”ဝ” ေတာင္ပိုင္း ေဟြေအာ္တြင္ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္ျပဳပြဲေတာ္ အခမ္းအနား က်င္းပမည္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Monday, April 8, 2019

”ဝ” ေတာင္ပိုင္း ေဟြေအာ္တြင္ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္ျပဳပြဲေတာ္ အခမ္းအနား က်င္းပမည္


စိုင္းသိခၤသူ
.
႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခြင့္ရတိုင္း ပန္ဆန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္ျပဳပြဲေတာ္ကို လာမည့္ဧၿပီလ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ရက္ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီးစစ္ေဒသ ေတာင္ပိုင္း၊ ေဟြေအာ္တြင္လည္း အခမ္းအနား(ခြဲ)ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ဖိတ္ ၾကားေၾကာင္း ေတာင္ပိုင္း ဆက္ဆံေရးဌာနခြဲမွ သိရသည္။
.
.
အားလုံးကိုဖိတ္ပါတယ္။ မီဒီယာေတြေရာပါ။ ဒီမွာ ေန႔လည္စာနဲ႔ဧည့္ခံပါမယ္ဟု ေတာင္ပိုင္းစစ္ေဒသ ဆက္ဆံေရး႐ုံးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးအိုက္ပလိပ္က ဧၿပီလ ၅ ရက္တြင္ ကေမၻာဇတိုင္းသို႔ ေျပာသည္။
.
အဆိုပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႏွစ္ (၃၀) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္ျပဳပြဲေတာ္(ခြဲ)ကို ႐ွမ္းအေ႐ွ႕ မိုင္းဆတ္ခ႐ိုင္၊ မိုင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ ပုံပါက်င္ၿမိဳ႕ ေဟြေအာ္ရြာ႐ွိ အမွတ္(၁၇၁)စစ္ေဒသ ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ဧၿပီလ ၁၇ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ တိုင္းရင္းသား အကအလွမ်ား၊ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား အက်ဥ္း႐ုံး စစ္ေရးျပပြဲတုိ႔ျဖင့္ ဧည့္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ()၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံုအခန္း၊ ပုဒ္မ ၅၆ () တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဟိုပန္၊ မိုင္းေမာ၊ ပန္ဝိုင္၊ နားဖန္း၊ မက္မန္းႏွင့္ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားကို ခ႐ိုင္ ၂ ခုခြဲ၍ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း မိုင္းဆတ္ခ႐ိုင္ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ေရာက္႐ွိေျခကုတ္ရယုထားသည့္ အမွတ္ (၁၇၁) စစ္ေဒသ ေတာင္ပိုင္းအေနျဖင့္ လက္ေအာက္ခံ တပ္မဟာ ၂၄၈၊ ၅၁၈၊ ၇၇၂၊ ၇၇၅၊ ၇၇၈ တို႔ျဖင့္ ထိုင္းနယ္စပ္အပါအဝင္ အေရးႀကီးစစ္ေရးေနရာမ်ားကို စိုးမိုးထားေၾကာင္း သိရသည္။
.
ယခုဖိတ္စာ တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္၃၀ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ဂုဏ္ျပဳပြဲေတာ္ ဟု ေဖာ္ျပထားသလို ျပည္နယ္ျပည္သူ႔အစိုးရ၊ ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေဟြေအာ္အခမ္းအနား(ခြဲ)ဟု ေဖာ္ျပ ပါ႐ွိသည္။
.

No comments:

Post a Comment