ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ၿမဳိ႕၀င္ေၾကးဘီးခြန္ ေကာက္ခံျခင္း မျပဳဘဲ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အဆို ႐ႈံးနိမ့္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Monday, February 11, 2019

ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ၿမဳိ႕၀င္ေၾကးဘီးခြန္ ေကာက္ခံျခင္း မျပဳဘဲ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ အဆို ႐ႈံးနိမ့္


ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း၊ ပထမေန႔တြင္ ရပ္ေစာက္ၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္ တင္သြင္းသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအရ ၿမဳိ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ား ေလလံပစ္၍ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိေသာ ၿမဳိ႕၀င္ေၾကး ဘီးခြန္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံျခင္း မျပဳဘဲ ဖ်က္သိမ္း ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္၌ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူ မ်ားခဲ့သျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.

ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္၏ ၿမဳိ႕၀င္ေၾကး ဘီးခြန္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း မျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အဆိုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးက ကန္႔ကြက္၊ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ႀကီး ဦးစိုင္းဆြံဆိုင္းက ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ အဆိုရွင္၏ ဆႏၵအရ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာ ဆႏၵမဲ ေပးခြင့္ရွိသူ ၁၂၂ ဦး ရွိသည့္အနက္ ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲေပးသူ ၂၁ ဦး၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵမဲ ေပးသူ ၈၆ ဦး၊ ၾကားေနဆႏၵမဲ ေပးသူ ၄ ဦး၊ ဆႏၵမဲ မေပးသူ ၁ ဦး ရွိခဲ့သျဖင့္ အဆိုကို မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
.
ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္တြင္ စတင္ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ထိ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube