ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) အလွည့္က်သဘာပတိတာဝန္ကို SSJAC သို႔ လႊဲေျပာင္း - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Thursday, March 7, 2019

ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) အလွည့္က်သဘာပတိတာဝန္ကို SSJAC သို႔ လႊဲေျပာင္း


မင္းေဇာ္မင္း
.
ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) အစည္းအေဝးကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၄ မိုင္ရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ႐ံုးတြင္ မတ္လ ၅ ရက္မွ ၆ ရက္ အထိ ၂ ရက္တုိင္တုိင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အစည္းအေဝးမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ CSSU ၏ အလွည့္က် သဘာပတိတာဝန္ကို ရွမ္းျပည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (SSJAC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အလွည့္က်သဘာပတိအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) ဥကၠဌ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းကေန SSJAC ကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေအာင္ျမင့္ခိုင္က ေျပာသည္။
.
အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔ CSSU အဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕၊ TYO၊ TYN၊ TYCT (ထိုင္းႏိ္ုင္ငံ)တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၂ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးအၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေရး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ားလိုလားသည့္ ျပင္ဆင္မႈ မွန္သမွ်ကို ပူးေပါင္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
.
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ အလွည့္က်သဘာပတိ တာဝန္ယူရသည့္ SSJAC အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္စာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထပ္မံေဆြေႏြးအေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.
အဆိုပါ ရွမ္းျပည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ (SSJAC) ကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ ဆင္ေက်ာ့ ျပည္သူ႔စစ္ တို႔ျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
.
ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (Comette of Shan State Unity-CSSU)ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ စိန္ေက်ာ့ ျပည္သူ႕စစ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (SNLD)၊ ရွမ္းတိုင္းရင္း သားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) ၊ ရွမ္းနီပါတီမ်ား၊ ရွမ္းအေရွ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (အိုးစည္)၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ရွမ္းလူငယ္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိကာ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment