မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္၊ နားခံေက်ာင္းအားကစားကြင္း တည္ေဆာက္မႈတြင္ တင္ဒါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ ကုမၸဏီအား အေရးယူေပးရန္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တုိင္ၾကား - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Wednesday, January 30, 2019

မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္၊ နားခံေက်ာင္းအားကစားကြင္း တည္ေဆာက္မႈတြင္ တင္ဒါအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္ ကုမၸဏီအား အေရးယူေပးရန္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တုိင္ၾကားမင္းေဇာ္မင္း
.
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ လင္းေခးခ႐ိုင္၊ မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္၊ နားခံေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ အားကစားကြင္း တည္ေဆာက္မႈတြင္ တင္ဒါလုပ္ငန္း အေသးစိတ္တြက္ ခ်က္မႈအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ သည့္ ကုမၸဏီအား အေရးယူေပးရန္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လင္းေခးခ႐ိုင္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ထံ တင္ျပတိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။
.
 
.
အဆိုပါ ေက်ာင္းအားကစားကြင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ လင္းေခးခ႐ိုင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ခ႐ိုင္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္တြင္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ တာဝန္ရွိ ကုမၸဏီအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ႏွင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကပ္မတ္ေဆာင္ ရြက္ေပးရန္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္က တင္ျပ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
''ဘတ္ဂ်က္ကာလအရလည္း လုပ္ငန္းေတြမအပ္ေသးတဲ့အျပင္ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ထား မႈအတိုင္း လုပ္ထားတာမရွိဘူး။ ထု ဆိုရင္ ၂ ေပရွိရမွာ ၆ လက္မေတာင္ မရွိဘူး။ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကေတာ့ မ်ားပါတယ္။ လုပ္ရပ္က ရွမ္းျပည္နယ္ အစုိးရနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို ပ်က္ရယ္ ျပဳသလိုျဖစ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္ဘ႑ာ ေငြေတြလည္း ဆံုး႐ႈံးေစ တဲ့အျပင္ လူထုအစိုးရကိုလည္း အယံု ၾကည္ကင္းမဲ့ေစတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တဲ့အ တြက္ တာဝန္ရွိ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ လုပ္ ငန္းအေသးစိတ္တြက္ခ်က္မႈေတြ အတိုင္း ျပန္လုပ္ေပးဖို႔နဲ႔ လုပ္မေပးရင္ အမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္းၿပီး ဥပေဒ ေၾကာင္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးဖို႔ လူထုကိုယ္စား တင္ျပတိုင္ၾကား ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္''ဟု လင္းေခးခ႐ိုင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးသိန္းသန္းလင္းက ေျပာသည္။
.
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တင္ ျပတိုင္ၾကားခဲ့သည့္စာတြင္ နားခံေက်း ရြာ၊ အထကခြဲေက်ာင္းအားကစား ကြင္း (၃၄၅ထ၂၂၅)ေပ ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းအား ဟိန္းစ်ာန္ကုမၸဏီမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္းဘုတ္တပ္ ဆင္ထားမႈမရွိျခင္း၊ သတ္မွတ္အ က်ယ္အဝန္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ထား မႈမရွိျခင္း၊ ေျမသားသိပ္သည္းၿပီး ၁၂ လက္မ အထူ ၂ လႊာ ေျမဖို႔ထားမႈ မရွိဘဲ ေျမသားမ်ား ပြေယာင္းေနျခင္း၊ ၿပီးစီးမႈအား သက္ဆိုင္ရာသို႔ အပ္ႏွံ မႈမရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ တင္ျပ တုိင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ ရွိသည္။
.
ထို႔အတူ လင္းေခးခ႐ိုင္အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမတ္စိုးက ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္စြဲျဖင့္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ တင္ျပေသာစာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာတင္ ဒါေအာင္ျမင္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ လူထုအတြက္ မ်က္ကြယ္ ျပဳၿပီး ကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာ အျမတ္ ထုတ္ကာ စံခ်ိ္န္စံၫႊန္းမမီ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကေၾကာင္း၊ တင္ဒါေအာင္ တည္ ေဆာက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏိုင္ငံ ေတာ္ ဘ႑ာေငြ အေလအလြင့္မရွိ ေစရန္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္ သည္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္၍ လည္းေကာင္း၊ အထက္အဆင့္မ်ားသို႔ တင္ျပျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း အမိ်ဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အေနျဖင့္လည္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လို အပ္သလို အနီးကပ္ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ ရြက္ေပးပါရန္ တင္ျပပါေၾကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
.
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းမြန္းလိန္က ''တျခားအားကစားကြင္းတစ္ခု ၾကည့္ရင္း နားခံကြင္းကို ၾကည့္တယ္။ ကုမၸဏီက မအပ္ရေသး ဘူးလို႔သိရတယ္။ အခုစာလည္း မေတြ႕ရေသးသလို သူတို႔သြားစစ္တာ လည္းမပါေတာ့ ဘာမွေျပာလို႔ မရ ေသးပါဘူး''ဟု ေျပာသည္။
.
ယင္းနားခံေက်းရြာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ အားကစား ကြင္းကို တင္ဒါေအာင္ျမင္ကာ တာ ဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေတာင္ ႀကီးအေျခစိုက္ ဟိန္းစ်ာန္ကုမၸဏီသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ကုမၸဏီတာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက အားကစားကြင္းမွာ မ အပ္ရေသးေၾကာင္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ျပဳျပင္ၿပီးအပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
.
လင္းေခးခရိုင္စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ လ ၂၃ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ နားခံေက်းရြာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ အားကစားကြင္း တည္ေဆာက္မႈကို ၾကည့္႐ႈစစ္ ေဆးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
.
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တင္ဒါေအာင္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာဝန္ယူ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည့္ မိုးလံုေလလံု အားကစား႐ံု တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရည္အေသြး ျပည့္မီျခင္းမရွိေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ျဖစ္သူမွ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube