ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံု ေျဖရွင္းျခင္းသည္သာ ရလဒ္ေကာင္း ေပၚထြက္မည္ဟု ပေဒသာမိုး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေျပာၾကား - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Wednesday, February 6, 2019

ေျမယာအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံု ေျဖရွင္းျခင္းသည္သာ ရလဒ္ေကာင္း ေပၚထြက္မည္ဟု ပေဒသာမိုး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေျပာၾကား


ထမံသီ
.
လက္ရွိ ေျဖရွင္းေနရဆဲျဖစ္သည့္ ေဒသတြင္းေျမယာအျငင္းပြားမႈ ျပႆနာမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာမွ စားပြဲေပၚထုိင္၍ ေျဖရွင္းမည့္အစား ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံု ေျဖရွင္းျခင္းသည္သာ ရလဒ္ေကာင္း မ်ား ေပၚထြက္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု  ပေဒသာမုိး အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္း BDM CSO ၏ ေဒသဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ ေဒၚဝင္းသႏၱာေက်ာ္က ကေမၻာဇတုိင္းသုိ႔ ေျပာသည္။
.

.
''အေျခခံဥပေဒ၊ သစ္ေတာ ဥပေဒ၊ လယ္ယာေျမနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ ဥပေဒပိုင္းေတြက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းတယ္။ ေျမျပင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အရင္မေျဖရွင္းဘဲ ဥပေဒေတြကို ျပန္ျပင္ တာတို႔၊ အသစ္ ေရးဆြဲတာတို႔ လုပ္တယ္။ အဲဒါက ေတာင္သူေတြအတြက္ ပိုမိုဆိုးရြားတဲ့ ရလဒ္ေတြကိုျဖစ္ေစတယ္။ အစိုးရ၊ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ တုိင္း/ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ကအစ ေက်းရြာအဆံုး စားပြဲေပၚမွာပဲ ရွင္းေနၾကတယ္။ ေတာင္သူေတြကို ျပန္မခ်ျပေတာ့ ေတာင္သူဘက္က တုိ႔ျပႆနာေတြကို အေလးမထားဘူးလို႔ ျမင္ၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့ နည္းထက္ ပိုေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကို သိေစခ်င္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔ CSO အဖြဲ႕အစည္းက မတူကြဲျပားတဲ့ ေက်းရြာလူထုၾကားမွာ ရပ္ရြာလူထု အေျခ ျပဳ စနစ္ကိုသံုးၿပီး အသိပညာ၊ အတတ္ပညာဆိုင္ရာေတြကို သင္တန္း ေပးတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔၊ သူတို႔မွာရွိတဲ႔ စြမ္း ေဆာင္ရည္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းကို ျမႇင့္ တင္ေပးႏုိင္ဖို႔ ကူညီေနတာပါ'' ဟု ေဒၚဝင္းသႏၱာေက်ာ္က ေျပာသည္။
.
ပေဒသာမိုး အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္း (Badeidha Moe Civil Society Organization) ကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၌ စတင္ ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ၿပီး  Joint Peace Fund အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရွမ္း ျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာျပႆနာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေတာင္ႀကီး၊ ရပ္ေစာက္၊ ကေလာ၊ ေအာင္ပန္း၊ သီေပါ၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕မ်ားအျပင္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ ျမစ္ႀကီးနား၊ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္ လၿမိဳင္ရွိ စီမံကိန္း ဧရိယာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား အတြက္ ေျမယာ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္ဖြင့္ အသိပညာေပး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသ တြင္း အစိုးရအႀကီးအကဲမ်ား၊ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ေျမယာဆိုင္ရာႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲ ေခါင္းစဥ္တို႔ျဖင့္လည္း ေကာင္း အသိပညာေပးႏွီးေႏွာဖလွယ္ ျခင္း၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူျခင္းတို႔ ျဖင့္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈျပႆနာ မ်ားကို လိုက္လံေျဖရွင္းလ်က္ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။
.
အဆိုပါ ပေဒသာမိုး အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေက်ာင္းႀကီးစု ရပ္ကြက္တြင္ အေျခစိုက္႐ံုး ထားရွိၿပီး၊  ေတာင္ႀကီး၊ ရပ္ေစာက္၊ ကေလာ၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ စီမံကိန္း ဧရိယာမ်ားသို႔ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူဝါဒ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခခံသေဘာတရား၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ သစ္ေတာဥပေဒ၊ လိင္ႏွင့္ က်ားမေရးရာ (Gender) အ စရွိသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အသိ ပညာေပးႏွီးေႏွာပဲြမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube