၃ ႏွစ္သား အစိုးရသို႔ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

#StayAtHome

Breaking

COVID-19

Photo of three cats

Wednesday, April 3, 2019

၃ ႏွစ္သား အစိုးရသို႔


ကေမၻာဇတိုင္း
.

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စ၍ ရွမ္းျပည္နယ္၏ တာ၀န္ကို ပခံုးေျပာင္း ရယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုး ရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယခုအခါ သက္တမ္း ၃ ႏွစ္တာကာလကို ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ခု ၅ ႏွစ္၏ သက္တမ္းထက္၀က္ ေက်ာ္လြန္လာၿပီဟုလည္း ဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
.
ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟူေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္အတူ ျမန္မာျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ယံုၾကည္အားကိုးကာ မဲေပးေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ျပည္ ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းကာ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ကို ယခင္အစိုးရလက္မွ လႊဲေျပာင္း ရယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
.
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ ေန႔ရက္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အရပ္သားအစိုးရ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းဟုလည္း ဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ (ယခင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ခံအစိုးရဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမ္ၼတႀကီး အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ အမ်ားစုမွာ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။)
.
ယင္းကဲ့သို႔ ရာစုႏွစ္ထက္၀က္နီးပါးမွ် စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္အမည္ခံ တစ္ပါတီအာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ေအာက္မ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္ႀကီးသည္ အာရွက်ားတစ္ေကာင္မွသည္ ကမ္ၻာ့အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံ စာရင္းသို႔ သက္ ဆင္းက်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ပညာေရးစနစ္မွာလည္း ေအာက္ဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရၿပီး ယေန႔တုိင္ အစမ္းသပ္ခံ အသည္းႏွလံုးဘ၀မွ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေသးပါ။ ထုိကဲ့သို႔ အဘက္ဘက္မွ ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္စီးေနေသာ ေခတ္စနစ္ အ ေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုလံုးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံရာတြင္ အခ်ိန္ကာလ ၃ ႏွစ္တည္းျဖင့္ မျပည့္စံု မလံုေလာက္ ႏုိင္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
.
တစ္ဖန္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ၾကည့္ျပန္ေသာ္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဧရိယာအားျဖင့္ အက်ယ္၀န္းဆံုး ျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္သလို တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အမ်ားဆံုး ေနထိုင္ၾကသည့္ ေဒသႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ သည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ားဆံုး အေျခစိုက္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမ ေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အပိုင္းမ်ားတြင္ လက္လွမ္းမမီမႈမ်ား၊ အခက္ အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရမည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
.
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ လက္ထက္တြင္ ျပည္နယ္တြင္းရွိလမ္းမ်ား အထူးေကာင္းမြန္လာသည္ကို ေတြ႕ ရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းလမ္းမ်ားမွာ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေအာက္ရွိ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေသာလမ္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ ႀဥႊ စနစ္ျဖင့္ ကုမ္ၸဏီမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေသာ လမ္းပိုင္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္ရွိ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာဌာနပိုင္လမ္းမ်ားမွာ ပိုေနၿမဲ က်ား ေနၿမဲပင္ ျဖစ္ေနေပသည္။
.
ျပည္နယ္တြင္းတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာမ်ားကလည္း ေလ်ာ့ပါးမသြားေသးဘဲ ဘိုးဘိုးေအာင္ ၀လံုးပြား သကဲ့သို႔ ဆတိုး တိုး၍လာေနသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား ထူေျပာလာသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရ ႐ံုးစိုက္ရာ ေတာင္ႀကီးကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးေပၚမွာပင္ လူသတ္မႈမ်ား၊ လုယက္မႈမ်ားကို မၾကာခဏ ဆိုသလို ၾကားသိ လာေနရသည္။          တစ္ဖန္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မဲဆႏ္ၵနယ္ျဖစ္ေသာ ရွမ္းေျမာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ လား႐ိႈးတြင္ လည္း ေလာင္းကစား၀ိုင္းမ်ားကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ျပဳလုပ္လာေနၾကသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အဆိုတင္သြင္း ေဆြးေႏြးရမည့္အဆင့္အထိ ေရာက္ရွိလာေနသည္။
.
စနစ္ဆိုးတစ္ခုမွ အေမြဆက္ခံကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသာ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရည္မွန္း ခ်က္ပန္းတိုင္ဆီ အေရာက္လွမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ရမည္ျဖစ္သလို ယခင္ေခတ္ေဟာင္း စနစ္ ေဟာင္းက အျမစ္တြယ္ေနခဲ့ေသာ အဂတိလိုက္စားေနသည့္ ယႏ္ၱရားႀကီးကိုလည္း ျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၃ ႏွစ္သား ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျပည္နယ္အက်ိဳး၊ ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သားတို႔၏ အက်ိဳးကို ဆထက္ထမ္းပိုးသယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ကာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီသို႔ ခ်ီတက္ရာတြင္ တစ္တပ္တစ္အား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။  
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats