လား႐ိႈး လဝက ဦးစီးအရာရွိႏွင့္ ဝန္ထမ္း ၆ ဦး၊ အက်ိဳးေဆာင္ ၁ ဦးတို႔အား အဂတိ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မွ တရားစဲြဆို - Kanbawza Tai News

Breaking

Boxed(True/False)

Wednesday, June 12, 2019

လား႐ိႈး လဝက ဦးစီးအရာရွိႏွင့္ ဝန္ထမ္း ၆ ဦး၊ အက်ိဳးေဆာင္ ၁ ဦးတို႔အား အဂတိ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မွ တရားစဲြဆို


ကေမ႓ာဇတိုင္း
.
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ႐ံုး (လဝက)မွ ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး ဦးစီးအရာရွိ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္း ၆ ဦး၊ အက်ိဳးေဆာင္ ၁ ဦးတို႔အား အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္မွ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ႐ံုးမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုဇယား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေမြး/တိုးစာရင္း ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အေပၚ ေငြေၾကးေတာင္းခံရယူေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းအား အေရးယူ ေပးရန္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားမႈမ်ား လက္ခံရရွိခဲ့သျဖင့္ ေကာ္မရွင္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းဆိုင္ရြက္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္းသည္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရန္၊ ေမြး/တိုးျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ ရန္တို႔အတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၁၂ သိန္း ၈ ေသာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယလူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚၾကည္ၾကည္ညြန႔္သည္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးရန္ဝင္းေအာင္သည္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား လဲလွယ္ရန္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၅ သိန္းကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးထက္ဝင့္ေအာင္သည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ရန္တို႔အတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၁ သိန္း၊ အက်ိဳးေဆာင္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူ ေဒၚမာေရွာက္ဆန္းထံမွ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ၁၀ ခု ျပဳလုပ္ ေပးျခင္းအတြက္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းႏွင့္ ေမြး/တိုးျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ေငြက်ပ္ ၆ သိန္း ၈ ေသာင္းတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚအိအိမြန္ေအာင္သည္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေမြး/တိုး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ အတြက္ေငြက်ပ္ ၁၄ သိန္း၊ ေမြး/တိုးျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚခင္ေမထြန္းသည္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း အမည္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ေငြက်ပ္ ၉ သိန္းကို လည္းေကာင္း  ရာထူးတာဝန္ ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
.
ထို႔အတူ လက္ေထာက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူဟိန္းသည္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္း အိမ္ေထာင္စုခြဲျခင္း၊ ေမြး/တိုး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ေတာင္းခံထားသည့္ ေငြက်ပ္ ၁၂ သိန္း ၈ ေသာင္းကို လက္ခံရယူေပးခဲ့ျခင္း၊ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ၁၀ ခု ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ ေဒၚမာေရွာက္ဆန္းက ဦးထက္ဝင့္ေအာင္ထံမွ ေငြက်ပ္ တစ္သိန္း လက္ခံရယူခဲ့ျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ျခင္း၊ အားေပးကူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္သျဖင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆိုင္ရာ လားရႈိးၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး႐ုံးမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးစီးအရာရွိ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လင္း၊ ဒုတိယလူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚၾကည္ၾကည္ညြန႔္၊ ဒုတိယလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးရန္ဝင္းေအာင္၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးထက္ဝင့္ေအာင္၊ လက္ေထာက္လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ေဒၚအိအိမြန္ေအာင္ ႏွင့္ လက္ေထာက္လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး  ေဒၚခင္ေမထြန္း တို႔အား အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရလည္းေကာင္း၊ လက္ေထာက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူဟိန္းႏွင့္ ေဒၚမာေရွာက္ဆန္း တို႔အား အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆/၆၃ အရလည္းေကာင္း လားရႈိးၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ယေန႔ ဇြန္လ ၁၂ ရက္က ပထမသတင္းေပး တိုင္ခ်က္ဖြင့္၍ တရားစြဲဆို အေရးယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.
အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိမ္းေဆြ က ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္အ တြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လိုအပ္ သည့္ အေထာက္အထားအခ်က္အ လက္မ်ားကိုလည္း အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေျဖေလွ်ာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ကာ ေကာက္ခံရမည့္အနည္းဆံုး လိုအပ္ခ်က္ကိုသာ ဆက္လက္ ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္းက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။
.
လားရှိုး လဝက ဦးစီးအရာရှိနှင့် ဝန်ထမ်း ၆ ဦး၊ အကျိုးဆောင် ၁ ဦးတို့အား အဂတိ တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်မှ တရားစွဲဆို
.
ကမ္ဘောဇတိုင်း
.
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာရုံး (လဝက)မှ မြို့နယ် ဦးစီးမှူး ဦးစီးအရာရှိ ဦးကျော်ကျော်လင်းနှင့် ဝန်ထမ်း ၆ ဦး၊ အကျိုးဆောင် ၁ ဦးတို့အား အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်မှ အဂတိလိုက်စားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
.
လားရှိုးမြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာရုံးမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးနှင့် ဝန်ထမ်းများသည် အိမ်ထောင်စုဇယား ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် မွေး/တိုးစာရင်း ပြုလုပ်ခြင်းတို့အပေါ် ငွေကြေးတောင်းခံရယူဆောင်ရွက် နေခြင်းအား အရေးယူ ပေးရန် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်သို့ တိုင်ကြားမှုများ လက်ခံရရှိခဲ့သဖြင့် ကော်မရှင်မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆိုင်ရွက်ခဲ့ရာ မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဦးကျော်ကျော်လင်းသည် နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား ပြုလုပ်ရန်၊ မွေး/တိုးပြုလုပ်ရန်နှင့် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပြုလုပ် ရန်တို့အတွက် စုစုပေါင်းငွေကျပ် ၁၂ သိန်း ၈ သောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဒုတိယလူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်ကြည်ကြည်ညွန့်သည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားပြုလုပ်ရန်အတွက် ငွေကျပ် ၁၀ သိန်းကိုလည်းကောင်း၊ ဒုတိယလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ဦးရန်ဝင်းအောင်သည် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လဲလှယ်ရန်အတွက် ငွေကျပ် ၁၅ သိန်းကိုလည်းကောင်း၊ လက်ထောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ဦးထက်ဝင့်အောင်သည် အိမ်ထောင်စုစာရင်း ပြုလုပ်ရန်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပြုလုပ်ရန်တို့အတွက် ငွေကျပ် ၂၁ သိန်း၊ အကျိုးဆောင် အဖြစ် ဆောင်ရွက်သူ ဒေါ်မာရှောက်ဆန်းထံမှ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ၁၀ ခု ပြုလုပ် ပေးခြင်းအတွက် ငွေကျပ် ၅ သိန်းနှင့် မွေး/တိုးပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ငွေကျပ် ၆ သိန်း ၈ သောင်းတို့ကို လည်းကောင်း၊ လက်ထောက်လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်အိအိမွန်အောင်သည် အိမ်ထောင်စု စာရင်း ပြုလုပ်ခြင်း၊ မွေး/တိုး ပြုလုပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပြုလုပ်ခြင်းတို့ အတွက်ငွေကျပ် ၁၄ သိန်း၊ မွေး/တိုးပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ငွေကျပ် ၂ သိန်း တို့ကိုလည်းကောင်း၊ လက်ထောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်ခင်မေထွန်းသည် အိမ်ထောင်စုစာရင်း အမည် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက် ငွေကျပ် ၉ သိန်းကို လည်းကောင်း  ရာထူးတာဝန် ကို အလွဲသုံးစားပြု၍ အဂတိလိုက်စားမှု ကျူလွန်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
.
ထို့အတူ လက်ထောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ဦးကျော်သူဟိန်းသည် မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဦးကျော်ကျော်လင်း အိမ်ထောင်စုခွဲခြင်း၊ မွေး/တိုး ပြုလုပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက် တောင်းခံထားသည့် ငွေကျပ် ၁၂ သိန်း ၈ သောင်းကို လက်ခံရယူပေးခဲ့ခြင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ၁၀ ခု ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ဒေါ်မာရှောက်ဆန်းက ဦးထက်ဝင့်အောင်ထံမှ ငွေကျပ် တစ်သိန်း လက်ခံရယူခဲ့ခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်း၊ အားပေးကူညီခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်သဖြင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ လားရှိုးမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံးမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဦးစီးအရာရှိ ဦးကျော်ကျော်လင်း၊ ဒုတိယလူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်ကြည်ကြည်ညွန့်၊ ဒုတိယလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ဦးရန်ဝင်းအောင်၊ လက်ထောက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ဦးထက်ဝင့်အောင်၊ လက်ထောက်လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်အိအိမွန်အောင် နှင့် လက်ထောက်လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးမှူး  ဒေါ်ခင်မေထွန်း တို့အား အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆ အရလည်းကောင်း၊ လက်ထောက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ဦးကျော်သူဟိန်းနှင့် ဒေါ်မာရှောက်ဆန်း တို့အား အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆/၆၃ အရလည်းကောင်း လားရှိုးမြို့မရဲစခန်းတွင် ယနေ့ ဇွန်လ ၁၂ ရက်က ပထမသတင်းပေး တိုင်ချက်ဖွင့်၍ တရားစွဲဆို အရေးယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
.
အလုပ်သမား လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိမ်းဆွေ က နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းများကို ဥပဒေနှင့် အညီ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အ တွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လိုအပ် သည့် အထောက်အထားအချက်အ လက်များကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေလျှော့ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကာ ကောက်ခံရမည့်အနည်းဆုံး လိုအပ်ချက်ကိုသာ ဆက်လက် ကောက်ခံ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်းက နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပြောဆိုထားသည်။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats

Fixed Sidebar (true/false)