ေလာက္ကိုင္ခ႐ိုင္ကို ပယ္ဖ်က္၍ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္တို႔၏ နယ္နိမိတ္မ်ားအား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ - Kanbawza Tai News

Breaking

Boxed(True/False)

Wednesday, May 15, 2019

ေလာက္ကိုင္ခ႐ိုင္ကို ပယ္ဖ်က္၍ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္တို႔၏ နယ္နိမိတ္မ်ားအား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္


မင္းေဇာ္မင္း
.
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ကိုး ကန္႔ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္းရွိ ေလာက္ကိုင္ႏွင့္ ကုန္းႀကမ္း ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ ေလာက္ကိုင္ခ႐ိုင္အား ေမလ ၇ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး မွ ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီး ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ႏွင့္ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္တိ႔ု၏ နယ္နိမိတ္ မ်ားကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။
.
.
ယင္းကဲ့သို႔ ခ႐ိုင္ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္းကို ေမလ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး စတုတၴေန႔တြင္ မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ေလာက္ကိုင္ႏွင့္ ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕ နယ္မ်ားသည္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒတြင္ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသအျဖစ္သာ ေဖာ္ျပထား သည့္အတြက္ ခ႐ိုင္အျဖစ္ ထားရွိရန္ မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္သုိ႔ တက္ေရာက္ေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲ ဆႏၵနယ္အမွတ္ (၇)မွ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလံုစံခတ္က ကေမၻာဇတိုင္းသို႔ ေျပာ သည္။
.
''၂ဝဝ၈ ထဲမွာ ေလာက္ကိုင္နဲ႔ ကုန္းၾကမ္းကို ၿမိဳ႕နယ္လို႔ ေဖာ္ျပထား တာပါ။ ခ႐ိုင္လို႔ ဖြဲ႕စည္းထားတာ မရွိ ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ အဲဒီက ခ႐ိုင္မရွိေတာ့ ရင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ေနရာ ရွမ္းအေရွ႕အတြက္ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ မိုင္းဆတ္ခ႐ိုင္ အတြက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တစ္ ေနရာ ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ အခုက ကြၽန္ေတာ္ တစ္ေယာက္ထဲ တာခ်ီ လိတ္နဲ႔ မိုင္းဆတ္ခ႐ိုင္ႏွစ္ခု တြဲကိုင္ ေနရတာ လူေရာ အခ်ိန္ေရာ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီ အေျခအေန ျဖစ္လာမလာေတာ့ ေမွ်ာ္ လင့္မိတာပဲရွိတာပါ''ဟု ဦးစိုင္း လံုစံခတ္က ေျပာသည္။
.
ေမလ ၇ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအ ေဝးတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ႏွင့္ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ (၂)ခ႐ိုင္၏ နယ္နိမိတ္မ်ား ျပင္ဆင္ဖြဲ႕ စည္း၍ ေလာက္ကိုင္ခ႐ိုင္ကို ပယ္ ဖ်က္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ လံုၿခံဳေရး တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္ (၂/၂ဝ၁၉)ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး မွလည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအ ေဝးကို တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားရန္ အ ေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္ အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၁ဝ/ ၂ဝ၁၈) မွတ္တမ္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏ သေဘာတူေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္တို႔ကို လက္ခံရရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ထံမွ သိရသည္။
.
အဆုိပါ အစည္းအေဝးတြင္ ရွမ္း ျပည္နယ္အတြင္း၌ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသမ်ားအား ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ သတ္မွတ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖင့္ ျပ ဌာန္းထားၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ကေလာၿမိဳ႕ နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ေစာက္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို စုစည္း၍ ေတာင္ႀကီးခ ႐ိုင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕နယ္၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို စုစည္း၍ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ နယ္နိမိတ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေလာက္ကုိင္ခ႐ိုင္မွ ကုန္းၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ သတ္ မွတ္ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ေလာက္ ကိုင္ခ႐ိုင္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳ ႏုိင္ပါရန္ တင္ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္မွမွတ္ တမ္းတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
.
ယင္းျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္သာ မက မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မ်ားအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕၊ ေက်းရြာအုပ္ စု၊ ေက်းရြာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း ျခင္းကို တင္ျပမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
လောက်ကိုင်ခရိုင်ကို ပယ်ဖျက်၍ တောင်ကြီးနှင့် ကျောက်မဲခရိုင်တို့၏ နယ်နိမိတ်များအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်
.
မင်းဇော်မင်း
.
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကိုး ကန့်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ အတွင်းရှိ လောက်ကိုင်နှင့် ကုန်းကြမ်း မြို့နယ်တို့ကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထား သည့် လောက်ကိုင်ခရိုင်အား မေလ ၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပြည် ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေး မှ ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီး တောင်ကြီးခရိုင် နှင့် ကျောက်မဲခရိုင်တို့၏ နယ်နိမိတ် များကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း သိ ရသည်။
.
ယင်းကဲ့သို့ ခရိုင် ပယ်ဖျက်ကြောင်း၊ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းကြောင်းကို မေလ ၇ ရက်က နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၂) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့တွင် မှတ်တမ်းတင် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
.
လောက်ကိုင်နှင့် ကုန်းကြမ်းမြို့ နယ်များသည် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေ ခံဥပဒေတွင် ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သာ ဖော်ပြထား သည့်အတွက် ခရိုင်အဖြစ် ထားရှိရန် မလိုအပ်သောကြောင့် ပယ်ဖျက်လိုက် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်သို့ တက်ရောက်နေသည့် ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲ ဆန္ဒနယ်အမှတ် (၇)မှ အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလုံစံခတ်က ကမ္ဘောဇတိုင်းသို့ ပြော သည်။
.
''၂ဝဝ၈ ထဲမှာ လောက်ကိုင်နဲ့ ကုန်းကြမ်းကို မြို့နယ်လို့ ဖော်ပြထား တာပါ။ ခရိုင်လို့ ဖွဲ့စည်းထားတာ မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပယ်ဖျက်လိုက် တာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရွေး ကောက်ပွဲမှာ အဲဒီက ခရိုင်မရှိတော့ ရင် အမျိုးသားလွှတ်တော် တစ်နေရာ ရှမ်းအရှေ့အတွက် ဖြစ်လာနိုင်တယ် လို့ မျှော်လင့်တယ်။ မိုင်းဆတ်ခရိုင် အတွက် အမျိုးသားလွှတ်တော် တစ် နေရာ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အခုက ကျွန်တော် တစ်ယောက်ထဲ တာချီ လိတ်နဲ့ မိုင်းဆတ်ခရိုင်နှစ်ခု တွဲကိုင် နေရတာ လူရော အချိန်ရော မလုံလောက်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီ အခြေအနေ ဖြစ်လာမလာတော့ မျှော် လင့်မိတာပဲရှိတာပါ''ဟု ဦးစိုင်း လုံစံခတ်က ပြောသည်။
.
မေလ ၇ ရက်က ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအ ဝေးတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တောင်ကြီးခရိုင်နှင့် ကျောက်မဲခရိုင် (၂)ခရိုင်၏ နယ်နိမိတ်များ ပြင်ဆင်ဖွဲ့ စည်း၍ လောက်ကိုင်ခရိုင်ကို ပယ် ဖျက်ခြင်း ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက် ၍ လုံခြုံရေး တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂/၂ဝ၁၉)နှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး မှလည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအ ဝေးကို တင်ပြဆောင်ရွက်သွားရန် အ ကြောင်းကြားစာများ ရရှိပြီးဖြစ်သည့် အပြင် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁ဝ/ ၂ဝ၁၈) မှတ်တမ်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ၏ သဘောတူကြောင်း ထောက်ခံချက်တို့ကို လက်ခံရရှိပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းထံမှ သိရသည်။
.
အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ရှမ်း ပြည်နယ်အတွင်း၌ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်ရဒေသများအား ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် အညီ သတ်မှတ်မြို့နယ်များဖြင့် ပြ ဌာန်းထားပြီး ဖြစ်သဖြင့် ကလောမြို့ နယ်၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ တောင်ကြီး မြို့နယ်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်နှင့် ရပ်စောက် မြို့နယ်တို့ကို စုစည်း၍ တောင်ကြီးခ ရိုင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကျောက်မဲ မြို့နယ်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ နောင်ချိုမြို့ နယ်နှင့် သီပေါမြို့နယ်တို့ကို စုစည်း၍ ကျောက်မဲခရိုင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ နယ်နိမိတ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် လောက်ကိုင်ခရိုင်မှ ကုန်းကြမ်းမြို့နယ် နှင့် လောက်ကိုင်မြို့နယ်တို့ကို ကိုယ် ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ် သတ် မှတ်ပြဌာန်းပြီးဖြစ်သဖြင့် လောက် ကိုင်ခရိုင် ပယ်ဖျက်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြု နိုင်ပါရန် တင်ပြပြီး လွှတ်တော်မှမှတ် တမ်းတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
.
ယင်းပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ရှမ်းပြည်နယ်သာ မက မွန်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ် များအတွင်းရှိ ခရိုင်/မြို့၊ ကျေးရွာအုပ် စု၊ ကျေးရွာများ တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ခြင်းကို တင်ပြမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats

Fixed Sidebar (true/false)