ကေလးစာေပႏွင့္ လူငယ္စာေပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Tuesday, March 26, 2019

ကေလးစာေပႏွင့္ လူငယ္စာေပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး


ရဲေဘာ္ျမသိန္း(ဟိုပံုး)
.
ကေလးစာေပႏွင့္ လူငယ္စာေပ

ယခုအခါ ႏုိင္ငံေတာ္က စာေပဘာသာရပ္ (၁၃)မ်ိဳးကို ေယဘုယ်သတ္မွတ္ ျပဌာန္းထားရွိ ပါသည္။ င္းတို႔မွာ ဝတၴဳရွည္၊ ဝတၴဳတို၊ ကဗ်ာ၊ သုတပေဒသာ (ဝိဇၨာပညာရပ္)၊ သုတပေဒသာ (သိပၸံႏွင့္ အသံုးခ် သိပၸံ ပညာရပ္)၊ စာပေဒသာ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာဆိုင္ရာ စာေပ၊ ကေလးစာေပ၊ လူငယ္စာေပ၊ ႏုိင္ငံေရးစာေပ၊ အဂၤလိပ္စာမူႏွင့္ ဘာသာျပန္ စာေပတို႔ ျဖစ္ၾက ပါသည္။ ထိုဘာသာရပ္ (၁၃)မ်ိဳးထဲတြင္ က ေလးစာေပႏွင့္ လူငယ္စာေပတို႔သည္ ဘာသာ ရပ္တစ္ခုစီ သီးျခားပါရွိၾကပါသည္။ လက္ရွိျမန္ မာစာေပေလာကတြင္ ကေလးစာေပႏွင့္ လူငယ္ စာေပတို႔ သီးျခားစီျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေတာ္႐ုံတန္ ႐ုံ မသိရွိၾကပါေခ်။ ျပင္ပ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မဆို ထားဘိ၊ စာေပနယ္ထဲက စာေပသမားမ်ား (စာေရးဆရာႏွင့္ အျခားစာေပပညာရွင္မ်ား)ပင္ ႏွစ္ခုစလံုးကို ေရာေထြး နားလည္ေနေလ့ ရွိၾကပါ သည္။
.

ကေလးစာေပ

ကေလးစာေပတြင္ ကဗ်ာပံုစံႏွင့္ စကားေျပ ပံုစံဟူ၍ အဓိက ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ ကဗ်ာပံုစံတြင္ ေရွးယခင္ ကာလမ်ားက ရိွခဲ့ ၾကေသာ သားေခ်ာ့ေတးမ်ားႏွင့္ ယခုေခတ္ က ေလးကဗ်ာမ်ား ဟူ၍ ထပ္မံခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ သားေခ်ာ့ေတးပံုစံျဖစ္ျဖစ္၊ ယခုေခတ္ကေလးက ဗ်ာပံုစံျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ကေလးမ်ားအတြက္ အသံုးတည့္ၾကသည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ေရွးက သားေခ်ာ့ေတးမ်ားကိုမွီ၍ ေခတ္အဆက္ဆက္ တီထြင္အသံုးျပဳလာၾကသလို၊ ယခုေခတ္က ေလးကဗ်ာမ်ားကလည္း ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးနည္း ေရးဟန္အသြယ္သြယ္တို႔ျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ဖမ္းစားႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကေလးမ်ားကို အက်ိဳး ျပဳႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ကေလးကဗ်ာမ်ား သည္ သားေခ်ာ့ေတးပံုစံမွအစ၊ သံေပါက္ႏွင့္အ ခ်ိဳးကဗ်ာ ပံုစံမ်ားအလယ္၊ ေတးသီခ်င္းဆုိ ပံုစံ အဆံုး အမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြ ၾကည္ၾကည္လင္ လင္ ခ်ိဳခ်ိဳျမျမ ေပၚထြက္လ်က္ရွိၾကပါသည္။ က ေလးမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာ လြယ္လြယ္ကူကူရြတ္ဆို ႏုိင္ၾကပါသည္။ ျမန္မာစာေပတြင္ စကားေျပ သည္ ေနာက္ပုိင္းမွ ထြန္းကားတိုးတက္လာသ လို ကေလးစာေပတြင္လည္း ထို႔အတူပင္ျဖစ္ရာ ''ကေလးစာေပအစ၊ ကေလးကဗ်ာမ်ားက'' ဟူ ၍ ဆိုႏုိင္ပါသည္။
.
တစ္ဖန္ စကားေျပပံုစံတြင္ ပံုျပင္၊ေဆာင္း ပါး၊ အက္ေဆး၊ ဝတၴဳတို၊ ဝတၴဳရွည္၊ ျပဇာတ္ ႏွင့္ ဘာသာျပန္မ်ား ပါဝင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကေလးဝတၴဳရွည္ႏွင့္ ကေလးျပ ဇာတ္မ်ားကို စာေပသမားမ်ား ေရးေလ့ေရးထ မရွိၾကပါ။ လံုးဝ မေရးဟု မဆိုလိုပါ။ ပံုျပင္၊ ဝတၴဳတို၊ ေဆာင္းပါးႏွင့္ အက္ေဆး ကေလးစာ မ်ားကိုသာ အမ်ားဆံုး ေရးသားေလ့ရွိၾကပါ သည္။ စကားေျပပံုစံတြင္လည္း ေရးဟန္ႏွင့္စ ကားေျပာဟန္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိျပန္ရာ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးပင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အသုံးတည့္ၾကပါသည္။ က ေလးမ်ားကလည္း ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ႏွစ္ၿခိဳက္ စြာ ဖတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။
.
ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကေလးစာေပကို ေရး သားၾကရာတြင္ ကေလးတို႔၏ အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားကို ခ်ိန္ဆၾကရပါသည္။ သူတို႔အ သက္အရြယ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ အေရးအသားမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳၾကရပါသည္။ လူႀကီးအေတြး၊ လူႀကီးအေရး ယုတ္စြအဆံုး လူ ငယ္အေတြး လူငယ္အေရးအထိ မပါဝင္ မေရာ ယွက္ေအာင္ ေရးသားၾကရပါသည္။ အေရးအ သားမ်ားကို အလြယ္ကူဆံုးႏွင့္ အရွင္းလင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္ ႏွိမ့္ခ်ၾကရပါသည္။ ေရးသားၾကရပါ သည္။ သို႔ေသာ္ စာေပအႏုပညာ သေဘာတရား မ်ားကိုေတာ့ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ထည့္သြင္းၾကရ ပါသည္။ သို႕မဟုတ္က စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေရးသားၾကေသာ စာစီစာကံုးမ်ားလို အေၾကာင္း ျခင္းရာ တစ္ခုတည္းကိုသာ ၿငီးၿငီးေငြ႕ေငြ႕ႀကီး ဦးတည္သလို ျဖစ္သြားပါမည္။
.
ဤေနရာတြင္ ကေလးတို႔၏ အသက္အရြယ္ ခ်ိန္ဆပံုကို ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါသည္။ ကေလးတို႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသက္(၅) ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ေက်ာင္းစေနၾကရပါသည္။ သူငယ္တန္း ဆိုၾကပါစို႔။ (၆) ႏွစ္သားအရြယ္ တြင္ ပထမတန္း (၇)ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ ဒုတိ ယတန္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကပါသည္။ ထိုအသက္အ ရြယ္အထိ ကေလးမ်ား စာသိပ္မဖတ္တတ္ၾက ေသးပါ။ စာဖတ္ေကာင္းေကာင္း မသြားေသးပါ။ အဓိပၸါယ္မ်ားကုိ ဝိုးတိုးဝါးတားမွ်သာ သိရွိၾကပါ ေသးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကေလး ကဗ်ာမ်ားကို လူႀကီးသူမ မိဘဆရာသမားတို႔ က ဦးေဆာင္ရြတ္ဆို သင္ၾကားျပၾကရပါသည္။ ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာလိုက္ဆို ႏုိင္ၾကပါသည္။ ပံုျပင္ ဝတၴဳတို႔ကိုလည္း အလား တူပင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းခင္း ေျပာျပၾကရပါသည္။ အိပ္ယာဝင္ ကဗ်ာမ်ားႏွင့္ အိပ္ယာဝင္ ဝတၴဳတို႔ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခန္းက႑မ်ားပါေပ။ ထို႔ ျပင္ (၈)ႏွစ္သားႏွင့္ (၉)ႏွစ္သားအရြယ္ တတိယ တန္းႏွင့္ စတုတၴတန္းေလာက္တြင္ကား ကေလး တို႔သည္ ကဗ်ာမ်ားႏွင့္ စကားေျပမ်ားကုိ ကိုယ္ တိုင္ဖတ္တတ္မွတ္တတ္ ေနၾကပါၿပီ။ လူႀကီးမိ ဘဆရာသမားမ်ားက စာေပမ်ားကို လမ္းၫႊန္ ျပသေရွ႕ေဆာင္ၾကရပါသည္။ စာေပသမား (စာ ေရးဆရာႏွင့္ စာေပ ပညာရွင္မ်ား)ကလည္းေရး သားျပဳစု ပညာေပးၾကရပါသည္။ ကေလးတို႔ စာမဖတ္တတ္ေသးမီႏွင့္ စာဖတ္တတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း အေျခအေနမ်ားကို တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
.
ကေလးတို႔သည္ ဆယ္ႏွစ္၊ ဆယ့္တစ္ႏွစ္၊ ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္၊ ဆယ့္သံုးႏွစ္ အရြယ္မ်ားတြင္ (၅) တန္း၊ (၆)တန္း၊ (၇)တန္း၊ (၈)တန္း စသျဖင့္ အေျခခံပညာမ်ား တတ္ေျမာက္လာၾကၿပီျဖစ္ရာ ထိုအသက္အရြယ္မ်ားတြင္ ယခင္က ကေလးက ဗ်ာမ်ား၊ စကားေျပမ်ားထက္၊ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အသိပညာမ်ားေပးၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေရးအသားက အစ အထိုက္အေလ်ာက္ရင့္ က်က္ခိုင္မာလာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ယ ခင္က ''ေရႊလမွာ ယုန္ဝပ္လို႔၊ ဆန္ဖြပ္သည့္ အဘိုးအို၊ ေဟာၾကည့္ပါဆို႔'' ဆိုသည္ထက္ ''လေပၚမွာ တြင္းခ်ိဳင့္မ်ားနဲ႔၊ ေလထုကား မရွိပါ၊ တိတ္ဆိတ္လွစြာ'' ဆိုသည့္ ပကတိအရွိတရား မ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သိပၸံ နည္းက်က် ေတြးေခၚသိရွိတတ္ေစရန္ ျဖစ္ပါ သည္။ အလားတူစြာ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခု အျဖစ္ ယခင္က ''ေၾကာင္ဖားရယ္ ၿမီးတံတို၊ အဆီကို စားပါလို႔၊ အသားကို မ်ိဳ၊ ေၾကာင္အို ေပေျမး၊ ကိုက္ပါလွည့္ေလး'' ဆိုသည္ထက္ ''ေၾကာင္ဆိုတဲ့ သတၱဝါ အနားလာ ဟိုဒီ႐ႈပ္၊ ေမာင္းထုတ္လိုက္ပါ၊ ေရာဂါကင္းေဝး၊ က်န္းမာ ဖို႕ေတြး'' ဆိုသည့္ က်န္းမာေရး အသိတရား မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ၿပီး အေၾကာက္တရားထက္ ရဲရင့္ျခင္းကို ဦးစားေပးသြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
.

ယခုအခါ ကေလးစာေပပြဲေတာ္မ်ားကို ႏုိင္ငံႏွင့္အဝန္း မၾကာခဏ က်င္းပျပဳလုပ္ေနၾကပါ သည္။ ကေလးမ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စာေပကို အေျခခံ မ႑ိဳင္ထား၍ လုပ္ေဆာင္ေန ၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကေလးစာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ အထူးလိုအပ္ လွပါသည္။ ထိုသို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ကေလး စာေပေရးသားသူ စာေပပညာရွင္မ်ား ပိုမိုေပၚ ေပါက္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ကေလးစာေပဆုမ်ားထပ္ မံတိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ စာေပဗိမာန္ စာမူဆုႏွင့္ အမ်ိဳးသားစာေပဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ရာ တြင္ ကေလးစာေပဘာသာရပ္၌ ကေလးစာေပ (ကဗ်ာ)ဆုႏွင့္ ကေလးစာေပ (စကားေျပ)ဆု ဟူ ၍ ခြဲျခားခ်ီးျမႇင့္သြားလွ်င္ ကဗ်ာေရးသူမ်ားေရာ စကားေျပေရးသူမ်ားပါ တိုးပြားလာမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ကေလးစာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ ျပ ယုဂ္မ်ားပါေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ ကေလးစာေပေရာ၊ ကေလးစာေပ ပညာရွင္မ်ားပါ တစ္ခ်က္ခုတ္ႏွစ္ ခ်က္ျပတ္ သေဘာႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္းမွ ေမြးထုတ္ ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္သြားသင့္ပါေၾကာင္း။

.
လူငယ္စာေပ

ကေလးသူငယ္ အရြယ္ထက္ လြန္ေျမာက္ ေသာအခါ ''လူငယ္အရြယ္'' ဟု ေယဘုယ် သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ တိတိပပ သတ္မွတ္ခ်က္ ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အသက္ (၁၃)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အသက္ (၂ဝ)ေလာက္အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းပညာ အေနအထားအရ ေျပာရလွ်င္အ ေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ႀကိဳ ဘြဲ႕ရ ေလာက္အထိ အရြယ္မ်ားသည္ လူငယ္အရြယ္ ထဲတြင္ အက်ံဳးဝင္ၾကပါသည္။ ထိုလူငယ္မ်ား သည္ ေက်ာင္းစာေပ သာမက ျပင္ပစာေပမ်ား ကိုပါ ေလ့လာဖတ္႐ႈႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သူ တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ စာေပဝါသနာ (အထူးအားျဖင့္ စာေပအေရးအသား ဝါသနာ) ရွိၾကလွ်င္ လူ ငယ္စာေပမ်ား ေရးသားႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ တစ္ပတ္ တစ္ ႀကိမ္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ လူငယ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ေရး စာေပမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း၊ ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္ မဂၢဇင္းအသီးသီးတြင္ ပါရွိေသာ လူငယ္စာေပ တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
.
လူငယ္တို႔သည္ ကေလးအရြယ္က ကဗ်ာ မ်ားထက္ လူငယ္အရြယ္ ကဗ်ာမ်ား (ကေလး ကဗ်ာမ်ားထက္ လူငယ္ကဗ်ာမ်ား)ကို ပိုမိုႏွစ္ သက္ၾကပါသည္။ ကာရံမဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ မမဲ့ သည္ျဖစ္ေစ၊ အခ်စ္ကဗ်ာျဖစ္ေစ၊ ဘဝကဗ်ာ ျဖစ္ေစ၊ လုပ္အားကဗ်ာျဖစ္ေစ အဓိကမဟုတ္ လူငယ္အရြယ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ဖို႔သာ လိုပါသည္။ တစ္ဖန္ လူငယ္ဘဝတြင္ လူတန္း စား အလႊာစံုရွိၾကပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သ မား၊ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ တပ္မေတာ္ သား၊ အစိုးရဝန္ထမ္းငယ္မ်ား၊ အႏုပညာသမား၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ တက္လူငယ္ မ်ား၊ စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္စလူငယ္မ်ား စသ ျဖင့္ ခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။ သူ႕အတန္းအစား အလႊာ မ်ားႏွင့္ သူ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာစာေပအ ေရးအသားမ်ားျဖင့္ လူငယ္စာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ စာေပပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ား က ဝိုင္းဝန္းျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ သုတ ရသ လူငယ္စာေပမ်ားကို ေရး သားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရးသူရွိလွ်င္ ဖတ္ သူရွိလွ်င္ အားေပးျမႇင့္တင္သူရွိလွ်င္ ျမန္မာလူ ငယ္စာေပသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရွင္သန္ေနမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္စာေပသည္ ယေန႔ ေခတ္တြင္ ကေလးစာေပေလာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း အရွိအတုိင္းတင္ျပ ခ်င္ပါသည္။


.
စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ အခန္းက႑

ကေလးစာေပႏွင့္ လူငယ္စာေပတို႔သည္အ ျခားစာေပ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနား သည္ကို စာၾကည့္တိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား သိရွိ ၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကေလးစာေပ သတ္ သတ္၊ လူငယ္စာေပ သတ္သတ္ ခြဲျခားသတ္ မွတ္ထားရွိလွ်င္ ကေလးႏွင့္ လူငယ္ပရိသတ္တို႔ လြယ္လင့္သကူ ရွာေဖြဖတ္႐ႈႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုအခါ ကေလးစာဖတ္ ခန္းမ်ား သီးသန္႔ထားရွိသလို၊ လူငယ္စာဖတ္ ခန္းမ်ား သီးသန္႔မထားရွိႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ ကေလးစာဖတ္ခန္းထဲတြင္ လူငယ္စာေပမ်ားကို တသီးတသန္႔ ေနရာေပးထားရွိသင့္ပါသည္။ လူ ငယ္တို႔အေနႏွင့္ သူတို႔ႏွင့္ဆုိင္ရာ စာေပမ်ားကို ေရြးထုတ္ကာ လူႀကီးစာဖတ္ခန္းမ်ားတြင္ သြား ေရာက္ဖတ္႐ႈျခင္း၊ ၿပီးလွ်င္ ျပန္လည္သိမ္းဆည္း အပ္ႏွံျခင္းတို႔ျဖင့္ အားလံုးအဆင္ေျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳပါသည္။ ေက်ာင္းႏွင့္တကၠ သိုလ္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ ယင္းသို႔ လုပ္ ေဆာင္ရန္ မလိုပါ။
.
နိဂံုး

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကေလးအရြယ္က စနစ္တ က် အေျခခံခဲ့ေသာ စာေပသည္ လူငယ္အရြယ္ တြင္ ပိုမုိတိုးတက္ ရွင္သန္ကာ လူႀကီးအရြယ္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာစာေပေလာက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုလိုက္ရပါေစလား။
.

No comments:

Post a Comment