တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို မလိုက္နာသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစုမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္၏ကုန္သြယ္ေရး တိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေနဟု ဆို - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Friday, February 8, 2019

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို မလိုက္နာသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစုမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္၏ကုန္သြယ္ေရး တိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေနဟု ဆို


ရဲရင့္ဇြဲ
.
သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သြင္းအားစု မ်ားကို ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ စရိတ္ႀကီးျမင့္စြာ ဝယ္ယူသံုးစြဲေနရျခင္း၊ သံုးစြဲပံုအၫႊန္းႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ အခ်က္မ်ားကို သိရွိမႈ အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္၏ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
.
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဓါတ္ေျမ ၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ မ်ိဳးေစ့တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ လက္လီ/ လက္ကားအေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္၊ မြန္းလြဲပိုင္းက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္က ယင္းကဲ့သို႔ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
.
''စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုေတြကို တင္သြင္း၊ သိုေလွာင္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ေရာင္းခ်ေနတဲ့သူေတြက သက္ဆိုင္ရာ တည္ဆဲ ဥပေဒေတြ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးသူေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ကလည္း အာမခံခ်က္မရွိတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုေတြကို စရိတ္ႀကီးျမင့္စြာ ဝယ္ယူ သံုးစြဲေနရ တယ္။ သံုးစြဲပံုအၫႊန္းေတြနဲ႔ လိုက္နာရမယ့္အခ်က္ေတြကို သိရိွတာအား နည္းမႈေတြေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္တယ္။ သီးႏွံေတြမွာ ပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ ဓါတုဓါတ္ၾကြင္းေတြ မ်ားျပားေနတဲ့အတြက္  အသက္အႏၱရာယ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့အေျခအေနေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး က႑ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုပါ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါတယ္''ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္က ေျပာသည္။
.
ရွမ္းျပည္နယ္ စားသံုးသူအျငင္း ပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း တင္သြင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ မ်ိဳးေစ့တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ လက္လီ/လက္ကား အေရာင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအား ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ေခၚယူေတြ႕ဆံု ၍ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စစ္ေဆးအေရးယူျခင္းမျပဳမီ ပညာေပးကာလအျဖစ္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသ ဂုတ္လ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္အထိ ၃ လတာသတ္မွတ္ခဲ့ ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။
.
ယင္းသတ္မွတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္သည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာမွ စတင္၍ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ကုန္အထိ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ မ်ိဳးေစ့ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ ခုမွ အေရာင္းဆိုင္ ၇၉ ဆုိင္အား ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ တည္ဆဲဥပေဒ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိသည့္ ဓါတ္ေျမၾသဇာ ၆၉၉ အိတ္၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ၁၈ဝဝ၉၁၈၅ဝ  က်ပ္၊ သက္တမ္းလြန္၊ အရည္အေသြး အာမခံခ်က္မရွိသည့္ ပိုးသတ္ေဆး ၁၂၉၈၂ ခု၊ ခန္႔မွန္း တန္ဖိုးေငြ ၇ဝ၄၇ဝ၉၅ဝ က်ပ္၊ မ်ိဳးေစ့ ၂၈၁ ထုပ္၊ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြ ၂ဝ၅၈ဝဝဝ က်ပ္တို႔အား စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးတင့္လြင္ ဦး၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဓါတ္ေျမၾသဇာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ မ်ိဳးေစ့တင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ လက္လီ/လက္ကား အေရာင္းဆိုင္ရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube