လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ တပ္မေတာ္၏ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား အမည္ျဖင့္ အသံအဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ - Kanbawza Tai News

Breaking

Saturday, July 13, 2019

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ တပ္မေတာ္၏ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား အမည္ျဖင့္ အသံအဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္


မင္းေဇာ္မင္း
.
လက္ရွိအစိုးရ သက္တမ္းကာလအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ တပ္မေတာ္၏လုပ္ရပ္ မ်ားကို သုေတသန ျပဳထား သည့္ တပ္မေတာ္၏ တရားစြဲဆိုမႈ မ်ား အစီရင္ခံစာငယ္ တစ္ေစာင္ကို ဇူလိုင္လ ၂ ရက္က အသံအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။
.
 .
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လကုန္တြင္လက္ ရွိ အစိုးရ သက္တမ္း ၃၉ လ ျပည့္ ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယင္းကာလအတြင္း အမ်ားျပည္သူ၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ သည့္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို အစိုးရ သာမကဘဲ တပ္မေတာ္ကပါ ျပဳလုပ္ ေနသည္ကို သတိျပဳမိသျဖင့္ သုေတသန ျပဳလုပ္ကာ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕မွ သိရသည္။
.
အသံအဖြဲ႕၏ မွတ္တမ္းမ်ားသည္ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ တစ္ဆင့္ ရရွိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ နစ္နာသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ေပးပို႔လာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေျမျပင္အခ်က္အလက္ ေကာက္ခံသူမ်ားမွ ေပးပို႔လားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
.
“တပ္မေတာ္ကို ေဝဖန္လို႔ဆိုၿပီး တပ္မေတာ္က တိုက္႐ိုက္တရားစြဲဆို မႈေတြအျပင္ အစိုးရကပါ ေရငံုႏႈတ္ ပိတ္ေနတယ္။ ဒါကို အမ်ားျပည္သူ သိေစလိုတဲ့အတြက္ အစီရင္ခံစာငယ္ကို သုေတသနျပဳ ထုတ္ေဝရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္”ဟု အသံအဖြဲ႕၏ သုေတသ န မန္ေနဂ်ာ ကိုရဲေဝၿဖိဳးေအာင္က ကေမၻာဇတိုင္းသို႔ ေျပာသည္။
.
လက္ရွိအစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း တပ္မေတာ္ကို ေဝဖန္သျဖင့္ တပ္မေတာ္မွ တိုက္႐ိုက္တရားစြဲဆိုမႈ စုစုေပါင္း ၃၀ မႈအထိ ရွိလာေနၿပီး တရားစြဲဆိုခံရသူ စုစုေပါင္း ၈၆ ဦး ရွိ ၿပီျဖစ္ရာ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ အမႈမ်ားအနက္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ၊ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒ၊ ရာဇ သတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (က)၊ ၅၀၅ (ခ)၊ ပုဒ္မ ၅၀ဝ၊ မတရား အ သင္းအက္ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳမႈကို အကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒတို႔ျဖင့္ တရားစြဲ ဆိုမႈမ်ားအျပင္ တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ရွိလာေနေၾကာင္း ယင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
.
ယင္းကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္မွ တရား စြဲဆိုထားသည့္ အမႈမ်ားတြင္ အမႈရင္ ဆိုင္ေနရဆဲ ၁၃ မႈ၊ တရား႐ံုး စီရင္ ခ်က္ခ်ၿပီး ၁၃ မႈ၊ တရားလိုမွ ျပန္ လည္ ႐ုပ္သိမ္းမႈ ၄ မႈ ရွိခဲ့ကာ အမ်ား ဆံုး တရားစြဲဆိုခဲ့သည့္ ကာလမွာ လက္ရွိကာလျဖစ္ၿပီး ယင္း အမႈမ်ား အားလံုး၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၏ ဒုတိယ ၃ လပတ္ ျဖစ္ေသာ ဧၿပီလမွ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
တရားစြဲခံရသူမ်ားတြင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၄၇ ဦး၊ အရပ္သား ျပည္ သူမ်ား ၁၇ ဦး၊ သတင္းမီဒီယာသ မား ၁၄ ဦး၊ အႏုပညာရွင္ ၃ ဦး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီဝင္ ၃ ဦး၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ ၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၈၆ ဦးျဖစ္ကာ ေဒသအလိုက္ အေနျဖင့္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္တြင္  စုစုေပါင္း ၃၀ ဦး တရားစြဲ ခံခဲ့ရၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ တရားစြဲဆိုမႈ ၃ ခုသာရွိေသာ္လည္း လူေပါင္း ၃၅ ဦး တရားစြဲဆို ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
.
တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူ တို႔၏ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူပိုင္ခြင့္ကို ေလးစားလိုက္နာသင့္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ ျပည္သူ မ်ားအေပၚ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားကို ဆက္လက္ မျပဳလုပ္သင့္ဘဲ လက္ရွိ တရားစြဲဆိုထားမႈမ်ား အားလံုးကို ခြ်င္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးေစလိုေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၌ ဥပေဒ ၾကမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ေဆြး ေႏြးမႈမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ အႀကံျပဳထားသည္။
.
လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို ချိုးဖောက်သော တပ်မတော်၏ တရားစွဲဆိုမှုများ အမည်ဖြင့် အသံအဖွဲ့က အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်
.
မင်းဇော်မင်း
.
လက်ရှိအစိုးရ သက်တမ်းကာလအတွင်း လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် ကို ချိုးဖောက်သည့် တပ်မတော်၏လုပ်ရပ် များကို သုတေသန ပြုထား သည့် တပ်မတော်၏ တရားစွဲဆိုမှု များ အစီရင်ခံစာငယ် တစ်စောင်ကို ဇူလိုင်လ ၂ ရက်က အသံအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
.
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လကုန်တွင်လက် ရှိ အစိုးရ သက်တမ်း ၃၉ လ ပြည့် မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ယင်းကာလအတွင်း အများပြည်သူ၏ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ချိုးဖောက် သည့် တရားစွဲဆိုမှုများကို အစိုးရ သာမကဘဲ တပ်မတော်ကပါ ပြုလုပ် နေသည်ကို သတိပြုမိသဖြင့် သုတေသန ပြုလုပ်ကာ အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အသံအဖွဲ့မှ သိရသည်။
.
အသံအဖွဲ့၏ မှတ်တမ်းများသည် သတင်းမီဒီယာများတွင် ရေးသားဖော် ပြထားသော အချက်အလက်များ၊ လူမှုကွန်ရက်များနှင့် တစ်ဆင့် ရရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ နစ်နာသူများကိုယ်တိုင် ပေးပို့လာသည့် အချက်အလက်များ၊ မြေပြင်အချက်အလက် ကောက်ခံသူများမှ ပေးပို့လားသည့် အချက်အလက်များကို အဆင့်ဆင့် စစ်ဆေးအတည်ပြုမှုများ ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
.
“တပ်မတော်ကို ဝေဖန်လို့ဆိုပြီး တပ်မတော်က တိုက်ရိုက်တရားစွဲဆို မှုတွေအပြင် အစိုးရကပါ ရေငုံနှုတ် ပိတ်နေတယ်။ ဒါကို အများပြည်သူ သိစေလိုတဲ့အတွက် အစီရင်ခံစာငယ်ကို သုတေသနပြု ထုတ်ဝေရခြင်းဖြစ် ပါတယ်”ဟု အသံအဖွဲ့၏ သုတေသ န မန်နေဂျာ ကိုရဲဝေဖြိုးအောင်က ကမ္ဘောဇတိုင်းသို့ ပြောသည်။
.
လက်ရှိအစိုးရ သက်တမ်းအတွင်း တပ်မတော်ကို ဝေဖန်သဖြင့် တပ်မတော်မှ တိုက်ရိုက်တရားစွဲဆိုမှု စုစုပေါင်း ၃၀ မှုအထိ ရှိလာနေပြီး တရားစွဲဆိုခံရသူ စုစုပေါင်း ၈၆ ဦး ရှိ ပြီဖြစ်ရာ တရားစွဲဆိုခံရသည့် အမှုများအနက် ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ၊ သတင်းမီဒီယာ ဥပဒေ၊ ရာဇ သတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၅ (က)၊ ၅၀၅ (ခ)၊ ပုဒ်မ ၅ဝဝ၊ မတရား အ သင်းအက်ဥပဒေ၊ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လူ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုကို အကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေတို့ဖြင့် တရားစွဲ ဆိုမှုများအပြင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှ တရားစွဲဆိုမှုများ ရှိလာနေကြောင်း ယင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
.
ယင်းကဲ့သို့ တပ်မတော်မှ တရား စွဲဆိုထားသည့် အမှုများတွင် အမှုရင် ဆိုင်နေရဆဲ ၁၃ မှု၊ တရားရုံး စီရင် ချက်ချပြီး ၁၃ မှု၊ တရားလိုမှ ပြန် လည် ရုပ်သိမ်းမှု ၄ မှု ရှိခဲ့ကာ အများ ဆုံး တရားစွဲဆိုခဲ့သည့် ကာလမှာ လက်ရှိကာလဖြစ်ပြီး ယင်း အမှုများ အားလုံး၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၏ ဒုတိယ ၃ လပတ် ဖြစ်သော ဧပြီလမှ ဇွန်လအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
.
တရားစွဲခံရသူများတွင် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၄၇ ဦး၊ အရပ်သား ပြည် သူများ ၁၇ ဦး၊ သတင်းမီဒီယာသ မား ၁၄ ဦး၊ အနုပညာရှင် ၃ ဦး၊ နိုင်ငံရေးပါတီဝင် ၃ ဦး၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦး၊ စုစုပေါင်း ၈၆ ဦးဖြစ်ကာ ဒေသအလိုက် အနေဖြင့် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၏ ၁၀ မြို့နယ်တွင်  စုစုပေါင်း ၃၀ ဦး တရားစွဲ ခံခဲ့ရပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ နယ်တွင် တရားစွဲဆိုမှု ၃ ခုသာရှိသော်လည်း လူပေါင်း ၃၅ ဦး တရားစွဲဆို ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
.
တပ်မတော် အနေဖြင့် ပြည်သူ တို့၏ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် သတင်းအချက်အလက် ရယူပိုင်ခွင့်ကို လေးစားလိုက်နာသင့်ကြောင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို ချိုးဖောက်၍ ပြည်သူ များအပေါ် တရားစွဲဆိုမှုများကို ဆက်လက် မပြုလုပ်သင့်ဘဲ လက်ရှိ တရားစွဲဆိုထားမှုများ အားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းပေးစေလိုကြောင်း၊ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အနေဖြင့် လွှတ်တော်၌ ဥပဒေ ကြမ်းများကို ဆွေးနွေးရာတွင် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကို အကန့်အသတ် ဖြစ်စေနိုင်သော ဆွေး နွေးမှုများ မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် အကြံပြုထားသည်။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats