ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သံလြင္ျမစ္ကူး(တာဆန္း)တံတားအသစ္ အားပႏၷက္ခ်ၿပီးေနာက္ မိုင္းတံုတြင္ လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံု - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Wednesday, February 6, 2019

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သံလြင္ျမစ္ကူး(တာဆန္း)တံတားအသစ္ အားပႏၷက္ခ်ၿပီးေနာက္ မိုင္းတံုတြင္ လူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံု

မင္းေဇာ္မင္း
.
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းေဒသသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္က မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ သံလြစ္ျမစ္ကူးတံတား (တာဆန္း) အသစ္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေနရာသို႔ လာေရာက္ၿပီး ပႏၷက္ခ်ေပးခဲ့ကာ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ေဒသခံလူထုမ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္၊ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ သံလြင္ျမစ္ကူး တံတား (တာဆန္း) ေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး တံတားသစ္အား ပႏၷက္ခ်ေပးခဲ့ကာ မိုင္းတံုၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
အဆိုပါ သံလြင္ျမစ္ကူးတံတား (တာဆန္း) ပႏၷက္တင္မဂၤလာ အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားအား ကူးတို႔၊ ေလွစသည္တို႔ျဖင့္ ျဖတ္သန္းႏုိင္ေသာ္လည္း ယခုလို တံတား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသြားလာမႈ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ျမန္ဆန္ေစရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကားမွ တည္ေဆာက္ေပးရျခင္းျဖစ္ အမွာစကား ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု မိိုင္းပန္ၿမိဳ႕မွအဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးတင္ခိုင္ထံမွ သိရသည္။
.
ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလူထုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ လူထု၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ေျဖၾကားခဲ့သည္။
.
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူငယ္မ်ားအား ဦးတည္၍ အမိႈက္မ်ားကို စည္းကမ္းတက် စြန္႔ပစ္ရန္၊ စည္းကမ္းရွိရန္၊ တန္းစီစနစ္၊ အလွည့္က်စနစ္ကို စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ေမြးျမဴေလ့က်င့္ သြားရန္ တို႔ကို မွာၾကားခဲ့ၿပီး လူထုမွ ႀကိဳတင္တင္ျပထားသည့္ မိုင္းကန္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ကုန္းျမင့္လယ္ယာေဖာ္ထုတ္ေပးရန္၊ ဆရာမရွိသည့္ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ဆရာမ်ားခန္႕ထားေပးရန္၊ ေက်ာင္းမ်ားအဆင့္ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္၊ ၿမိဳ႕အတြက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ရရွိေရး၊ အမွတ္(၁)နယ္ျခား ေက်ာက္တိုင္ BP-1 ဂိတ္ဖြင့္လွစ္ႏို္င္ေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္သလို သုေတသနျပဳလုပ္ကြင္းဆင္း၍ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။
.

ထို႔ေနာက္ ထပ္မံတင္ျပလာသည့္ ပံုပါက်င္ၿမိဳ႕မွ ႏိုင္ငံ၏လွ်ပ္စစ္ႀကီဳးသြယ္တန္းမႈ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းသို႔ မေရာက္ရျခင္းမွာ ေဒသခြဲျခားခံေနရသလို ျဖစ္ေနဟု တင္ျပခ်က္အေပၚ ေဒသခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အလွည့္စနစ္ျဖင့္လည္း၊ လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိရာ ေဒသခြဲျခားမႈ စိတ္ထားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္လိုေၾကာင္း၊  မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ လားဟူတိုင္းရင္းသားရြာေပါင္း ၁၁၄ တြင္ လူဦးေရ ၃၅၀၀၀ ရွိေနရာ ၎တို႔၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစနစ္အရ အဆင္ေျပသည့္ေနရာမ်ားသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကသျဖင့္ ေနရာအတည္တက် ရရွိႏိုင္ေရး၊ ၎တို႔ေနထိုင္ရာေက်းရြာမ်ားကို သစ္ေတာဧရိယာမွ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေရး တင္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ သုေတသနလုပ္ကာ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးေကာလိပ္တက္ခြင့္မရရွိခဲ့သူ နန္းမြန္းဆိုင္ႏြမ္းက ပညာေရးေကာလိပ္တက္လိုေၾကာင္းတင္ျပမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားနယ္ပယ္ေဒသ မ်ားအတြက္ အမွတ္ႏွင္႔ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားရန္လိုေၾကာင္း၊ တိက်ေသခ်ာသည့္ မူေဘာင္တစ္ခု ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
.
ယင္းေနာက္ နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားကာ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ မိုင္းဆတ္ေလဆိပ္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။


No comments:

Post a Comment

Recent Tube