ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ရက္ ၂၀ ခန္႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ ခံစားေနရ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Friday, February 1, 2019

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ် ရက္ ၂၀ ခန္႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္ ခံစားေနရ


ရဲရင့္ဇြဲ
.
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလအထိ ကာလအတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ၂၄၆ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ တစ္လလွ်င္ ရက္ ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ ဒဏ္ကို ခံစားေနရေၾကာင္း သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးႏုိင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွာ ၂၀၁၈ ဧၿပီလက စၿပီး ၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီလအထိ ၁၀ လတာအတြင္းမွာ ေဘးအႏၲရာယ္ေပါင္း ၂၄၆ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ ၃၆၅ ရက္ဆိုေတာ့ အခုက ရက္ ၃၀၀ ၀န္းက်င္ပဲ ရွိေသးတယ္။ ျဖစ္ပြားတာက ၂၄၆ ႀကိမ္ဆိုေတာ့ ရက္ေပါင္း ၃၀ မွာ ရက္ ၂၀ ကေတာ့ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ပြားေနတာေပါ့။ အဲဒီ ၁၀ လအတြင္းမွာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေဘးအႏၱရာယ္ ခံစားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရကေတာ့ ၄၀၀၀၀ နီးပါး ရွိပါတယ္။ ဒီကာလအတြင္းမွာ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုး ခဲ့ရတဲ့ လူဦးေရကေတာ့ ၇၂ ဦး ရွိၿပီး ဒဏ္ရာ ရရွိသူကေတာ့ ၉၇ ဦး ရွိပါတယ္ဟု ဦးစိုးႏုိင္က ကေမၻာဇတိုင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွာ မီးေဘး ၄၀ ႀကိမ္၊ ေလျပင္းေဘး ၈၇ ႀကိမ္၊ ေျမၿပိဳေဘး ၅ ႀကိမ္၊ မိုးႀကိဳးေဘး ၆ ႀကိမ္ ေရေဘး ၁၉ ႀကိမ္ မိုင္းနင္းမိမႈ ၃၀ ႀကိမ္၊ တိုက္ပြဲေရွာင္ စစ္ေဘး ၅၂ ႀကိမ္၊ အျခား ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ပြားမႈ ၇ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အိမ္ေျခ ၁၆၄၇ လံုး၊ အိမ္ေထာင္စု ၁၁၀၄၀ စုႏွင့္ လူဦးေရ ၃၈၇၂၆ ဦး သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ခံစားခဲ့ရကာ လူဦးေရ ၇၂ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၉၇ ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ယင္းကဲ့သို႔ သဘာ၀ေဘး ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ တန္ဖိုးေငြ ၂၂၀၁၈၈၆၉၀ က်ပ္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ ေဘး အႏၱရာယ္ဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနမွ ၂၈၃၂၄၂၅၆၀ က်ပ္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ကာ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ အမ်ိဳးသား သဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ရန္ပံုေငြမွ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ သန္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
.

အလားတူ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ မီးေဘး ၈၄ ႀကိမ္၊ ေလျပင္းေဘး ၅၅ ႀကိမ္၊ ေျမၿပိဳေဘး ၁၄ ႀကိမ္၊ မိုးႀကိဳးေဘး ၁၁ ႀကိမ္၊ မိုးသီးေႂကြေဘး ၁ ႀကိမ္၊ ေရေဘး ၁ ႀကိမ္၊ မိုင္းနင္းမိမႈ ၃၉ ႀကိမ္၊ တိုက္ပြဲေရွာင္ စစ္ေဘး ၆၀ ႀကိမ္ အျခားေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ပြားမႈ ၆ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အိမ္ ေျခ ၈၇၀ လံုး၊ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၈၄၅ စု ႏွင့္ လူဦးေရ ၅၅၄၆၀ ဦး သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ခံစားခဲ့ရကာ လူဦးေရ ၇၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၂၃ ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ကာ တန္ဖိုးေငြ ၃၉၁၁၇၉၉၁၀ က်ပ္ ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနမွ ၈၄၁၁၅၇၁၆၇ က်ပ္ ေထာက္ပံ့ေပး အပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးျခင္း၊ မိုးေခါင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ ေျမေအာက္ေရ ရရွိမႈ အခက္အခဲဆံုးေဒသ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ မိုးေရကို စနစ္တက် သိုေလွာင္၍ ထိန္းသိမ္းတတ္ေစရန္ ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ မိုးရာသီ၌ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ေရေဘး၊ မီးေဘးႏွင့္ ေလေဘး အႏၱရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ တစ္လလွ်င္ ရက္ ၂၀ ခန္႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Recent Tube