တွင်းကို ရောက်လာလို့မရပါဘူး။
.
ဘယ်လို လုပ်သင့်သလဲ
လိုင်စင်မဲ့ကားတွေဟာ ဥပဒေအရတော့ တရားမဝင်ဘူးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိုင်စင်မဲ့ကားမှန်သမျှ တပြေးညီဖမ်းဆီးသိမ်းယူမယ်ဆိုရင် လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေ တစ်နည်းအားဖြင့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်လို့ လိုင်စင်မဲ့ကားစီးသူတွေကို ထိုးနှက်မှုတစ်ခုတော့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အကောက်ခွန်ဥပဒေအရ ဖမ်းဆီးသိမ်းယူတယ်ဆိုပါစို့။ နယ်စပ်ကဖြတ်စဉ်မှာတော့ အခကြေးငွေ တရားမဝင်ယူလွှတ်ပေးပြီး ပြည်တွင်းရောက်လာမဲ့ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းလို့ စွဲချက်တင်ပြီး သိမ်းဆည်းမယ်ဆိုရင် တရားမျှတမှုရှိတယ်လို့ ပြည်သူတွေက မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက လိုင်စင်မဲ့ကား အများဆုံးစီးနေတဲ့ တရားဝင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင် အထူးဒေသလက်နက်ကိုင်တွေ၊ ပြည်သူ့စစ်တွေဖြစ်နေတော့ ဖမ်းဆီးမယ့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေနဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ရတော့မှာပါ။ ဒါဆို လက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့ ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုလည်း အနည်းနဲ့ အများတော့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာပါမယ်။
.
လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားရင်ရော
အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို ဒီအတိုင်း ဥပဒေမဲ့လွှတ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း ကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့သောလိုင်စင်မဲ့ကားတွေဟာ ပရမ်းပတာမောင်းကြတယ်။ ပြီးရင်တိုက်တယ်။ တိုက်ပြီးရင် ထွက်ပြေးတယ်။ တချို့ဆိုလိုင်စင်မဲ့ကားတွေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးအပါအဝင် တရားမဝင်ပစ္စည်းတွေ သယ်ကြတယ်။ စစ်ဆေးရေးအဖွ့ဲနဲ့တွေ့ရင် ပစ္စည်းထားပြီးပြေးတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်သူတာဝန်ယူမှာလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုအရေးယူရမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်လည်း ရှိနေပြန်ပါတယ်။
.
လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်တွေကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးသင့်လဲ
လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်တွေကို ဒီအတိုင်းဆက်လွှတ်ထားရင် မကောင်းသလို ဖမ်းဆီးအရေးယူမယ်ဆိုရင်လည်း အစိုးရနဲ့ ပြည်သူအချို့ကြား မလိုလားအပ်သော ငြိုငြင်မှုတွေ ရှိလာပါမယ။် အရင်ဦးဆုံး လုပ်သင့်တာကတော့ နယ်စပ်မြို့တွေရှိ ဂိတ်တွေကနေ လိုင်စင်မဲ့ကား ဆက်လက်မဝင်လာစေဖို့ စည်းရိုးပိတ်ရပါမယ်။ ပြီးရင် လိုင်စင်မဲ့ကားအရေအတွက်ကို စနစ်တကျစိစစ်ပြီး အခွန်ဆောင်၊ ဒဏ်ရိုက်ပြီး တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို မူဝါဒချမှတ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၊ ပြည်နယ်အတွင်း၊ မြို့နယ်အတွင်း အဆင့်ဆင့်ကန့်သတ်သွားလာခွင့် မှတ်ပုံတင်ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ချမှတ်ပြီး အဂတိကင်းကင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါက ပြည်သူများအတွက်လည်း မနစ်နာ၊ အစိုးရလည်း လိုအပ်နေတဲ့ အခွန်ဘဏ္ဍာများ ရှရိလာနိုင်ပါမယ်။ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်တုန်းကလည်း လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို ဒဏ်ဆောင်အခွန်ကောက်ပြီး မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံ တင်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ လက်ရှိတည်ဆဲဥပေဒတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီး မူဝါဒချမှတ်စီစဉ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်လို့ ယူဆပါတယ်။

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats