က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕႐ိုးႏွင့္ က်ံဳးကို ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသး - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Saturday, June 8, 2019

က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕႐ိုးႏွင့္ က်ံဳးကို ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသး


မင္းေဇာ္မင္း
.
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ က်ိဳင္း တံုၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕႐ိုးေဟာင္းႏွင့္ က်ံဳးကိုယဥ္ ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
.
.
ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္း အေဝး ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ကို ေမလ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၆)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ စိုင္းဆိုင္ေက်ာက္ဆမ္က က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၏ သ မိုင္း အေထာက္အထားျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ ႐ိုးႏွင့္ က်ံဳးကို ကာကြယ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းေမး ျမန္းမႈကို သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်း မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးၾကည္မင္းက ယင္းကဲ့သို႔ အစီအစဥ္ မရွိ ေသးေၾကာင္းျပန္လည္ ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
.
“ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေဒသ မ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအရ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕႐ိုးနဲ႔က်ံဳးကို ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္မယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေတြ တည္ရွိရာ ေဒသ၊ ၾကားခံေဒသေတြကို နယ္နိမိတ္သတ္ မွတ္ေဖာ္ျပၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာ တူညီမႈနဲ႔ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ ျပန္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕႐ိုးနဲ႔ က်ံဳးရဲ႕ အခင္းအက်င္းကို အဟန္႔အတား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြကို သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔အညီ ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းဖို႔၊ လိုက္နာရမယ့္ စည္း ကမ္းခ်က္ေတြ သတ္မွတ္ဖို႔ လိုပါ မယ္။ လက္ရွိမွာ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ေတြ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖေတြက ထိန္းသိမ္းထားတာေၾကာင့္ ေလာ ေလာဆယ္မွာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာကြယ္ထိန္း သိမ္းဖို႔ အစီအစဥ္မရွိ ေသးပါဘူး'' ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့ သည္။
.
ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ ကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ က်ိဳင္းတံုရွိ ၿမိဳ႕႐ိုး ႏွင့္ က်ံဳးတို႔မွာ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည့္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံု ျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ (၁)၊ စြန္မြန္းရပ္ရွိ အလက (၄) ေနာက္ ေက်ာမွ ရပ္ကြက္ (၃) မြန္းဆန္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအထိ ၿမိဳ႕႐ိုး ႏွင့္က်ံဳး လံုးဝမက်န္ရွိေတာ့ဘဲ ပါလ်ံ တံခါးသာ က်န္ရွိေနၿပီး ရပ္ကြက္ (၁) ရွိ စဲင္းမိုင္းက်ံဳးအား ကားႀကီးကြင္း ေနာက္ေက်ာမွ စကာယန္းခမ္း တံခါး အထိ ေျမဖို႔၍ ပိတ္ဆို႔ကာရံ ခံထားရ ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ယင္းၿမိဳ႕႐ိုးႏွင့္ က်ံဳးမွ ပါလ်ံတံခါး ကို ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိ ေနသည့္ ၿမိဳ႕႐ိုးေနရာမ်ားကို မက်ဴး ေက်ာ္ရ ဆိုင္းဘုတ္စိုက္ထူျခင္း၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕တံခါးေနရာမ်ား အမည္ ဆိုင္းဘုတ္ စိုက္ထူျခင္း၊ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၿပိဳက်ေနသည့္ မဂၤလာတံခါးၿမိဳ႕႐ိုးကို ေျမထိန္းနံရံ တည္ေဆာက္၍ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕ တံခါးအမည္မ်ားကို အဂၤေတဆိုင္း ဘုတ္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္စိုက္ထူျခင္း၊ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ယန္းခမ္းၿမိဳ႕႐ိုးတံခါးကို သံဆူးႀကိဳး မ်ားျဖင့္ ကာရံထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေရွး ေဟာင္းနယ္ေျမ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား စိုက္ထူျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕၏ စာရင္းေကာက္ယူမႈ အရၿမိဳ႕ ႐ိုးေဘး က်ံဳးအတြင္း ရပ္ကြက္ (၁) တြင္ ၇၂ ေနရာ၊ ရပ္ကြက္ (၄)တြင္ ၃၄ ေနရာ၊ ရပ္ကြက္ (၅)တြင္ ၃၇ ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၄၃ ေနရာ က်ဴး ေက်ာ္ခံထားရၿပီး ထပ္မံက်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္မႈမ်ား၊ တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ မႈမ်ား မရရွိေစေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာေဆြးေႏြး လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.
က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ကို ေအဒီ ၆ဝ၅ ခု ႏွစ္က စတင္၍ ေစာ္ဘြားမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကၿပီး ကုန္း ၃ ကုန္း၊ က်ိဳင္း ၇ က်ိဳင္း၊ တံခါး ၁၂ ေပါက္တို႔ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သမိုင္း မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။
.
ကျိုင်းတုံမြို့ရိုးနှင့် ကျုံးကို  ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် အဖြစ် သတ်မှတ်ရန် အစီအစဉ် မရှိသေး
.
မင်းဇော်မင်း
.
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ ကျိုင်း တုံမြို့ရှိ မြို့ရိုးဟောင်းနှင့် ကျုံးကိုယဉ် ကျေးမှု အမွေအနှစ်အဖြစ် ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် အစီအစဉ် မရှိသေးကြောင်း ပြည်ထောင်စု သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးက အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
.
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်း အဝေး ၁၁ ရက်မြောက်နေ့ကို မေလ ၂၇ ရက်က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၆)မှ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ စိုင်းဆိုင်ကျောက်ဆမ်က ကျိုင်းတုံမြို့၏ သ မိုင်း အထောက်အထားဖြစ်သည့် မြို့ ရိုးနှင့် ကျုံးကို ကာကွယ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်းမေး မြန်းမှုကို သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေး မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကြည်မင်းက ယင်းကဲ့သို့ အစီအစဉ် မရှိ သေးကြောင်းပြန်လည် ဖြေကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
.
“ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ဒေသ များ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေအရ ကျိုင်းတုံမြို့ရိုးနဲ့ကျုံးကို ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံး ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေ တည်ရှိရာ ဒေသ၊ ကြားခံဒေသတွေကို နယ်နိမိတ်သတ် မှတ်ဖော်ပြပြီး အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ သဘော တူညီမှုနဲ့ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ် ပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး မြို့ရိုးနဲ့ ကျုံးရဲ့ အခင်းအကျင်းကို အဟန့်အတား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေကို သတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီ ဖယ်ရှား ရှင်းလင်းဖို့၊ လိုက်နာရမယ့် စည်း ကမ်းချက်တွေ သတ်မှတ်ဖို့ လိုပါ မယ်။ လက်ရှိမှာ သက်ဆိုင်ရာ အုပ် ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွေ၊ မြို့မိမြို့ဖတွေက ထိန်းသိမ်းထားတာကြောင့် လော လောဆယ်မှာ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်ကာကွယ်ထိန်း သိမ်းဖို့ အစီအစဉ်မရှိ သေးပါဘူး'' ဟု ဒုတိယဝန်ကြီးက ဖြေကြားခဲ့ သည်။
.
ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ ကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကာ ကျိုင်းတုံရှိ မြို့ရိုး နှင့် ကျုံးတို့မှာ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ရှေးဟောင်း သုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာနက ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသည့် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံ ဖြစ်ကာ လက်ရှိတွင် ကျိုင်းတုံမြို့၊ ရပ်ကွက် (၁)၊ စွန်မွန်းရပ်ရှိ အလက (၄) နောက် ကျောမှ ရပ်ကွက် (၃) မွန်းဆန်းဘုန်းကြီးကျောင်းအထိ မြို့ရိုး နှင့်ကျုံး လုံးဝမကျန်ရှိတော့ဘဲ ပါလျံ တံခါးသာ ကျန်ရှိနေပြီး ရပ်ကွက် (၁) ရှိ စဲင်းမိုင်းကျုံးအား ကားကြီးကွင်း နောက်ကျောမှ စကာယန်းခမ်း တံခါး အထိ မြေဖို့၍ ပိတ်ဆို့ကာရံ ခံထားရ ကြောင်း သိရသည်။
.
ယင်းမြို့ရိုးနှင့် ကျုံးမှ ပါလျံတံခါး ကို ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီး ကျန်ရှိ နေသည့် မြို့ရိုးနေရာများကို မကျူး ကျော်ရ ဆိုင်းဘုတ်စိုက်ထူခြင်း၊ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် မြို့တံခါးနေရာများ အမည် ဆိုင်းဘုတ် စိုက်ထူခြင်း၊ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ပြိုကျနေသည့် မင်္ဂလာတံခါးမြို့ရိုးကို မြေထိန်းနံရံ တည်ဆောက်၍ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မြို့ တံခါးအမည်များကို အင်္ဂတေဆိုင်း ဘုတ်များဖြင့် ပြန်လည်စိုက်ထူခြင်း၊ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ယန်းခမ်းမြို့ရိုးတံခါးကို သံဆူးကြိုး များဖြင့် ကာရံထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ရှေး ဟောင်းနယ်မြေ ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
.
မြေပြင်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့၏ စာရင်းကောက်ယူမှု အရမြို့ ရိုးဘေး ကျုံးအတွင်း ရပ်ကွက် (၁) တွင် ၇၂ နေရာ၊ ရပ်ကွက် (၄)တွင် ၃၄ နေရာ၊ ရပ်ကွက် (၅)တွင် ၃၇ နေရာ စုစုပေါင်း ၁၄၃ နေရာ ကျူး ကျော်ခံထားရပြီး ထပ်မံကျူးကျော် နေထိုင်မှုများ၊ တိုးချဲ့တည်ဆောက် မှုများ မရရှိစေရေး အသိပညာပေး ဟောပြောဆွေးနွေး လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
.
ကျိုင်းတုံမြို့ကို အေဒီ ၆ဝ၅ ခု နှစ်က စတင်၍ စော်ဘွားများ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြပြီး ကုန်း ၃ ကုန်း၊ ကျိုင်း ၇ ကျိုင်း၊ တံခါး ၁၂ ပေါက်တို့ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ကြကြောင်း သမိုင်း မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats