ျပည္သူ႕ဆႏၵကို အေလးထားကာ - Kanbawza Tai News

Breaking

Boxed(True/False)

Thursday, February 28, 2019

ျပည္သူ႕ဆႏၵကို အေလးထားကာ


ကေမၻာဇတိုင္း
.

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္၊ မြန္းလြဲပိုင္းက ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ရတနာသီရိေဂါက္ကလပ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး စသည့္အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္မွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
.
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို တပ္ မေတာ္ဘက္မွ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံု၏ အေျခခံမူ ၄၈ ခ်က္ရွိၿပီး ယင္းအႏွစ္သာရမ်ား ပ်က္ယြင္းေစ မည့္ကိစၥကို လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွ ေသြဖယ္သြားမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို တပ္မ ေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ထိန္းသိမ္းရမည့္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
.
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ ျဖစ္ေပၚလာပံု သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္ေသာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ ႏွစ္ ျပည္လံုးကြၽတ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးေနာက္ အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရမွ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုပါဝင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အာဏာလႊဲအပ္ ျခင္းမျပဳဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္ တာဝန္ေပးအပ္ကာ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို စတင္က်င္းပခဲ့ ပါသည္။
.
သို႔ရာတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာ ႏွစ္အတန္ၾကာ ရပ္တန္႔ေနခဲ့ရၿပီး ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္တြင္မွ ျပန္လည္ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ကာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ေမလအတြင္း ကမၻာေက်ာ္ နာဂစ္မုန္တိုင္း၏ဒဏ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အတိဒုကၡေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ယင္းဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လူထုဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
.
ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ အေရးပါလွသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ အေျခအေန အေနအထားအရ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လိုက ျပင္ဆင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ထည့္ သြင္းေရးဆြဲထားၾကရၿမဲျဖစ္သည္။
.
လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္းအခန္း၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ တြင္ ျပဌာန္းထားခ်က္မ်ားအရ ဥပေဒပါ မည္သည့္ ဥပေဒပုဒ္မကိုမဆို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ အနည္းဆံုး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံဆႏၵမဲရရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံမူ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲအပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာအခန္းမ်ားမွ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လံုးကြၽတ္ဆႏၵ ခံယူပြဲက်င္းပ၍ ျပင္ဆင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲေစမည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားမွလည္း ယင္းပုဒ္မကို ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လံႈ႔ေဆာ္ကမ္းပိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကဖူးပါသည္။
.
စစ္တပ္အလိုက် ေရးဆြဲထားခဲ့သည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ ညီမႈမရွိသည့္အခ်က္မ်ားကို အမ်ားအျပား ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရတြင္ တပ္မ ေတာ္သားပါဝင္မႈ၊ တုိင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္မ်ား၏ အခန္းက႑၊ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန္႔ထားေရးတို႔အျပင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအခန္း၊ ပုဒ္မ ၄၄၅ ကဲ့သို႔ ယခင္ နဝတႏွင့္ နဝတ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးထားမႈကလည္း ေဝဖန္စရာတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။
.
လက္ရွိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (NLD) ကလည္း တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔ထားေရးဆုိင္ရာ ပုဒ္မ ၂၆၁ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
.
မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အာဏာရပါတီကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံကို ျပင္ဆင္လိုၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကလည္း ျပင္ဆင္လိုၾကသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီတို႔ကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထုအမ်ားစု လိုလားေတာင့္ တေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းေနၿပီလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီအသီးသီးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မင္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကို ေထာက္ကာ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေလးထားကာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လွမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။  
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats

Fixed Sidebar (true/false)