လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးျမန္းခြင့္မရခဲ့သည့္ ကိစၥအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တိုက္႐ုိက္ တင္ျပသြားမည္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Wednesday, February 6, 2019

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေမးျမန္းခြင့္မရခဲ့သည့္ ကိစၥအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တိုက္႐ုိက္ တင္ျပသြားမည္


မင္းေဇာ္မင္း
.
က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး တို႔တြင္ ေမးျမန္းခြင့္မရခဲ့သည့္ စိုက္ ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားအား အရည္ အေသြးျပည့္မီေရးႏွင့္ ျပည္ပမွ တင္ သြင္းကုန္မ်ားအား ကန္႔သတ္အခြန္ ေကာက္ခံေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တိုက္ ႐ုိက္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိုင္း ပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေနာင့္ထံက သိရသည္။
.
.
''က်င္းပၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ ခုရွိၿပီ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမးခြန္းေမးခြင့္မရခဲ့ဘူး။ စက္တင္ဘာ လ ၆ ရက္ကတည္းက ဒီေမးခြန္းကို တင္ထားတာ၊ ျပည္နယ္အစိုးရက အေၾကာင္းျပန္မလာဘူးလို႔ သိရ တယ္။ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ေရာ၊ (၁၂) ႀကိမ္ျမာက္ပါ ေမးခြန္းေမးခြင့္ မရခဲ့ ဘူး။ လာမယ့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္လႊတ္ ေတာ္မွာလည္း ေမးခြင့္ရခ်င္မွ ရမွာ ျဖစ္လို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရထံကို စာ နဲ႔ တိုက္႐ိုက္တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္ေတြ အရည္အ ေသြးမမီဘူး၊ ေစ်းကြက္မရွိဘူးဆိုရင္ ကြာလတီမီေအာင္ နည္းပညာေတြကူ ညီေပးႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ လည္း စိုက္ေနတယ္။ ထြက္ေန တယ္။ ဒါကို ျပည္ပကေန သြင္းေနတဲ့ အာလူး၊ ၾကက္သြန္တို႔လို သြင္း ကုန္ေတြက ျပည္တြင္းေတာင္သူေတြ အတြက္ ထိခိုက္ေနပါတယ္။ သြင္းရရင္လည္း ကန္႔သတ္ၿပီး အခြန္ေကာက္တာနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ တိုးပြားေစဖို႔အတြက္ တင္ျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဦးစိုင္းေနာင့္က ေျပာသည္။
.
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိေတာင္ သူမ်ားသာမက ျပည္တြင္းေတာင္ သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ ကုန္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာေရာင္းတမ္း ဝင္အရည္အေသြးရွိရန္ နည္းပညာ အထူး လိုအပ္လ်က္ရွိေနၿပီး ဝင္ ေရာက္လာသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ ကုန္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳး ေရးေတာင္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာေစ လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အ စိုးရအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ ေနေၾကာင္း၊ ေတာင္သူလယ္သမား မ်ား၏ လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ ေရးအတြက္ အစိုးရမွ မပ်က္မကြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ စာျဖင့္တင္ျပရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခင္ကလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပရန္ ေမးခြန္းတင္ျပေပးပို႔ခဲ့ေသာ္ လည္း ေမးျမန္းခြင့္မရခဲ့သျဖင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အား တိုက္႐ိုက္တင္ ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ¤င္းကဆက္ လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အာလူးႏွင့္ ၾကက္သြန္ ျဖဴမ်ား ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္လည္း ေကာင္း၊ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာၾကက္ သြန္ျဖဴအစား အျခားႏိုင္ငံမ်ားထြက္ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားကိုသာ ဝယ္ယူမႈ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ စိုက္ပ်ိဳးရာသီအတြင္း ၾကက္သြန္ ျဖဴစိုက္ေတာင္သူမ်ား အရင္းသာမက သြင္းအားစုဖိုးမွ်ပင္ ျပန္မရသည္အထိ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
.
''အရင္းေတာင္မရတဲ့အျပင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာဖိုး၊ လုပ္သားဖိုးေတာင္ ျပန္မရတဲ့အထိ အႀကီးအက်ယ္ ဆံုး ႐ံႈးခဲ့ရပါတယ္''ဟု မိုးနဲၿမိဳ႕မွ ၾကက္သြန္စိုက္ေတာင္သူ ဦးႀကီးညိဳက ေျပာသည္။
.
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း(၁) ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား ပုဒ္မ ၂၃ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ေတာင္ သူလယ္သမားမ်ား၏အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္း ရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ေကာက္ ပဲ သီးႏွံမ်ားကို သင့္တင့္မွ်တသည့္ တန္ဖိုး ရရွိရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရ မည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube