“ဝ” ေတာင္ပိုင္း စစ္ေဒသ (၁၇၁) ေဟြေအာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

#StayAtHome

Breaking

COVID-19

Photo of three cats

Thursday, April 18, 2019

“ဝ” ေတာင္ပိုင္း စစ္ေဒသ (၁၇၁) ေဟြေအာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္


စိုင္းသိခၤသူ
.
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ မုိင္းဆတ္ခုိင္၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္၊ ပံုပါက်င္ၿမိဳ႕၊ ေဟြေအာေဒသရွိ “ဝ”ေတာင္ပိုင္းစစ္ေဒသ (၁၈၁) လက္ေအာက္ခံ တပ္မဟာ (၇၇၅)၊ ေဟြေအာ “ဝ” ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးအနီး ကြင္းျပင္တြင္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
အဆိုပါ အခမ္းအနားသိုစစ္ေဒသ (၁၇၁) ဒုစစ္ေဒသမွဴး (၁) ဦးအိုက္ေလာက္၊ ဒုစစ္ေဒသမွဴး (၂) ဦးက်ေလာဘို၊ စစ္ဦးစီးမွဴး ဦးတမန္း၊ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ဦးအားဖူ၊ ဒုႏိုင္ငံေရးမွဴး ဦးညီကပ္၊ အမွတ္(၂)စစ္နယ္ေျမမွဴး ဦးရန္ေကြက်ံဳး၊ ပံုပါက်င္အေျခစိုက္ တပ္မဟာ (၇၇၅) တပ္မဟာမွဴး ဦးအိုက္ေပါက္၊ တပ္မဟာႏိုင္ငံေရးမွဴး ဦးအိ္ုက္ထြန္း၊ မံုးကၽြတ္ အေျခစိုက္ တပ္မဟာ (၇၇၂) တပ္မဟာမွဴး ဦးတဆုန္း၊ မံုးထ (ခိုင္းလံု/တပ္ဖာလိုင္)အေျခစိုက္ တပ္မဟာ (၇၇၈) တပ္မဟာမွဴး ဦးေစထန္း၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႕၊ ဟိုပန္/ဟိုရြက္အေျခစိုက္ တပ္မဟာ (၂၄၈) တပ္မဟာမွဴး ဦးတညိမ္း၊ မိုင္းယြန္းေဒသအေျခစိုက္တပ္မဟာ(၅၁၈)တပ္မဟာမွဴး ဦးဆိုင္နပ္၊ စစ္ေဒသ (၁၇၁) ပင္ပဒုတိယဆက္ဆံေရး အဖြဲ႕င္  အုိက္ပလိပ္၊ ေဟြေအာျပင္ပဆက္ဆံေရးမွဴး ဦးေလာင္မိန္း၊ ေဟြေအာ“ဝ” ၿမိဳ႕နယ္မွဴး ေပၚမိန္း(ခ)က်က်ိ၊ မံုးကၽြတ္ “ဝ” ၿမိဳ႕နယ္မွဴး က်တ္လံုး၊ တပ္မဟာ (၂၄၈/၅၁၈/၇၇၂/၇၇၅/၇၇၈)တိုမွ တပ္ဖြဲ႕င္ အမ်ိဳးသား/ အမ်ိဳးသမီး ၂၃၀၀ ဦး၊ မိုင္းဆတ္ခိုင္ မ္ဟုန္၊ မိိန္းေမာ၊ နမ့္ယြန္း၊ မိုင္းတံုပံုပါက်င္၊ ေဟြေအာ၊ မံုးထ၊ မံုးကၽြတ္၊ ခိုင္းလံုတို႔မွ ကိုယ္စားျပဳ တိုင္းရင္းသား/သူ ၁၈၀၀ ဦး၊ စစ္ေဒသ (၁၇၁) လက္ေအာက္ ေဟြေအာေဒသမွ “ဝ” ေက်ာင္းသား/သူ ၁၈၀၀ ဦးခန္၊ ပံုပါက်င္ၿမိဳ႕၊ နားေကာင္းမူးေက်းရြာရွိ ကိုးကန္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမဥကၠဌ ဦးေရွာက္လံုႏွင့္ ကိုးကန္တိ္ုင္းရင္းသားမ်ား၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ လားဟူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီဥကၠဌ ဦးေလာရွာႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊  မိုင္းဆတ္ (၀မ္ဟုန္)၊ ပံုပါက်င္ (ေဟြေအာ/ကုန္းဆာ/နားေကာင္းမူး)ေက်းရြာတို႕မွ “ဝ” တပ္ဖြဲ႕င္မိသားစုမ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၀၀၀၀ ခန္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ “ဝ” အလံတိုကို အလံေတာ္တင္ “ဝ” ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕မွ လႊင့္တင္ အေလးျပဳျခင္း၊ ဒုႏိုင္ငံေရးမွဴး ဦးညီကပ္၊ တပ္မဟာ(၇၇၅)တပ္မဟာမွဴး ဦးအိုက္ေပါင္းႏွင့္ တပ္မဟာ (၇၇၂) တပ္မဟာမွဴး ဦးတဆုန္း၊ တပ္မဟာ (၇၇၈) တပ္မဟာမွဴး ေစထန္းတိုမွ အမိုးဖြင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ စစ္ေၾကာင္း မ်ားအား လိုက္လံစစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
.
ထိုေနာက္ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ဦးအားဖူမွ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ “ဝ” သမိုင္းေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စစ္ေဒသ(၁၇၁)ျပင္ပဒုတိယဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕င္ အိုက္ပလိပ္က  “ဝ” ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ “ဝ” ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစိုးရဥကၠဌ၊ “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ေသနာပါတိခ်ဳပ္ ဦးေပါက္ယူခ်န္း၏ မိန္ခြန္းအား ဖတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
“ဝ” ျပည္နယ္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေပါက္ယူခ်န္း၏ သဝဏ္လႊာတြင္  ဤ အခမ္းအနားသည္ “ဝ” ျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မကို ဆန္းစစ္မွတ္ေက်ာက္တင္ျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ “ဝ” ျပည္နယ္၏ အက္က္မွ ခိုင္မာေတာင့္တင္းမ အေျခအေနကို စုစည္းတင္ျပသည့္ အခမ္းအနားျဖစ္ေၾကာင္း၊ “ဝ” ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မကို အားေပးေထာက္ခံေနေသာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပမိတ္ေဆြမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ “ဝ” ျပည္နယ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာေနရာေဒသ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သုညဘဝမွ အစျပဳ ႀကိဳးစားခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ကာလအတြင္း “ဝ” ျပည္နယ္သည္ မိုးေျမေျပာင္းျပန္လွန္ေအာင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ခဲ့ေၾကာင္း၊ “ဝ” ျပည္နယ္၏ ေအာင္ျမင္မတစ္ရပ္မွာ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမပေပ်ာက္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းစင္ေသာ နယ္ေျမတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ “ဝ” ျပည္နယ္သည္ တုတ္ျပည္သူသမၼတႏိုင္ငံွင့္ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ေက်ာ္၊ နယ္ေျမထိစပ္လ်က္ရွိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္လည္း ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ေက်ာ္ ထိစပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အႏွစ္သာရကို အတည္မျပဳဘဲ လမ္းေၾကာင္းလြဲေအာင္ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊ လူမ်ိဳးႀကီးါဒကို ကိုင္စြဲျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာမူါဒကို မခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ “ဝ” ျပည္နယ္သည္ အျခားတိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ၆ ဖြဲ႕ႏွင့္  “ဝ”  ျပည္နယ္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီအမည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးညႊန္႕ေပါင္းအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး အစိုးရတပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ “ဝ” ျပည္နယ္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အစိုးရမဲေဒသတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ရာဇင္တြင္ မည္သည့္ဧကရာဇ္မွ “ဝ” ျပည္နယ္ ကို မစိုးမိုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုနည္းတူ မည္သည့္ တုတ္ဧကရာဇ္မွလည္း “ဝ” ျပည္နယ္ကို မစိုးမိုးူးခဲ့ေၾကာင္း၊ “ဝ” ျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခြဲထုတ္မရသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မခြဲထြက္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး မေတာင္းဆိုေရးတိုကို ေလးေလးနက္နက္ကတိသစၥာျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားဇာတိမာန္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ တိုင္းရင္းသားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို႔ကိုသာ လိုလားေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ “ဝ” တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ “ဝ” ျပည္နယ္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုၿပီး ဤရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ရာသက္ပန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထက္ပါ ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုမ အေကာင္အထည္မေပၚမီကာလတြင္ လက္တစ္က္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဒီမုိကေရစီအေရး အလံကုိလႊင့္ထူၿပီး အျခားတစ္က္တြင္ လက္နက္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ေရးအလံကို လႊင့္ထူကာ လက္ရွိအေနအထား အေျခအေနကိုဆက္လက္ေစာင့္ထိန္းသြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ “ဝ”ျပည္နယ္ရွိ ေသာင္းေက်ာ္ အေရအတြက္ရွိေသာ ပါတီ၀င္မ်ား၊ န္ထမ္းမ်ားႏွင္စစ္သားမ်ားသည္ ႏွစ္ ၃၀ တာ ကာလအတြင္း တစ္ႀကိမ္မွ် လစာထုတ္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ကိုယ္က်ိဳးစြန္ တာန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ “ဝ” ျပည္နယ္ လူထုတစ္ရပ္လံုး ႀကီးပြားေတာင့္တင္းခိုင္မာၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ယဥ္ေက်းမထြန္းကားေသာ “ဝ” ျပည္နယ္သစ္ဆီသို ဦးတည္ကာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားပါေၾကာင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သိုမလြဲမေသြ ေရာက္ရွိေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
.
ထိုေနာက္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ အေလးျပဳခံစင္ျမင့္ထက္ရွိ စစ္ေဒသ (၁၇၁)ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စစ္ေရးျပ အလွမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္အေလးျပဳၾကၿပီး စစ္ေရးျပဂုဏ္ျပဳဆုရတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားေပးအပ္ကာ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုမ်ား ိုက္ကူးကာ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေနလယ္စာျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
.
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဟိုပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္၀ိုင္ၿမိဳ႕နယ္ နားဖန္ၿမိဳ႕နယ္မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ တို႔ကို ခ႐ိုင္ ၂ ခုခြဲ၍ “ဝ” ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
.
တောင်ပိုင်း စစ်ဒေသ (၁၇၁) ဟွေအောတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု နှစ် (၃၀) ပြည့် အခမ်းအနား ပြုလုပ်
.
စိုင်းသိင်္ခသူ
.
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ပုံပါကျင်မြို့၊ ဟွေအောဒေသရှိ တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသ (၁၈၁) လက်အောက်ခံ တပ်မဟာ (၇၇၅)၊ ဟွေအော မြို့နယ်ရုံးအနီး ကွင်းပြင်တွင် ဧပြီလ ၁၇ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းက ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု နှစ် (၃၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
.
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ စစ်ဒေသ (၁၇၁) ဒုစစ်ဒေသမှူး (၁) ဦးအိုက်လောက်၊ ဒုစစ်ဒေသမှူး (၂) ဦးကျလောဘို၊ စစ်ဦးစီးမှူး ဦးတမန်း၊ နိုင်ငံရေးမှူး ဦးအားဖူ၊ ဒုနိုင်ငံရေးမှူး ဦးညီကပ်၊ အမှတ်(၂)စစ်နယ်မြေမှူး ဦးရန်ကွေကျုံး၊ ပုံပါကျင်အခြေစိုက် တပ်မဟာ (၇၇၅) တပ်မဟာမှူး ဦးအိုက်ပေါက်၊ တပ်မဟာနိုင်ငံရေးမှူး ဦးအိ်ုက်ထွန်း၊ မုံးကျွတ် အခြေစိုက် တပ်မဟာ (၇၇၂) တပ်မဟာမှူး ဦးတဆုန်း၊ မုံးထ (ခိုင်းလုံ/တပ်ဖာလိုင်)အခြေစိုက် တပ်မဟာ (၇၇၈) တပ်မဟာမှူး ဦးစေထန်း၊ မိုင်းတုံမြို့၊ ဟိုပန်/ဟိုရွက်အခြေစိုက် တပ်မဟာ (၂၄၈) တပ်မဟာမှူး ဦးတညိမ်း၊ မိုင်းယွန်းဒေသအခြေစိုက်တပ်မဟာ(၅၁၈)တပ်မဟာမှူး ဦးဆိုင်နပ်၊ စစ်ဒေသ (၁၇၁) ပြင်ပဒုတိယဆက်ဆံရေး အဖွဲ့ဝင်  အိုက်ပလိပ်၊ ဟွေအောပြင်ပဆက်ဆံရေးမှူး ဦးလောင်မိန်း၊ ဟွေအောမြို့နယ်မှူး ပေါ်မိန်း(ခ)ကျကျိ၊ မုံးကျွတ် မြို့နယ်မှူး ကျတ်လုံး၊ တပ်မဟာ (၂၄၈/၅၁၈/၇၇၂/၇၇၅/၇၇၈)တို့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ၂၃၀၀ ဦး၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင် ဝမ်ဟုန်၊ မိိန်းမော၊ နမ့်ယွန်း၊ မိုင်းတုံ၊ ပုံပါကျင်၊ ဟွေအော၊ မုံးထ၊ မုံးကျွတ်၊ ခိုင်းလုံတို့မှ ကိုယ်စားပြု တိုင်းရင်းသား/သူ ၁၈၀၀ ဦး၊ စစ်ဒေသ (၁၇၁) လက်အောက် ဟွေအောဒေသမှ ကျောင်းသား/သူ ၁၈၀၀ ဦးခန့်၊ ပုံပါကျင်မြို့၊ နားကောင်းမူးကျေးရွာရှိ ကိုးကန့်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဥက္ကဌ ဦးရှောက်လုံနှင့် ကိုးကန့် တိ်ုင်းရင်းသားများ၊ မိုင်းတုံမြို့နယ် လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဌ ဦးလောရှာနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊  မိုင်းဆတ် (ဝမ်ဟုန်)၊ ပုံပါကျင် (ဟွေအော်/ကုန်းဆာ/နားကောင်းမူး)ကျေးရွာတို့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုများ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၁၀၀၀၀ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
.
အခမ်းအနားတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံနှင့် အလံတို့ကို အလံတော်တင် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့မှ လွှင့်တင် အလေးပြုခြင်း၊ ဒုနိုင်ငံရေးမှူး ဦးညီကပ်၊ တပ်မဟာ(၇၇၅)တပ်မဟာမှူး ဦးအိုက်ပေါင်းနှင့် တပ်မဟာ (၇၇၂) တပ်မဟာမှူး ဦးတဆုန်း၊ တပ်မဟာ (၇၇၈) တပ်မဟာမှူး စေထန်းတို့မှ အမိုးဖွင့်မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် စစ်ကြောင်း များအား လိုက်လံစစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
.
ထို့နောက် နိုင်ငံရေးမှူး ဦးအားဖူမှ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသူများအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့် သမိုင်းကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့ပြီး စစ်ဒေသ(၁၇၁)ပြင်ပဒုတိယဆက်ဆံရေးအဖွဲ့ဝင် အိုက်ပလိပ်က  ပြည်နယ် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ ပြည်နယ် ပြည်သူ့အစိုးရဥက္ကဌ၊ ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် စစ်သေနာပါတိချုပ် ဦးပေါက်ယူချန်း၏ မိန့် ခွန်းအား ဖတ်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
.
ပြည်နယ် သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးပေါက်ယူချန်း၏ သဝဏ်လွှာတွင်  ဤ အခမ်းအနားသည် ပြည်နယ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆန်းစစ်မှတ်ကျောက်တင်ခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့ ပြည်နယ်၏ အဘက်ဘက်မှ ခိုင်မာတောင့်တင်းမှု အခြေအနေကို စုစည်းတင်ပြသည့် အခမ်းအနားဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုကို အားပေးထောက်ခံနေသော ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားညီနောင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပမိတ်ဆွေများအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ ပြည်နယ်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခေတ်နောက်ကျနေသောနေရာဒေသ တစ်ခုဖြစ်ပြီး သုညဘဝမှ အစပြု ကြိုးစားခဲ့ သောကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကာလအတွင်း ပြည်နယ်သည် မိုးမြေပြောင်းပြန်လှန်အောင် တိုးတက်ပြောင်းလဲ ခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်နယ်၏ အောင်မြင်မှုတစ်ရပ်မှာ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု ပပျောက်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး ကင်းစင်သော နယ်မြေတစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်နယ်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ကျော်၊ နယ်မြေထိစပ်လျက်ရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်လည်း ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ကျော် ထိစပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း ပင်လုံစာချုပ်၏ အနှစ်သာရကို အတည်မပြုဘဲ လမ်းကြောင်းလွဲအောင် ပြုမူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း၊ လူမျိုးကြီးဝါဒကို ကိုင်စွဲခြင်းကြောင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာမူဝါဒကို မချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်နယ်သည် အခြားတိုုင်းရင်းသားအဖွဲ့ ၆ ဖွဲ့နှင့်    ပြည်နယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရေးကော်မတီအမည်ဖြင့် နိုင်ငံရေးညွှန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး အစိုးရ၊ တပ်မတော်တို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ပြည်နယ် သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် အစိုးရမဲ့ ဒေသတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရာဇဝင်တွင် မည်သည့်ဧကရာဇ်မှ ပြည်နယ် ကို မစိုးမိုးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နည်းတူ မည်သည့် တရုတ်ဧကရာဇ်မှလည်း ပြည်နယ်ကို မစိုးမိုးဖူးခဲ့ကြောင်း၊ ပြည်နယ်သည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှ ခွဲထုတ်၍မရသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မခွဲထွက်ရေး၊ လွတ်လပ်ရေး မတောင်းဆိုရေးတို့ကို လေးလေးနက်နက်ကတိသစ္စာပြုခဲ့ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားဇာတိမာန်နှင့် တန်းတူညီမျှရေး၊ တိုင်းရင်းသားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး တို့ကိုသာ လိုလားကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ တိုင်းရင်းသားများအား ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ် ပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုပြီး ဤရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်အောင် ရာသက်ပန် ကြိုးစားအားထုတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အထက်ပါ နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုမှု အကောင်အထည်မပေါ်မီကာလတွင် လက်တစ်ဘက်မှ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေး အလံကိုလွှင့်ထူပြီး အခြားတစ်ဘက်တွင် လက်နက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ရေးအလံကို လွှင့်ထူကာ လက်ရှိအနေအထား အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ထိန်းသွားကြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်နယ်ရှိ သောင်းကျော် အရေအတွက်ရှိသော ပါတီဝင်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် စစ်သားများသည် နှစ် ၃၀ တာ ကာလအတွင်း တစ်ကြိမ်မျှ လစာထုတ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ်ကျိုးစွန့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ပြည်နယ် လူထုတစ်ရပ်လုံး ကြီးပွားတောင့်တင်းခိုင်မာပြီး ဒီမိုကရေစီနှင့် ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားသော ပြည်နယ်သစ်ဆီသို့ ဦးတည်ကာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆက်လက်ချီတက်ကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါကြောင်း၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ မလွဲမသွေ ရောက်ရှိစေရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
.
ထို့နောက် စစ်ကြောင်းများမှ အလေးပြုခံစင်မြင့်ထက်ရှိ စစ်ဒေသ (၁၇၁)ခေါင်းဆောင်များအား စစ်ရေးပြ အလှများဖြင့် ချီတက်အလေးပြုကြပြီး စစ်ရေးပြဂုဏ်ပြုဆုရတပ်ဖွဲ့များအား ဂုဏ်ပြုဆုများပေးအပ်ကာ မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကာ အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသူများအား နေ့လယ်စာဖြင့် ဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
.
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ မိုင်းမောမြို့နယ်၊ ပန်ဝိုင်မြို့နယ်၊  နားဖန်မြို့နယ်၊ မက်မန်းမြို့နယ်နှင့် ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)မြို့နယ် တို့ကို ခရိုင် ၂ ခုခွဲ၍ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း အဖြစ် ဖော်ပြထားသည်။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats