ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြ ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ၁၂ ဦး ထပ္မံ၍ ေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Tuesday, March 12, 2019

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပဲြ ၅ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ၁၂ ဦး ထပ္မံ၍ ေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ကေမၻာဇတုိင္း
.
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ စာေျဖ ဌာနအသီးသီးတြင္ မတ္လ ၆ ရက္မွ စတင္၍ ေျဖဆိုလ်က္ရွိရာ ယေန႔ ပဥၥမေျမာက္ေန႔ျဖစ္ေသာ မတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ စတုတၳေန႔ကထက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၂ ဦး ထပ္မံပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ႐ူပေဗဒဘသာရပ္ ပါဝင္သည့္ ဘာသာတြဲ ေျဖဆိုရန္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းလံုး၌ စာရင္းေပးထားသူ ေက်ာင္းသား ၂၀၈၅၄ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၃၃၉၁၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၅၄၇၆၄ ဦး ရွိ သည့္အနက္ ေက်ာင္းသား ၁၉၄၅ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၃၂၇၂၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၅၂၁၈၀ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၉၅ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ကာ ေက်ာင္းသား ၁၃၉၅ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၁၁၈၉ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၅၈၄ ဦး ေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ယမန္ေန႔ ပ်က္ကြက္သည့္စာရင္းအရ ေက်ာင္းသား ၁၃၈၈ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၁၁၈၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၅၇၂ ဦး ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ စာေမးပြဲ ပဥၥမေန႔တြင္ ေက်ာင္းသား ၇ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၅ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၂ ဦး ထပ္မံ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
.
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေျဖဆိုလ်က္ရွိရာ လာမည့္ မတ္လ ၁၃ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္ႏွင့္ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment