အသစ္ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ႏႈန္းထားအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း က်ိဳင္းတံုစည္ပင္မွ ေၾကညာထား - Kanbawza Tai News

Breaking

Boxed(True/False)

Monday, February 25, 2019

အသစ္ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ႏႈန္းထားအသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း က်ိဳင္းတံုစည္ပင္မွ ေၾကညာထား


ထက္တုိင္းေက်ာ္
.
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ က်ိဳင္း တံုၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး နယ္ နိမိတ္အတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေၾကာ္ျငာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခြန္အခမ်ားကို ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ကန္႔ကြက္လိုသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လံုစြာတင္ျပ၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ က်ိဳင္း တံုၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံေနသည့္ အခြန္အခမ်ားကို ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ျပင္ဆင္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္႔ကြက္ လိုသူမ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာပါသည့္ေန႔ မွစ၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ အတြင္း အေထာက္အထား ခုိင္လံုစြာျဖင့္ အ ေၾကာင္းအက်ိဳး ေဖာ္ျပ၍ ကန္႔ကြက္ႏုိင္သည္ဟုေဖာ္ျပပါရွိသည္။
.
ထို႔အျပင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္အထိ ကန္႔ကြက္သူမရွိပါက ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္၍ အသစ္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားေသာ ႏႈန္းထားအသစ္ျဖင့္ အခြန္မ်ားအား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
.
စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူလႏႈန္းထားေဟာင္းတြင္ အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ပထမတန္းစား တစ္စတုရန္းေပအတြက္ ၁၂ဝဝ က်ပ္၊ ဒုတိယတန္းစား ၉ဝဝ က်ပ္ႏွင့္ တတိယတန္းစား ၆ဝဝ က်ပ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီးႏႈန္းထား အသစ္မွာ တစ္စတုရန္းေပ ေၾကာ္ျငာဆိုဒ္ အတြက္ ပထမတန္းစား ၁၅ဝဝ က်ပ္၊ ဒုတိယတန္းစား ၉ဝဝ က်ပ္ႏွင့္ တတိယတန္းစား ၆ဝဝ က်ပ္ ျဖစ္ သည္ဟု က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေၾကညာထားသည္။
.
ယင္းကဲ့သို႔ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ေကာက္ခံသြားမည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဌာန၊ အခြန္ဌာနစိတ္ တာဝန္ခံဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦး စိုင္းဘုန္းေက်ာ္က ''ထပ္ၿပီး ထူးျခားတာ ကေတာ့ ဟိုအရင္က ေကာက္ခံ ခဲ့ဖူးျခင္းမရွိတဲ့ ယာယီစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေၾကာ္ျငာေတြအတြက္ တစ္စတုရန္းေပကို ၃ဝဝ က်ပ္ႏႈန္း ေကာက္ခံသြားမယ့္ အစီအစဥ္ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမႈေရးပရဟိတလုပ္ငန္း ေၾကာ္ျငာ ဆိုရင္ေတာ့ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ႀကိဳတင္ဆက္သြယ္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။
.
အသစ္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထား သည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ေန ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိုင္းတီက''အစိုးရဆိုတာ ျပည္သူ ေတြဆီကေန ေကာက္ခံရရွိတဲ့ အခြန္အခနဲ႔ ရပ္တည္ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ ငန္းေတြ လုပ္ေပးတာနဲ႔ ဝန္ထမ္း လစာ၊ စရိတ္ေတြ ေပးေနရတာကို သေဘာ ေပါက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေငြယိုေပါက္နဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားတာ မ်ိဳးေတြေတာ့ ကင္းရွင္းဖို႔ လိုအပ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။
.
အခြန္အခ သတ္မွတ္၍ေကာက္ ခံလ်က္ရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ပထမတန္းစား အျဖစ္ လမ္းမႀကီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာစာရွိ Bill Board ႏွင့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားရွိ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ဒုတိယတန္းစားမွာ ဖုန္းကုမၸဏီမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အလတ္စား ေၾကာ္ျငာ မ်ားျဖစ္ၿပီး သာမန္ ကြမ္းယာဆိုင္ႏွင့္ အလားတူေနရာမ်ားတြင္ ကပ္ထား ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားမွာ တတိယတန္းစားတြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats

Fixed Sidebar (true/false)