ကိုယ္တုိင္ တူးေဖာ္ရမည့္ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔၏ ရတနာ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Tuesday, February 19, 2019

ကိုယ္တုိင္ တူးေဖာ္ရမည့္ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔၏ ရတနာ


ေကာင္းျမင့္ျမတ္စိန္
.
.
မဟာသကၠရာဇ္ ၁ဝ၃ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔တြင္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ျမတ္သည္ ၁၄ ေတာင္ အက်ယ္ပမာဏ ရွိေသာ အပရာဇိတပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထက္ ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ ထိုင္ေနေတာ္မူၿပီး ''ဘုရားမျဖစ္သမွ် ဤေနရာမွ မထေတာ့''ဟု ဓိ႒ာန္ေတာ္မူကာ အခါေလးပါးႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ဝီရိယတရားျဖင့္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေတာ္မူေလသည္။ ထိုသို႔ အားထုတ္ေတာ္မူရာ ေနမဝင္မီ မာန္နတ္သား ကို ေအာင္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး ညဦးယံ၌ ပုေဗၺနိဝါသ ဥာဏ္ကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ဝယ္ပိုင္ပိုင္ရရွိ ေတာ္မူကာ သုံးေလာကထြဋ္တင္ ျမတ္စြာဘု ရားရွင္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူခဲ့ပါေလသည္။ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ ေဗာဓိေညာင္ပင္ အနီးမွာပင္ သတၱသတၱာဟ(၇)ဌာနတြင္ ၄၉ ရက္ ဖလသမာပတ္ ဝင္စားေတာ္မူၿပီးေနာက္ မဟာသကၠရာဖ္ ၁ဝ၃ ခုႏွစ္ ဝါဆိုလျပည့္ေန႔ တြင္ ဓမၶစကၠပဝတၱနသုတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကား ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္ေန႔၌ အနတၱလကၡဏသုတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္ မူေသာအခါ ပဥၥဝဂၢီငါးပါးသည္ ရဟႏၲာျဖစ္ေတာ္ မူၾကပါသည္။ ဝါဆိုလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္တြင္ ဘုရားတစ္ဆူပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ တစ္ပါးသာ က်င့္ႀကံေတာ္မူႏိုင္ေသာ္ ေမာေနယ်အက်င့္ကို က်င့္မည့္ အရွင္နာလကမေထရ္အား ေမာေန ယ်သုတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။
.
ထို႔ေနာက္ ယသသူေဌးသားႏွင့္ သူငယ္ ခ်င္း ၅၅ ဦး၊ ပဥၥဝဂၢီ ငါးဦးေပါင္းလွ်င္ အားလုံး ၆ဝ ေသာ သံဃာေတာ္တို႔အား အရဟတၱဖိုလ္ သို႔ ေရာက္ေစခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုသံဃာေတာ္ ၆ဝ တို႔အား တစ္ေနရာတစ္ပါးစီ ၾ<ြကေရာက္သာသ နာျပဳရန္ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ပဥၥဝဂၢီ ၅ ပါးတို႔တြင္ မဟာနန္မေထရ္သည္ မစၧိကာသ႑ ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး စိတၱသူၾ<ြကယ္ႀကီးအား ေသာတာပန္ျဖစ္ေအာင္ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ သည္။ ရွင္အဝယဇိကား ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ ရွိခဲ့သည္။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁ဝ၃ ခုႏွစ္၊ တပို႔ တြဲလဆန္း ၁ ရက္ေန႔တြင္ ရွင္အႆဇိမေထရ္ ျမတ္သည္ ရာဇၿဂိဳဟ္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ဆြမ္းခံၾ<ြကေတာ္ မူခဲ့ေလသည္။ အရွင္သာရိပုတၱရာေလာင္းလ်ာ  ဥပတိႆပရဗိုဇ္သည္ ဆြမ္းခံၾ<ြကေတာ္မူလာ သည့္ ရင့္က်က္ေသာ ဣေျႏၵႏွင့္ျပည့္စုံေသာ အရွင္အႆဇိအား ျမင္ေတြ႕လိုက္ရသည္ႏွင့္ ဤအရွင္ျမတ္ထံ၌ ငါတို႔ရွာေဖြေနေသာ တရား ထူးဧကန္ ရွိလိမ့္မည္ဟု စဥ္းစားမိကာ အရွင္ အႆဇိဆြမ္းခံၿပီး အျပန္ေနာက္က လိုက္ပါ သြားခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ျပင္အရိပ္ေအာက္တြင္ အရွင္ အႆဇိမေထရ္ျမတ္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၿပီးသည့္အ ခါ ဥပတိႆသည္ မေထရ္ျမတ္အနီးသြားကာ ''ငါ့ရွင္၊ ငါ့ရွင္၏ ဣေျႏၵတို႔သည္ ၾကည္လင္လွပါ ၏။ ငါ့ရွင္ သင္သည္ အဘယ္ဆရာကို ရည္ မွန္း၍ ရဟန္းျပဳခဲ့ပါသနည္း။ သင္၏ဆရာသည္ အဘယ္သူပါနည္း။ သင္သည္ အဘယ္ဆရာ၏ တရားကို ႏွစ္သက္ပါသနည္း''ဟု ေမးခြန္း သုံးခြန္းကို ေမးေလွ်ာက္ေလသည္။
.
ထိုအခါ ရွင္အႆဇိမေထရ္ျမတ္က 'ျမတ္ စြာဘုရားကို ရည္မွန္း၍ ရဟန္း ျပဳခဲ့သည္။ ထိုဘုရားရွင္သည္ ငါ၏ဆရာျဖစ္သည္။ ထိုဘု ရားရွင္၏ တရားေတာ္ကို ႏွစ္သက္ပါသည္။''ဟု မိန္႔ၾကားလိုက္သည္။ ဥပတိႆသည္ဘုရား ရွင္၏ အယူဝါဒႏွင့္ ေဟာၾကားေသာ တရား ေတာ္တို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ေမးေလွ်ာက္ျပန္ သည္။ ရွင္အႆဇိမေထရ္ျမတ္က ''ငါသည္ သာသနာေတာ္သို႔ ေရာက္စ သီတင္းငယ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အက်ဥ္းမွ်သာ ေဟာျပပါ မည္''ဟု မိန္႔ၾကားကာ (ေယဓမၼာ ေဟတုပၸ ဘဝါ၊ ေတသံေဟတုံ တထာဂေတာအာဟ၊ ေတသဥၥ ေယာနိေရာေဓာ၊ ဧဝံဝါဒီ မဟာသမ ေဏ)ဟူေသာ သစၥာေလးပါး အက်ဥ္းျပတရား ကို ေဟာၾကားရာ ဂါထာေတာ္မွ်ျဖင့္ပင္ ေသာ တၱာပတၱိမဂ္ဖိုလ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားေလ သည္။ ဥပတိႆကလည္း ''ဤတရားေတာ္မ်ိဳး မနာၾကားရ၊ မသိရွိၾကရေသာေၾကာင့္ ကမၻာ ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး အ႐ႈံးႀကီး ႐ႈံး ခဲ့ရပါသည္''ဟု ေလွ်ာက္ထားကာ ကတိကဝတ္ ျပဳထားေသာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ရွင္ေမာဂၢလာန္ ေလာင္းလ်ာ ေကာလိဗာရွိရာသို႔ ႏႈတ္ဆက္ ထြက္သြားေလသည္။ ဥပတိႆက ျပန္ေဟာျပ ေသာအခါ ေကာလိတလည္း ေသာတၱာပတၱိ မဂ္ဖိုလ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားခဲ့ေလသည္။
.
ဥပတိႆႏွင့္ ေကာလိတတို႔ ဦးေဆာင္ ေသာ ၂၅ဝ ေသာ ပရိဗိုဇ္တို႔သည္ ဘုရားရွင္ထံ သို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကကာ ေရာက္ရွိသည့္ေန႔မွာ ပင္ ''ဧဟိ ဘိကၡဳရဟန္း'မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အရွင္ သာရိပုတၱရာႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္တို႔မွ တစ္ပါး က်န္ပရဗိုဇ္မ်ားသည္ အားလုံးရဟႏၲာ ျဖစ္သြားၾကသည္။ ေနာက္ ခုနစ္ရက္ၾကာေသာ အခါ ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္သည္ ရဟႏၲာျဖစ္ ေတာ္မူခဲ့သည္။ မဟာသကၠရာဇ္ ၁ဝ၃ ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔သို႔ေရာက္ေသာအခါ ဘုရား ရွင္သည္ ဂိဇၩကုန္းေတာင္သူကရခကဂိုဏ္(ဒက္ တူးလႈိဏ္)၌ သီတင္းသုံးေတာ္မူခဲ့ေပသည္။ ရွင္ သာရိပုတၱရာ၏ တူဝမ္းကြဲေတာ္သူ ဒီဃနာပရ ဗိုဇ္သည္ ဦးရီးေတာ္အရွင္သာရိပုတၱရာအား လာေရာက္ဖူးေတြ႕ရာ၌ ဘုရားရွင္အား ယပ္ ေလခတ္ေပးေနေသာ ဦးရီးေတာ္အရွင္သာရိ ပုတၱရာႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို ပါေတြ႕ျမင္လိုက္ရေလသည္။ ဘုရားရွင္က ဒီဃ နာပရဗိုဇ္အား ေဝဒနာ ပရဂၢဟသုတၱန္ဟု ေခၚ ဆိုေသာ ဒီဃနခသုတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကား ေတာ္မူရာ ဒီဃနာပရဗိုဇ္သည္ ေသာတာပန္ တည္သြားၿပီး အရွင္သာရိပုတၱရာသည္လည္း အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေတာ္မူသည္။ ညေနခ်မ္းအခါသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဘုရားရွင္ သည္ ဂိဇၩကုန္းေတာင္မွ သက္ဆင္းေတာ္မူခဲ့၍ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ၾ<ြကေရာက္ေတာ္မူ သည္။
.
ဤတပို႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ ထူးထူးျခားျခား မည္သူကမွ်ပင္ ဖိတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို႔ သ ေဘာအားျဖင့္ ရဟန္းသံဃာေပါင္း ၁၂၅ဝ တို႔ စုေဝးမိေလသည္။ ထိုသံဃာေတာ္ ၁၂၅ဝ မွာ လည္း အားလုံးပင္ ဧဟိဘိကၡဳရဟန္းေတာ္ခ်ည္း ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ျပင္ အားလုံးသည္ ဆဠာဘိ ညရဟန္းေတာ္ခ်ည္းျဖစ္ပါေလသည္။ ထိုသို႔ ထူးျမတ္ေသာအဂၤါေလးပါးႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသ ျဖင့္ ''သာဝကသႏၷိပါတ''ဟူေသာ သာဝက အစည္းအေဝးႀကီးကို ျပဳလုပ္ေတာ္မူေလသည္။ ထို အစည္းအေဝးႀကီးတြင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ က အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢ လာန္တို႔အား အဂၢသာဝကရာထူးေနရာေတာ္ကို အပ္ႏွင္းေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရား ရွင္တိုင္း ပထမေဗာဓိအတြင္း၌ ''ၾသဝါဒပါတိ ေမာက္''ျဖင့္သာ ဆုံးမေတာ္မူၿမဲျဖစ္သည့္အ တိုင္း ဆုံးမေတာ္မူခဲ့ေပသည္။
.
(၁) ခႏၲီပရမံတေပါ တိတိကၡာ၊ နိဗၺာနံ ပ ရမံ ဝဒႏိၲဗုဒၶါ။
နဟိပဗၺဇိေတာ ပရပဃာတီ၊ နသမေကာ ေဟာတိ ပရံဝိေစဌယေႏၲာ။
(သည္းခံျခင္း ခႏၲီ တရားသည္ ျမတ္ေသာ အက်င့္ေပတည္း။ ျမတ္စြာ ဘုရားရွင္တို႔သည္ နိဗၺာန္ကို အျမတ္ဆုံးဟု မိန္႔ဆိုၾကကုန္၏။ ရဟန္း မည္သည္ သူတစ္ပါးကို မညႇဥ္းဆဲရာ၊သူတစ္ ပါးကို ညႇဥ္းဆဲသူသည္လည္း ရဟန္းမဟုတ္ ရာ)
.
(၂) သဗၺပါပႆ အကရဏံ၊ ကုသလႆ ဥပသမၸဒါ။
သစိတၱပရိေယာဒပနံ၊ ဧတံဗုဒၶါန သာသနံ။
(အလုံးစုံေသာ မေကာင္းမႈကို မျပဳျခင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ျပည့္စုံေစျခင္း၊ မိမိစိတ္ ကို ျဖဴစင္ေစျခင္း၊ ဤသုံးပါးသည္ ဘုရားရွင္ တို႔၏ အဆုံးအမေပတည္း)
.
(၃) အႏုပဝါေဒါ အႏုပဃာေတာ၊ ပါတိ ေမာကၡစ သံဝေရာ။
မတၱညဳတာ စဘတၱသၼႎ၊ ပႏၲဥၥ သယနာ ဆနံ။
အဝိစိေတၱ စ အာေယာေဂါ၊ ဧတံ ဗုဒၶါန သာသနံ။
(မစြပ္စြဲျခင္း၊ မညႇဥ္းဆဲျခင္း၊ ပါတိေမာက္ သီလကို ေစာင့္စည္းျခင္း၊ အစားအစာ၌ အ တိုင္းအရွည္ကို သိျခင္း၊ လူသူ မနီးေသာ ေတာေက်ာင္း၌ ေနျခင္း၊ လြန္ျမတ္ေသာစိတ္၊ သမာဓိလုပ္ငန္း၌ အားထုတ္ျခင္း၊ ဤေျခာက္ပါး သည္လည္း ဘုရားရွင္တို႔၏ အဆုံးအမေပတည္း)
.
ဤၾသဝါဒပါတိေမာက္ကို တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ စတင္ေဟာၾကားဆုံးမေတာ္မူခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ကို 'ၾသဝါဒပါတိ ေမာက္ အခါေတာ္ေန႔'ဟူ၍ သတ္မွတ္ေခၚေဝၚ ခဲ့ၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ အလြန္ထူးျခားမြန္ျမတ္ေသာ အေလးဂ႐ုထား ဖြယ္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ အရွင္သာ ရိပုတၱမေထရ္ျမတ္ႀကီး ရဟႏၲာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ေန႔ျဖစ္ျခင္း၊ အရွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အရွင္မဟာ ေမာဂၢလာန္ မေထရ္ျမတ္ႀကီးတို႔ အဂၢသာဝက ျဖစ္ေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း၊ အဂၤါေလးပါးႏွင့္ ျပည့္စုံေသာ ရဟန္းပရိသတ္တို႔ အလိုအ ေလ်ာက္ စုေဝးမိေသာေန႔ျဖစ္ျခင္း၊ ဘုရားရွင္ တိုင္း ၾသဝါဒပါတိေမာက္ ျပေတာ္မူေသာေန႔ျဖစ္ ျခင္းတို႔သည္ ကမၻာေလာကႀကီး တစ္ခုလုံး အတြက္ က်က္သေရမဂၤလာျပည့္စုံေစပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားမ်ားထြန္းကားေစပါသည္။ လူသားတို႔အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားစြာ တိုးပြားေစပါသည္။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး ကိုလည္း ထြန္းလင္းေတာက္ပေစခဲ့ပါသည္။ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး ထြန္းကားျပန္႔ပြား တည္တံ့ေနေစဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၾသဝါဒပါတိ ေမာက္တရားေတာ္ကို ျမတ္ဗုဒၶက ရဟန္းေတာ္ မ်ားအား ေဟာၾကားခဲ့ ဆုံးမခဲ့ေသာ္လည္း ရ ဟန္းေတာ္မ်ားက ထိုတရားေတာ္မ်ားကို လူ မ်ားအား ဆုံးမေဟာၾကားႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကလည္း လူမ်ားအား ထိုတရားေတာ္မ်ားျဖင့္ ဆုံးမသြန္ သင္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာေတာ္ တို႔၏ ေက်းဇူးကား အလြန္ႀကီးျမတ္လွပါသည္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာေတာ္တို႔၏ အဆုံးအမ မ်ားေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ားစြာသည္ ေလာကီအက်ိဳး၊ ေလာကုတၱရာအက်ိဳးမ်ား ရခဲ့ ၾကပါသည္။ ေလာကီလူသားဘဝခ်မ္းသာမ်ား ကိုလည္း ရရွိေစခဲ့သည္။ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲခပ္ သိမ္းမွ ၿငိမ္းေအးေအာင္ အားထုတ္သူတို႔အ တြက္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရရွိေစခဲ့ပါသည္။ သို႔ ေသာ ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား သည္ ရြတ္ဖတ္ဆုေတာင္းေန႐ုံတင္မဟုတ္ပါ။ လက္ေတြ႕က်က် က်င့္ႀကံ အားထုတ္ရေသာ တရားေတာ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ရွိခိုးဆုေတာင္း႐ုံျဖင့္ ဘာမွျဖစ္လာ မည္မဟုတ္ပါ။
.
ဥပမာ အထက္ပါ ၾသဝါဒပါတိေမာက္မွ ဒုတိယ အဆုံးအမေတာ္တြင္ (အလုံးစုံေသာ မေကာင္းမႈကို မျပဳျခင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို ျပည့္စုံေစျခင္း၊ မိမိစိတ္ကို ျဖဴစင္ေစျခင္း)ဟူေသာ အဆုံးအမမ်ားကို လက္ေတြ႕လိုက္နာ က်င့္ႀကံေနထိုင္ၾကည့္ပါ။ မယုံမရွိပါႏွင့္ နိဗၺာန္ အထိပင္ လမ္းပြင့္သြားပါလိမ့္မည္။ ထို အဆုံး အမေတာ္မ်ားကို ပါးစပ္ကသာရြတ္ၿပီး လက္ ေတြ႕မလုပ္ဘဲ ဆုေတာင္းေနၾကည့္ပါ။ ဘာမွ ထူးျခားမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ျပင္ ထိုအဆုံးအမအ တိုင္း မလိုက္နာဘဲ ေျပာင္းျပန္ဆန္႔က်င္ျပဳက်င့္ ေနပါကလည္း မုခ်အပါယ္ငရဲဒယ္အိုးထဲမွာ ခ်ိဳးကပ္ေပလိမ့္မည္။
.
တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔သည္ ေလာကသဘာဝအားျဖင့္ လြန္စြာ ခ်မ္းေအးလွပါသည္။ အခ်မ္း အေအးဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရန္ စိတ္မ်ားလည္း လန္း ဆန္းတက္ၾ<ြကလာေစရန္ ေရွးျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား သည္ ထမနဲထိုးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေပသည္။  လူအမ်ား ညီညာစြာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွ စား ခ်င့္စဖြယ္ ထမနဲမ်ားကို ရရွိပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ထမနဲထိုးၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ အ သင္းလိုက္၊ အဖြဲ႕လိုက္ ညီညီညာညာ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရေသာပြဲလည္းျဖစ္သည္။း ထမနဲမ်ား ထိုးၿပီး၍ စားသုံးႏိုင္ေသာအခါ ဦး စြာမစားၾကေသးဘဲ နံနက္အာ႐ုဏ္တက္လွ်င္ ဘုရားရွင္အား လွဴရန္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား အားလွဴႏိုင္ရန္ သီးသန္႔ သိမ္းဆည္းထားၾက သည္။ ထို႔ေနာက္ မိဘဆရာမ်ား၊ အႀကီးအကဲ မ်ားအား ေကြၽးေမြးပါသည္။ ၿပီးမွ အားလုံး တေပ်ာ္တပါး စားသုံးၾကေလ့ရွိပါသည္။ မိတ္ ေဆြမ်ားကို ေဝငွၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္ တြင္ကား ထမနဲအစား 'ယာဂု'ထိုးေလ့ရွိၾက သည္။ ဘုရားကပ္လွဴရန္ သံဃာေတာ္မ်ားလွဴ ရန္၊ မိဘဆရာမ်ားအား ေကြၽးေမြးၿပီး မိမိတို႔ လည္း စားသုံးရန္ ယာဂုကို တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔ တြင္ ျပဳလုပ္ၾကေလ့ရွိပါသည္။ အိမ္တိုင္းနီးပါး ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေအးခ်မ္းလွေသာ ရာသီတြင္ ကာလဒါနအျဖစ္ 'ဘုရားရွင္အား ရည္မွန္းကာ ရွားမီးအလွဴ'မ်ားျဖင့္လည္း ပူ ေဇာ္ၾကပါေသးသည္။ မီးေတာက္အား၊ မီးျပင္း အား ေကာင္းေသာ ရွားသားကို မီး႐ႈိ႕ကာ ဘု ရားရွင္အား ရည္မွန္းပူေဇာ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ အလြန္မြန္ျမတ္ေသာဒါန မ်ားပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ေသာ အလွဴဒါန ရွင္မ်ားသည္ ယခု ေဖာ္ျပေသာ တပို႔တြဲလျပည့္ ေန႔၏ ထူးျခားမႈမ်ားကို သိရွိထားလွ်င္ ပို၍ပင္ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ အႏွစ္သာရျပည့္ျပည့္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မ်ား ျပဳႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ျမတ္စြာဘုရား ရွင္တိုင္း တပို႔တြဲလျပည့္ေန႔တြင္ ဆုံးမေဟာ ၾကားေသာ ၾသဝါဒပါတိေမာက္တရားေတာ္ပါ အဆုံးအမမ်ားသည္ လူတိုင္းအတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ အဆုံးအမ ဓမၼအႏွစ္မ်ားျဖစ္ပါ သည္။ သတၱဝါအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္ေရး၊ ေလာကႀကီး သာယာစိုျပည္တည္တံ့ေရးအ တြက္ အလြန္လိုအပ္ေသာ မရွိမျဖစ္ 'ဓမၼ'မ်ား လည္းျဖစ္ပါသည္။
.
သို႔ေသာ္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားပင္ ထိုအဆုံး အမတရားမ်ားကို မသိၾကပါေခ်။ မသိသူမ်ား လာေသာအခါ မက်င့္သူမ်ားလာေလေတာ့ သည္။ တရားမက်င့္ေသာအခါ အမွားက်င့္တတ္ လာပါသည္။ က်င့္ပါမ်ားေသာအခါ အက်င့္ပါ ကာ အက်င့္ျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။ အမွားက်င့္ ေသာ အက်င့္ပါလွ်င္ ေနလည္းမေကာင္း၊ ေသ လည္း မေကာင္းႏိုင္ေတာ့ပါ။ လူ႔ဘဝသည္ အေန လည္းေကာင္း အေသလည္းေကာင္းမွ တန္ဖိုး ရွိပါသည္။ လူျဖစ္က်ိဳးနပ္ပါသည္။ ၾသဝါဒပါတိ ေမာက္တြင္ ဆုံးမထားေသာ အဆုံးအမတရား ဓမၼမ်ားအနက္မွ (သည္းခံျခင္း၊ မညႇင္းဆဲျခင္း၊ မစြပ္စြဲျခင္း၊ မေကာင္းမႈမွန္သမွ် မျပဳျခင္း၊ ကု သိုလ္ေကာင္းမႈကို ျပည့္စုံေစျခင္း၊ မိမိစိတ္ကို ျဖဴစင္ေစျခင္း၊ အစားအစာ၌ အတိုင္းအရွည္ကို သိျခင္း စေသာ ၇ ခ်က္မွ်)ကို လက္ေတြ႕က်င့္ ႀကံႏိုင္ၾကလွ်င္ပင္ က်င့္ႀကံသူတိုင္း ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၿပီး သူတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္မွာလည္း ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ကူးစက္သြားပါလိမ့္မည္။ ေလာက၏ သဘာဝသည္ 'ခ်ိဳကုပ္ရွိရာ ခ်ိဳ ကုပ္လာ'သလို 'ရတနာရွိရာ ရတနာလာ'ေလ့ ရွိပါသည္။ စစ္မွန္ေကာင္းမြန္ေသာတရားဟူ သည္ အႏႈိင္းမဲ့ေသာ ရတနာျဖစ္ပါသည္။ ထို တရားရတနာကို တူးေဖာ္နည္းဘုရားက ေပးခဲ့ ပါသည္။ မိမိတို႔ လူသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ မိမိ တို႔၏ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာရတနာသိုက္ႀကီးမွ မရရ ေအာင္ အသည္းေကာင္းေကာင္း၊ ဇြဲေကာင္း ေကာင္းျဖင့္ တူးေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။ တရားရွာ လွ်င္ တရားလာပါလိမ့္မည္။ အမွားရွာလွ်င္ အမွားလာပါလိမ့္မည္။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats