အက်င့္ဆိုးမ်ားကို ပယ္ေဖ်ာက္ကာ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Wednesday, March 13, 2019

အက်င့္ဆိုးမ်ားကို ပယ္ေဖ်ာက္ကာ

ကေမၻာဇတိုင္း
.

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္းက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး၊ မံုရြာခရီးစဥ္တြင္ ေဒသခံလူငယ္မ်ားအား ဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေစလို သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါခရီးစဥ္အတြင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုမႈ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းတိုအရ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က လူငယ္မ်ားအား ဘြဲ႕ရပညာတတ္ ျဖစ္ေစရန္၊ ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးကို သယ္ပိုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ ဂ႐ုဏာျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
.
ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန႔ ဝန္ထမ္းေတြ မေကာင္း ဟုဆိုလွ်င္ ကိုယ့္လက္ထက္တြင္ ေကာင္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုသြားခဲ့ပါသည္။
.
ယေန႔ ဝန္ထမ္းေလာက မေကာင္းဟုဆိုရာတြင္ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာၾကည့္ပါက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ လာခဲ့ေသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေရာဂါကို အျမစ္မျဖတ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုဒ္မေလ ေပးမွလုပ္သည္။ ခိုင္းမွလုပ္ သည္။ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို မဆိုလိုေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အက်င့္ဆိုးမ်ား ရွိေန ဆဲျဖစ္သည္။
.
ထို႔အျပင္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္တာဝန္မ်ား လစ္ဟင္းေပါ့ေလ်ာ့လာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္တြင္ မူလရာထူးတာဝန္ႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ အပိုအလုပ္မ်ားကို ပိုမိုလုပ္ကိုင္ေနရျခင္းကလည္း တစ္ခန္း တစ္က႑ ပါဝင္ေနသည္။ ေက်ာင္းဆရာမမ်ားကို ႐ံုးပိတ္ရက္ ဂ်ဴတီေစာင့္ခိုင္းသည့္ ကိစၥမ်ိဳးမွအစ လူႀကီးလမ္း ေၾကာင္း ရွိလွ်င္ ရွိသမွ် လုပ္ငန္းတာဝန္အားလံုးကိုပစ္ကာ ဘယ္ဆီဘယ္ဝယ္က ဘယ္လိုလာမည္ဆိုတာ မသိႏုိင္ ေသာ (လာခ်င္မွလည္း လာမည္) လူႀကီးကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ ႀကိဳဆိုရသည္။ ေရာက္လာလွ်င္လည္း စားပြဲထိုး ဧည့္ခံရ သည္။ ထိုအလုပ္မ်ားက ဝန္ထမ္းေလာက ပ်က္စီးေစျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။
.
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စြဲၿမဲပါလာေသာ အဆိုပါ အက်င့္ဆိုးမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ႏုိင္ပါမွ ဝန္ထမ္းေလာက တိုးတက ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝစြာ အေလအလြင့္ အဖိတ္အစင္မရွိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအက်င့္ဆိုးမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရာတြင္ အမိန္႔အာဏာျဖင့္ အထက္မွလည္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္လည္း စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။
.
ဝန္ထမ္းေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး ေအာက္ေျခ ေန႔စားသန္႔ရွင္းေရး၊ ညေစာင့္ဝန္ထမ္းမွစကာ ဝန္ထမ္းအႀကီးအမွဴး ျဖစ္ေသာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္အထိ အဆင့္တိုင္းအဆင့္တိုင္း၊ ဌာနတိုင္း ဌာနတိုင္းရွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး တစ္ ေယာက္ခ်င္းစီက မိမိတု႔ိ ကိုယ္ပိုင္ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ အမိန္႔ေပး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ အရာရွိအဆင့္ဝန္ထမ္းမ်ားက ပိုမိုသတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။
.
ယေန႔အခါ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ယိုယြင္းပ်က္စီးခဲ့ေသာ စနစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ရန္အတြက္  ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕မွ လည္း အစြမ္းကုန္လံႈ႔ေဆာ္ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္ ႀကီးကို တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္းေလာကႀကီးတစ္ခုလံုးကလည္း အက်င့္ဆိုးမ်ားကို ပယ္ေဖ်ာက္ကာ ႏိုင္ငံ ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္ခန္းတစ္က႑မွ ပါဝင္ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။     
.

No comments:

Post a Comment