အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ပင္းတယႏွင့္ ရြာငံၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြး - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Saturday, March 16, 2019

အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ပင္းတယႏွင့္ ရြာငံၿမိဳ႕မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးစိုင္းသိခၤသူ
.
ျပည္သူလူထုအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အသိ ပညာမ်ား ပိုမိုျပန္႔ပြားေစရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို မွန္ကန္စြာသိရွိၿပီး ေလးစားလိုက္နာ က်င့္သံုးလာႏုိင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ၊ ပင္းတယႏွင့္ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ မတ္လ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.

ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးစစ္ၿမိဳင္၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေလးႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္လြင္ထူး၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚတင္လျပည့္ဝင္း တို႔သည္ မတ္လ ၁၁ ရက္၊ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ခန္းမ၌ လည္းေကာင္း၊ မတ္လ ၁၂ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းငယ္ေက်းရြာရွိ ေရႊပုထိုး (ေျမာက္) ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ လည္းေကာင္း၊  မတ္လ ၁၃ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရြာငံၿမိဳ႕၊ ဗထူးခန္းမ၌ လည္းေကာင္း၊ ယင္းေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳင္ေက်းရြာ၊ ဝံခဲေတာရဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌လည္းေကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစစ္ၿမိဳင္က လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အယူအဆမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ေလးက ကမၻာ့ လူ့အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယညႊန္ျကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္လြင္ထူးက ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းနွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း အသီးသီး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
.
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားရန္ႏွင့္ မွန္ကန္စြာ သိရွိနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားအပါအဝင္ နယ္ေျမေဒသအသီးသီး၌ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment