၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ ဆက္လက္ ေျဖဆို - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Thursday, March 14, 2019

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ ဆက္လက္ ေျဖဆိုကေမၻာဇတိုင္း
.
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမ်ားကို မတ္လ ၆ ရက္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအဝွမ္းရွိ စာစစ္ဌာနအသီးသီး တြင္ စတင္ေျဖဆိုလ်က္ရွိရာ ယေန႔ မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ကို ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ ေက်ာင္းသား/သူ ၄၃၂၄ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးထားေသာ ေက်ာင္းသား ၂၀၆၁ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၂၅၀၄ ဦး ရွိသည့္အနက္ ေက်ာင္းသား ၁၉၃၀ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၂၃၉၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၄၃၂၄ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား ၁၃၁ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၁၁၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၄၁ ဦး ေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပဲြကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ မတ္လ ၆ ရက္မွ စတင္ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ သမိုင္းဘာသာရပ္အား ဆက္လက္ ေျဖဆိုၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
.

No comments:

Post a Comment