ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းပလန္ေဒသေသာက္သံုးေရ ရရွိေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Wednesday, March 13, 2019

ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းပလန္ေဒသေသာက္သံုးေရ ရရွိေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ရဲရင့္ဇြဲ
.
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတ ယၿမိဳ႕နယ္၊ တမဲေက်းရြာအုပ္စု၊ နန္း ပလန္ေဒသရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရးအတြက္ ေျမ သားေရကန္ ေက်ာက္စီႏုိင္ရန္ လို အပ္ေနသည့္ ေငြသား က်ပ္သန္း ၁၈ ဒသမ ၉၈ အား ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာနမွ သြားေရာက္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
 .
ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ တမဲေက်းရြာ အုပ္စု၊ နန္းပလန္ေဒသတြင္ ေႏြရာ သီကာလ၌ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးမႈ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရမႈကို ေျဖ ရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ နန္းပလန္ေက်း ရြာ၏ အေနာက္ဘက္ ၂ ဖာလံုခန္႔ အကြာတြင္ အလ်ား/အနံ ေပ ၁၂ဝဝ ပတ္လည္ရွိ ေျမသားေရေလွာင္ကန္ တစ္ခုကို ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၏ ရန္ပံုေငြ က်ပ္သိန္း ၁ဝဝ ျဖင့္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိရာ က်န္ရွိသည့္လုပ္ငန္း မ်ားအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ ေငြက်ပ္ ၁၈ ဒသမ ၉၈ သန္းကို ေထာက္ပံ့ ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠဌမွ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံသို႔ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ရန္ပံု ေငြမ်ား ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
.
အဆိုပါ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠဌထံသို႔ မတ္ လ ၆ ရက္တြင္ သြားေရာက္လွဴဒါန္း ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
တမဲေက်းရြာအုပ္စု၊ နန္းပလန္ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၆၈ အိမ္၊ အိမ္ေထာင္စု ၇၂ စုႏွင့္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၂၇၄ ဦး ေနထုိင္လ်က္ရွိ ၿပီး မိုးေရေလွာင္ကန္ကိုသာ အဓိ က အားထား အမီျပဳ သံုးစဲြေနၾက သည့္ ေက်းရြာျဖစ္ကာ ႏွစ္စဥ္ ေဖ ေဖာ္ဝါရီလႏွင့္ ဧၿပီလၾကား မိုးမက် မီကာလတြင္ ေသာက္သံုးေရ အ ခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ ေနရေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment