လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနသည့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေပးမႈျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Wednesday, February 6, 2019

လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားေနသည့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေပးမႈျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိ


မင္းေဇာ္မင္း
.
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္မွ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၁၈ မိုင္ ခန္႔အကြာရွိ ေခးနင္းေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ မန္ပ်ဥ္ေက်းရြာအုပ္စု ၂ ခုအၾကား ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ပိုင္ဆုိင္မႈ အျငင္းပြားေနသည့္ လယ္ယာေျမ ၁၈ဝ ေက်ာ္ကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၏ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္း ေျဖရွင္းေပးမႈျဖင့္ ခြဲေဝမႈ သေဘာတူ ညီခ်က္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းဝမ္းလိႈင္ခမ္းထံက သိရသည္။
.
 
.
''အရင္ မယက လက္ထက္က ၾကက္ဆူစိုက္ခင္းဆိုၿပီး လား႐ႈိးခ႐ိုင္ ဌာနေပါင္းစံုက ေက်းရြာေျမေတြကို ရယူ လုပ္ကိုင္ထားရာကေန ၂ဝ၁ဝ ပထမလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ေက်းရြာေတြက ျပန္ရလိုေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကလို႔ ၿမိဳ႕နယ္က ျပန္ေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြဲေဝမႈ အတိအက်မရွိေတာ့ အျငင္းပြားလာၾကတာ ခုထိပဲ။ ဒီၾကားထဲမွာ တစ္ေယာက္က သူပိုင္ဆိုၿပီး တျခားသူေတြကိုပါ ေခၚလာေနလို႔ ရွင္းၾကရေသးတယ္။ အခုေတာ့ ႏွစ္ဘက္စံုညီ ေတြ႕ဆံုေျဖရွင္းႏိုင္လို႔  အားလံုးသေဘာတူညီမႈနဲ႔ ခြဲေဝရရွိၾကၿပီး ၿခံတိုင္ပါ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးကလည္း ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါတယ္''ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းဝမ္းလိႈင္ခမ္းက ကေမၻာဇတိုင္းသို႔ ေျပာသည္။
.
ယခင္အစိုးရလက္ထက္က လား ႐ႈိးခ႐ိုင္ ဌာနေပါင္းစံု ၾကက္ဆူစိုက္ခင္းအျဖစ္ ေက်းရြာလယ္ယာေျမမ်ားကို ရယူလုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါလယ္ယာေျမမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ သည့္ ေခးနင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ကုန္းယြန္းရြာသားမ်ားႏွင့္ မန္ပ်ဥ္ေက်း ရြာအုပ္စု၊ မန္ပ်ဥ္ရြာႏွင့္ မိုင္းေမာ ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ား ႏွစ္ဘက္ပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားျခင္းကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မွစတင္ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား႐ံုးသို႔ တင္ျပလာသည့္အတြက္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္မွ ၃ဝ ရက္အထိ ကြင္းဆင္းတုိင္းတာ၍ ႏွစ္ဘက္ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းေပးခဲ့ၿပီး အခ်ိဳးက် ခြဲေဝေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ၎မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
အဆိုပါ အျငင္းပြားေျမဧက ၁၈ဝ ေက်ာ္တြင္ ေခးနင္းေက်းရြာအုပ္စု၊  ကုန္းယြန္းရြာမွ ၇ဝ ဧက၊ မန္ပ်ဥ္ေက်း ရြာအုပ္စု၊ မန္ပ်င္ရြာမွ ၃၈ ဧက၊ မိုင္း ေမာေက်းရြာမွ ၆ဝ ဧကႏွင့္ ၾကက္ ဆူစိုက္စဥ္က လုပ္ကိုင္ေနသူ ၂ ဦး အား ၁၅ ဧက အသီးသီးခြဲေဝေပးခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ေျမျပင္တြင္ ြဏွ ႏွင့္ တိုင္းတာကာ ရရွိသည့္အတိုင္းအတာ မ်ားအတိုင္း အတိအက်အခ်ိဳးက်ခြဲ ေဝေပးခဲ့ရာ အားလံုးမွ သေဘာတူ လက္ ခံၾကျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၅ ႏွစ္ၾကာ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈကို အဆံုး သတ္ေစႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
.
''အခုလို တစ္ရြာနဲ႔တစ္ရြာ အျမင္မၾကည္တဲ့ကိစၥမွာ အားလံုးအျမင္ ရွင္းသြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်နပ္၊ ဝမ္းသာ ရပါတယ္။ ကိုယ္သာ၊ သူနာမရွိေတာ့ဘဲ ေပးဆပ္ၾကတဲ့အျမင္နဲ႔ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ၾကရင္း ေျမဧက အခ်ိဳးက်ရလို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတာဟာ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ လမ္းစပါပဲ'' ဟု မန္ ပ်ဥ္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူလံုးနႏၵိယကလည္း ၎၏အျမင္ကို ကေမၻာဇတုိင္း သို႔ေျပာသည္။
.
ခြဲေဝရရွိသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပံုစံ(၇) အမည္ ေပါက္ေစေရးအတြက္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းဝမ္းလိႈင္ခမ္းထံမွ သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube