တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ သမိုင္းဘာသာရပ္ ေျဖဆိုသည့္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းလံုး၌ ပ်က္ကြက္သူ ၂၄၇ ဦးရွိ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Boxed(True/False)

Treasure Palace Hotel

Friday, March 15, 2019

တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ သမိုင္းဘာသာရပ္ ေျဖဆိုသည့္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းလံုး၌ ပ်က္ကြက္သူ ၂၄၇ ဦးရွိကေမၻာဇတိုင္း
.
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမ်ားကို မတ္လ ၆ ရက္မွ စတင္၍ ေျဖဆိုခဲ့ရာ ယေန႔ မတ္လ ၁၅ ရက္၊ သမိုင္းဘာသာရပ္ ေျဖဆိုသည့္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းလံုး၌ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္သူ ၂၄၇ ဦး ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
 
.
တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ သမိုင္းဘာသာရပ္ ေျဖဆိုရန္အတြက္ စာရင္းေပးထားသူ ေက်ာင္းသား ၂၁၈၇ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၂၄၉၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၄၆၈၉ ဦး ရွိသည့္အနက္ ေက်ာင္းသား ၂၀၄၉ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၂၃၈၃ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၄၄၃၂ ဦး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား ၁၃၈ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀၉ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၂၄၇ ဦး ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမ်ားကို မတ္လ ၆ ရက္မွ စတင္၍ ေျဖဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ စာေမးပြဲ ေနာက္ဆံုးေန႔အျဖစ္ သမိုင္းဘာသာရပ္ကို ေျဖဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats