ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ တကၠသိုလ္္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူ ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Wednesday, March 6, 2019

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ တကၠသိုလ္္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူ ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိ


ကေမၻာဇတုိင္း
.

.
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမ်ားကို မတ္လ ၆ ရက္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ဝွမ္းတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း စတင္ေျဖၾကားလ်က္ရွိရာ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေျဖဆိုေသာ ပထမေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ တစ္ဝွမ္းလံုး၌ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း ၅ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲသို႔ ေျဖဆိုရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ၅၉၃၁၃ ဦး ရွိသည့္အနက္ စာေမးပြဲ ပထမေန႔ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေျဖဆိုသည့္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ၅၆၅၅၉ ဦး ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ေျဖၾကား လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment