ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Boxed(True/False)

Comments system

Photo of three cats

Friday, July 12, 2019

ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု


မင္းေဇာ္မင္း 
.
ရွမ္းျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္က ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအစီအစဥ္မွ သိရသည္။
.
 .
ေတာင္ႀကီးဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္းရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု Danish Institute for Parties and Democracy-DIPD ႏွင့္ ျမန္မာ့ ပါတီစံုစီမိုကေရစီအစီအစဥ္ (Myanmar Multiparty Democracy Programme) မွ ေဒသႏၱရအုပု္ခ်ဳပု္ေရး အစီအစဥ္ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူရက ေျပာသည္။
.
“ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔အၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈေတြနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြျဖစ္ဖို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္သူရက ကေမၻာဇတိုင္းသို႔ ေျပာသည္။
.
အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားနွင့္ က်င့္ဝတ္၊  လံုၿခံဳေရး ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊  ႏိုင္ငံသားဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပးျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးအသံုးစရိတ္ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
.
ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတာဝန္ခံ ဦးစိုးရယ္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွ သင္ခန္းစာ မ်ားရယူၿပီး မဲဆႏၵရွင္ပညာေပးေရးက႑ကို ေကာ္မရွင္သာမက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ CSO မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်င္းခ်င္း လိုက္နာရမည့္ Code of Conduct ကို ပါတီအခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္းျပင္ဆင္ႏုိင္ပါက ေကာ္မရွင္မွ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္၊ သတ္မွတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ စရိတ္ ပိုမိုသံုးစြဲမႈကို သိသိခ်င္းတရားစြဲပါက ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ  ကူညီပ့ံပိုးေပးသြား ႏိုင္ရန္ တို႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
.
ယခုလို ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးကို DIPD ႏွင့္ေကာ္မရွင္တို႔မွ ႀကိမ္ေရ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေစလိုေၾကာင္း၊ အုပ္စုလိုက္ ေျပာၾကားမႈပါအခ်က္ကို ေကာ္မရွင္ႏွင့္အေသးစိတ္ထပ္မံေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိေနၿပီး DIPD အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသြား ရန္ ရွိေနေၾကာင္း DIPD ကိုယ္စားလွယ္မွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
“၈ ဖြဲ႕က တစ္ဖြဲ႕ ၃ ခ်က္ဆိုရင္ေတာင္ မ်ားလွၿပီျဖစ္လို႔ ျပန္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရင္လည္း ေဆြးေႏြးပါ။ အခ်က္နည္းလဲ ရပါတယ္။ လံုး၀မေဆြးေႏြးလဲရပါတယ္။ အထက္ကို ပါသြားဖို႔က အဓိကပါလို႔ စကားပလႅင္ခံၿပီး ၃ ခ်က္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္” ဟု ယင္းေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႕တက္ေရာက္ခဲ့သူ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီ (FUP) မွ ဒုဥကၠဌ ဦးစပ္သာဦးက ဆိုသည္။
.
၎ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္၃ ခ်က္မွာ အေရးႀကီးသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မွလြဲ၍ စစ္ေရးပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးရန္၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးေနရာကို သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမွ တိုင္းရင္းသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ ဝင္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ေစရန္၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ယံုၾကည္စြာေရြးခ်ယ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ယင္း ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၃ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ တက္ေရာက္သူ စုစုေပါင္း ၁၀၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံ
.
မင်းဇော်မင်း 
.
ရှမ်းပြည်နယ်၏မြို့တော် တောင်ကြီးမြို့တွင် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်က ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ယင်းတွေ့ဆုံပွဲဖြစ်မြောက်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် မြန်မာ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအစီအစဉ်မှ သိရသည်။
.
တောင်ကြီးဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်သည့် အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသည် ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနှင့် ပြည်နယ်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံမှုဖြစ်ပြီး အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု Danish Institute for Parties and Democracy-DIPD နှင့် မြန်မာ့ ပါတီစုံစီမိုကရေစီအစီအစဉ် (Myanmar Multiparty Democracy Programme) မှ ဒေသန္တရအုပု်ချုပု်ရေး အစီအစဉ် ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဦးကျော်သူရက ပြောသည်။
.
“နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့အကြား အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေနဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေဖြစ်ဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဦးကျော်သူရက ကမ္ဘောဇတိုင်းသို့ ပြောသည်။
.
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် ကျင့်ဝတ်၊  လုံခြုံရေး စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးနှင့် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊  နိုင်ငံသားဆိုင်ရာ အသိပညာ ပေးခြင်းနှင့် မဲဆန္ဒရှင်အသိပညာပေးခြင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအသုံးစရိတ်ကိစ္စများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
.
ဆက်လက်ပြီး ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတာဝန်ခံ ဦးစိုးရယ်က ပြန်လည်ဆွေးနွေးရာတွင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှ သင်ခန်းစာ များရယူပြီး မဲဆန္ဒရှင်ပညာပေးရေးကဏ္ဍကို ကော်မရှင်သာမက နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ CSO များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်ရန်၊ နိုင်ငံရေးပါတီအချင်းချင်း လိုက်နာရမည့် Code of Conduct ကို ပါတီအချင်းချင်း ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်နိုင်ပါက ကော်မရှင်မှ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရန်၊ သတ်မှတ် ရွေးကောက်ပွဲ စရိတ် ပိုမိုသုံးစွဲမှုကို သိသိချင်းတရားစွဲပါက ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ  ကူညီပ့ံပိုးပေးသွား နိုင်ရန် တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
.
ယခုလို ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးဆွေးနွေးပွဲမျိုးကို DIPD နှင့်ကော်မရှင်တို့မှ ကြိမ်ရေ များစွာ ပြုလုပ်စေလိုကြောင်း၊ အုပ်စုလိုက် ပြောကြားမှုပါအချက်ကို ကော်မရှင်နှင့်အသေးစိတ်ထပ်မံဆွေးနွေးသွားရန် ရှိနေပြီး DIPD အနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် အဓိက ပံ့ပိုးကူညီသွား ရန် ရှိနေကြောင်း DIPD ကိုယ်စားလှယ်မှ ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
.
“၈ ဖွဲ့က တစ်ဖွဲ့ ၃ ချက်ဆိုရင်တောင် များလှပြီဖြစ်လို့ ပြန်ဆွေးနွေးနိုင်ရင်လည်း ဆွေးနွေးပါ။ အချက်နည်းလဲ ရပါတယ်။ လုံးဝမဆွေးနွေးလဲရပါတယ်။ အထက်ကို ပါသွားဖို့က အဓိကပါလို့ စကားပလ္လင်ခံပြီး ၃ ချက် တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်” ဟု ယင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့သူ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ (FUP) မှ ဒုဥက္ကဌ ဦးစပ်သာဦးက ဆိုသည်။
.
၎င်းဆွေးနွေးခဲ့သည့် အချက်၃ ချက်မှာ အရေးကြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှလွဲ၍ စစ်ရေးပဋိပက္ခနယ်မြေများတွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးရန်၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနေရာကို သက်ဆိုင်ရာနယ်မြေမှ တိုင်းရင်းသားပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များကိုသာ ဝင်ရောက်ရွေးချယ်စေရန်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသားပါတီများမှ ယုံကြည်စွာရွေးချယ်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်စေခြင်းဖြင့် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရန် တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
.
ယင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၃ ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှ တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း ၁၀၂ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats