ရပ္ရြာပိုင္လမ္းမ်ား ေရရွည္အသံုးျပဳ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားမွ ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းရန္လိုဟု ဒုဝန္ႀကီး ေျပာ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Wednesday, February 13, 2019

ရပ္ရြာပိုင္လမ္းမ်ား ေရရွည္အသံုးျပဳ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားမွ ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းရန္လိုဟု ဒုဝန္ႀကီး ေျပာ


ခြန္ေအာင္ (ေနာင္တရား)
.
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ပအုိဝ္းကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္တရားေဒသရွိ အစားထုိး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ (Poilet Project)ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္လမ္း၊ တံတား အေျခအေနမ်ားကုိ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရပ္ရြာပိုင္လမ္းမ်ား ေရရွည္အသံုးျပဳ သြားလာႏုိင္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားမွ ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ Royal 47 Co.,Ltd.ယဴအိ မွတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ပင္ခင္-ပယ္ေလာ-ျမင့္ ေတာင္ ေျမသားလမ္း ၄ မုိင္ ေဖာက္ လုပ္မႈအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ ေဆးၿပီး  အမက ျပည္လုံးေက်ာင္း၌ Royal 47 Co.,Ltd တာဝန္ရွိသူတစ္ ဦးက ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ေျမသားလမ္း၊ Box Culvert၊ ေရသြယ္ယူျခင္းႏွင့္ စက္ ေရတြင္း တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
တင္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္သည့္ေျမသားလမ္းမ်ားတြင္ မုိးတြင္းကာလ၌ သြားလာေရး လြယ္ကူရန္အတြက္ ျဗဳန္းသဲမ်ားခင္း က်င္းရန္လုိေၾကာင္း၊ မုိးတြင္းကာလတြင္ ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိလာပါက ကုမၸဏီမွ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္လုိေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ မိမိရပ္ရြာ လမ္းပုိင္းမ်ား ေရရွည္အသုံးျပဳသြား လာႏုိင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းထိန္းသိမ္းရန္ လုိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
ထုိ႔ေနာက္ လြယ္အယ္တံတား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနကုိၾကည့္ ႐ႈစစ္ေဆးကာ လုိအပ္သည္မ်ား မွာ ၾကားခဲ့ၿပီး ကပၸတိန္ေက်းရြာတြင္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန မွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ဝါးလက္မႈ ပညာသင္တန္းတြင္ ဝါးလက္မႈပညာျဖင့္ ဝါးအလွကုန္ပစၥည္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ ၾကည့္႐ႈအခဲ့သည္။
.
ဆက္လက္၍ ပေကၠာ္ေက်းရြာ အလက ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ပေကၠာ္ေက်းရြာ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈ႕စစ္ေဆးခေၾကာင္း သိရသည္။
.
အဆုိပါ လွ်ပ္စစ္မီး သြယ္တန္း ျခင္းလုပ္ငန္းကို ဇြန္လတြင္ အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ထီေရႊး-ထီရယ္ေက်းရြာ၌ တည္ ေဆာက္ေနသည့္ ကြန္ကရစ္ ေပ ၅ဝဝ တံတားအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးကာ လုိအပ္သည္မ်ား မွာၾကားခဲ့သည္။
.
ယင္းကဲ့သို႔ ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးရာတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ႏွင့္အတူ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube