ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း တရားစြဲ အမႈေပါင္း ၂၀ဝ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အသံ အဖြဲ႕ မွထုတ္ျပန္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Boxed(True/False)

Comments system

Photo of three cats

Thursday, July 4, 2019

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီး ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း တရားစြဲ အမႈေပါင္း ၂၀ဝ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အသံ အဖြဲ႕ မွထုတ္ျပန္


မင္းေဇာ္မင္း 
.
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလက ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းခဲ့ ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၃ ရက္အထိ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ကာလ  အတြင္း ယင္းဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ သည့္အမႈေပါင္း ၂၀ဝ ျပည့္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ကာ တရားခံ ၂၄၆ ဦး တရား စြဲဆိုခံခဲ့ရေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕မွ အထူးေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္ တစ္ ေစာင္ကို ဇြန္လ ၂၃ ရက္က ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
.
 .
ယင္းတရားစြဲဆို ခံရသူမ်ားအ နက္ အခ်ိဳ႕သည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံရေနရဆဲျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕မွာ တရားရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ကာ တ ရားစြဲဆိုေလ့ရွိသူမ်ားမွာ အစိုးရ၊ တပ္ မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾက ၿပီး တရားစြဲဆိုခံရသူမ်ားမွာ သာမန္ ျပည္သူမ်ား၊ မီဒီယာသမားမ်ား၊ တက္ ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား စ သည္တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
.
တရားစြဲဆို ခံရသူမ်ားတြင္ အႏုပညာရွင္ ၄ ဦး၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၂၀ ဦး၊ သာမန္ျပည္သူ ၉၆ ဦး၊ အစိုးရဝန္ထမ္း ၅ ဦး၊ သတင္းမီဒီ ယာသမား ၃၂ ဦး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဝင္ ေထာက္ခံသူ ၂၄ ဦး၊ အျခား ၈ ဦး ရွိေနကာ အမ်ိဳးသမီး ၃၉ ဦး ပါဝင္ေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕၏ ထုတ္ ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
.
အမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခြဲျခား ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုမႈ ၁၄၁ မႈ၊ လူမႈေရး ျပႆ နာမ်ား ၁၆ မႈ၊ အျခား ဥပေဒျဖင့္သာ တားျမစ္ရမည့္အမႈမ်ား ၃၅ မႈႏွင့္ အျခား ၈ မႈတို႔ျဖစ္ၾကကာ ၇၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ တရားစြဲဆိုမႈ မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ကန္႔သတ္ ကာ တရားစြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ ျပထားသည္။
.
ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကို အမ်ားသိေစရန္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကို ေဝဖန္ေရးသားမႈ၊ သ တင္း (သို႔) ျဖစ္ရပ္မွန္ေရးသား ထုတ္ ေဖာ္ျခင္း၊ အလုပ္သမား/ေျမယာ ျပႆနာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းကို ေဝဖန္ ျခင္း၊ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား၊ အြန္ လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မူပိုင္ခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ ေျခာက္ လွန္႔ေငြညႇစ္ျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္မွားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အမုန္းစကားမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ ယွက္ေစာ္ကားျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ျခင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ အခ်က္အလက္မ်ာကို ခိုးယူေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
.
အစိုးရကိုေဝဖန္၍ အစိုးရက တရားစြဲဆိုမႈမ်ားမွာ စုစုေပါင္း ၄၇ မႈရွိခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းတရားစြဲဆိုခံရသူ ၆၀ ဦးရွိခဲ့ရာ အဆိုပါ ပမာဏသည္ တရားစြဲခံရသူစုစုေပါင္း၏ ၄ ပံု ၁ ပံုျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
.
ယင္းအမႈမ်ားတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားက တိုက္႐ိုက္ တရားစြဲမႈ ၂၇ မႈ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား က တရားလို ျပဳလုပ္တိုင္ၾကားမႈ ၈ မႈ၊ အစိုးရေထာက္ခံသူ အရပ္သား မ်ားက ၾကားမွတရားစြဲမႈ ၅ မႈ၊ အ စိုးရကို ေဝဖန္သျဖင့္ အာဏာရပါ တီက တရားစြဲမႈ ၇ မႈတို႕ပါဝင္ၾက သည္။
.
တရားစြဲခံရသူမ်ား အနက္ ၁၀ ဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ကို ေဝဖန္ေရးမိသည့္အတြက္ တရားစြဲဆိုခံ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၂၃ ဦးသည္ သတင္းႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေရး သားျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားျခင္းတို႕ အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ၁၉ ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးေဝ ဖန္ေရးသားမႈမ်ား ျပဳလုပ္မိသည့္ အ တြက္ တရားစြဲခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
.
ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကို ေဝဖန္ ေရးသား၍ တရားစြဲခံရမႈမ်ားမွာ စုစု ေပါင္း ၂၁ မႈရွိကာ ၃၇ ဦး တရားစြဲ ဆိုခံခဲ့ရၿပီး ယင္းအထဲတြင္ သတင္း မီဒီယာသမား ၈ ဦးသည္ သတင္း ေရးသား၍လည္းေကာင္း၊ တက္ျြက လႈပ္ရွားသူ ၂၁ ဦးသည္ တပ္မေတာ္ကို ေဝဖန္ေရးသား၍ေသာ္လည္း ေကာင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
.
ေဒသအလိုက္ တရားစြဲဆိုခံရမႈ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ၈၃ မႈျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ပဲခူးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ၂၇ မႈစီ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးက ၂၃ မႈ၊ မေကြးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီးတို႔က ၁၂ မႈစီ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၇ မႈ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ၅ မႈ၊ ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တ ရားစြဲဆိုမႈ ၂ မႈစီ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ခ်င္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ႀကီးတို႔တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆိုမႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.
အသံအဖြဲ႕မွ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၊ ၆၈(က)၊ ပုဒ္ မ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ တို႔ကို အၿပီးတိုင္ဖ်က္ သိမ္းသင့္ေၾကာင္း၊ ပုဒ္မ ၇၅ ႏွင့္ ၇၆ တို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ ဆင္သင့္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ စံႏႈန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ တကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ဆိုင္ဘာဥပေဒ တစ္ခုကို လႊတ္ ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ ရာမ်ားကို ျပည္သူမ်ားက ေဝဖန္မႈ မ်ားအရ တရားစြဲဆိုထားမႈမ်ားအား အျမန္ဆံုးျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းသင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္ကို ေတြ႕ ရသည္။
.
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပြီး ၅ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း တရားစွဲ အမှုပေါင်း ၂ဝဝ ရှိခဲ့ကြောင်း အသံ အဖွဲ့ မှထုတ်ပြန်
.
မင်းဇော်မင်း 
.
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလက ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ ပြီးနောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၃ ရက်အထိ ၅ နှစ်ကျော်ကြာ ကာလ  အတွင်း ယင်းဥပဒေဖြင့် တရားစွဲခဲ့ သည့်အမှုပေါင်း ၂ဝဝ ပြည့်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကာ တရားခံ ၂၄၆ ဦး တရား စွဲဆိုခံခဲ့ရကြောင်း အသံအဖွဲ့မှ အထူးလေ့လာသုံးသပ်ချက် တစ် စောင်ကို ဇွန်လ ၂၃ ရက်က ထုတ် ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
.
ယင်းတရားစွဲဆို ခံရသူများအ နက် အချို့သည် အကျဉ်းထောင်တွင် အကျဉ်းကျခံရနေရဆဲဖြစ်၍ အချို့မှာ တရားရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ကာ တ ရားစွဲဆိုလေ့ရှိသူများမှာ အစိုးရ၊ တပ် မတော်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ၊ စီးပွားရေးသမားများ ဖြစ်ကြ ပြီး တရားစွဲဆိုခံရသူများမှာ သာမန် ပြည်သူများ၊ မီဒီယာသမားများ၊ တက် ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ စ သည်တို့ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
.
တရားစွဲဆို ခံရသူများတွင် အနုပညာရှင် ၄ ဦး၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၂၀ ဦး၊ သာမန်ပြည်သူ ၉၆ ဦး၊ အစိုးရဝန်ထမ်း ၅ ဦး၊ သတင်းမီဒီ ယာသမား ၃၂ ဦး၊ နိုင်ငံရေးပါတီ ဝင် ထောက်ခံသူ ၂၄ ဦး၊ အခြား ၈ ဦး ရှိနေကာ အမျိုးသမီး ၃၉ ဦး ပါဝင်ကြောင်း အသံအဖွဲ့၏ ထုတ် ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
.
အမှုအမျိုးအစားများကို ခွဲခြား ရာတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုမှု ၁၄၁ မှု၊ လူမှုရေး ပြဿ နာများ ၁၆ မှု၊ အခြား ဥပဒေဖြင့်သာ တားမြစ်ရမည့်အမှုများ ၃၅ မှုနှင့် အခြား ၈ မှုတို့ဖြစ်ကြကာ ၇၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းသော တရားစွဲဆိုမှု များသည် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်ကို ချိုးဖောက်ကန့်သတ် ကာ တရားစွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းဖော် ပြထားသည်။
.
နိုင်ငံရေးဝေဖန်မှုများ၊ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များကို အများသိစေရန် ဖော်ထုတ်ခြင်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ် ငန်းများကို ဝေဖန်ရေးသားမှု၊ သ တင်း (သို့) ဖြစ်ရပ်မှန်ရေးသား ထုတ် ဖော်ခြင်း၊ အလုပ်သမား/မြေယာ ပြဿနာများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းကို ဝေဖန် ခြင်း၊ လူမှုရေးပြဿနာများ၊ အွန် လိုင်းမှတစ်ဆင့် နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ခြင်း၊ ခြောက် လှန့်ငွေညှစ်ခြင်း၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ အချက်အလက်မှားဖြန့်ဝေခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော အမုန်းစကားများ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့် ယှက်စော်ကားခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက် ခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ် အချက်အလက်မျာကို ခိုးယူနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် အခြားကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ကြကြောင်း တွေ့ရသည်။
.
အစိုးရကိုဝေဖန်၍ အစိုးရက တရားစွဲဆိုမှုများမှာ စုစုပေါင်း ၄၇ မှုရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းတရားစွဲဆိုခံရသူ ၆၀ ဦးရှိခဲ့ရာ အဆိုပါ ပမာဏသည် တရားစွဲခံရသူစုစုပေါင်း၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
.
ယင်းအမှုများတွင် အစိုးရအဖွဲ့ ဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများက တိုက်ရိုက် တရားစွဲမှု ၂၇ မှု၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ က တရားလို ပြုလုပ်တိုင်ကြားမှု ၈ မှု၊ အစိုးရထောက်ခံသူ အရပ်သား များက ကြားမှတရားစွဲမှု ၅ မှု၊ အ စိုးရကို ဝေဖန်သဖြင့် အာဏာရပါ တီက တရားစွဲမှု ၇ မှုတို့ပါဝင်ကြ သည်။
.
တရားစွဲခံရသူများ အနက် ၁၀ ဦးသည် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဝေဖန်ရေးမိသည့်အတွက် တရားစွဲဆိုခံ ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပြီး ၂၃ ဦးသည် သတင်းနှင့် ဖြစ်ရပ်မှန် ရေး သားခြင်း၊ ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်များကို ဖော်ထုတ်ရေးသားခြင်းတို့ အတွက် ဖြစ်ပြီး ၁၉ ဦးသည် နိုင်ငံရေးဝေ ဖန်ရေးသားမှုများ ပြုလုပ်မိသည့် အ တွက် တရားစွဲခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
.
ထို့အပြင် တပ်မတော်ကို ဝေဖန် ရေးသား၍ တရားစွဲခံရမှုများမှာ စုစု ပေါင်း ၂၁ မှုရှိကာ ၃၇ ဦး တရားစွဲ ဆိုခံခဲ့ရပြီး ယင်းအထဲတွင် သတင်း မီဒီယာသမား ၈ ဦးသည် သတင်း ရေးသား၍လည်းကောင်း၊ တက်ြွက လှုပ်ရှားသူ ၂၁ ဦးသည် တပ်မတော်ကို ဝေဖန်ရေးသား၍သော်လည်း ကောင်းဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
.
ဒေသအလိုက် တရားစွဲဆိုခံရမှု အနေဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှ ၈၃ မှုဖြင့် အများဆုံးဖြစ်ကာ ပဲခူးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှ ၂၇ မှုစီ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးက ၂၃ မှု၊ မကွေးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီးတို့က ၁၂ မှုစီ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၇ မှု၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၅ မှု၊ ကချင်၊ ကရင်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် တ ရားစွဲဆိုမှု ၂ မှုစီ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ချင်း ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသ ကြီးတို့တွင် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေဖြင့် တရားစွဲဆိုမှု မရှိကြောင်း သိရသည်။
.
အသံအဖွဲ့မှ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆(ဃ)၊ ၆၈(က)၊ ပုဒ် မ ၇၇ နှင့် ၇၈ တို့ကို အပြီးတိုင်ဖျက် သိမ်းသင့်ကြောင်း၊ ပုဒ်မ ၇၅ နှင့် ၇၆ တို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ် ပြင် ဆင်သင့်ကြောင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ် ဖော်ပြောဆိုခွင့် စံနှုန်းများ၊ နိုင်ငံ တကာစံနှုန်းများနှင့် လျော်ညီသည့် ဆိုင်ဘာဥပဒေ တစ်ခုကို လွှတ် တော်က ဖော်ဆောင်သင့်ကြောင်း နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၊ လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဌာနဆိုင် ရာများကို ပြည်သူများက ဝေဖန်မှု များအရ တရားစွဲဆိုထားမှုများအား အမြန်ဆုံးပြန်လည် ရုပ်သိမ်းသင့် ကြောင်း အကြံပြုထားသည်ကို တွေ့ ရသည်။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats