တစ္ပတ္တာ ကံၾကမၼာ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Thursday, January 3, 2019

တစ္ပတ္တာ ကံၾကမၼာဆရာယဥ္မင္းေအာင္
.
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္မွ ၉ ရက္ အထိ
.
တနဂၤေႏြ
.
ငယ္သူအတြက္ အပူေတြ႕မည္။ မိမိေတြ႕လိုေသာသူနဲ႔ မေတြ႕ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ ခက္ခဲေသာ ကာလမွ လြတ္ေျမာက္ပါမည္။ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ ျပန္ေကာင္းမြန္လာမည္။ ေနအိမ္အတြင္းသို႔ ပရိေဘာဂပစၥည္း ဝင္လာမည္။ ခရီးတိုသြားလာရမည္။ ယာဥ္ေမာ္ေတာ္ကား၊ ဆိုင္ကယ္ကိစၥ ေျပာဆိုေျဖရွင္း ရလိမ့္မည္။ ကုန္သည္မ်ားမွာ အတိုက္အခံ ေတြ႕မည္။ ခိုက္ရန္ႀကဳံမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ စစ္ေဆးေရးဝင္ျခင္း၊ အစစ္ေဆး ေမးျမန္းခံရျခင္းႀကဳံမည္။ ပြဲစားမ်ားမွာ အိမ္အေပါင္တည့္လိမ့္မည္။ ငယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးကိစၥတြင္ ခ်စ္သူနဲ႔ ျပန္လည္အဆင္ေျပမည္။ ဆုံေတြ႕ရျခင္း ႀကဳံမည္။ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေနမေကာင္းျဖစ္မည္။ ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမွာ(၃/၅/၇)ျဖစ္သည္။
ယၾတာ။ သံဃာေတာ္ကို ေကာက္ညႇင္းေပါင္းလွဴပါ။
.
တနလၤာ
.
ကားဝယ္ျခင္း၊ ကားကိစၥေဆာင္ရြက္ရျခင္းႀကဳံမည္။ မိသားစုအတြင္း ျငင္းခုံၾကလိမ့္မည္။ စိတ္ေသာ က မ်ားမည္။ အလွဴမဂၤလာပြဲ ကူညီရလိမ့္မည္။ ေနအိမ္အလွဆင္ျခင္း၊ ေဆးသုတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ရမည္။ စီပြားေရးေငြေၾကးမ်ား အဆင္ေျပလာေတာ့မည္။ ထင္ေပၚေက်ာ္ေစာလိမ့္မည္။ ကုန္သည္မ်ား အေရာင္းအဝယ္ မွားယြင္းတတ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အလုပ္တြင္ အဆင္ေျပေနပါလိမ့္မည္။ ပြဲစားမ်ား အလုပ္ကိစၥ အျငင္းပြားၾကရလိမ့္မည္။ ငယ္သူမ်ား အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူေၾကာင့္ စိတ္ေပ်ာ္ရမည္။ ဝမ္းသာေက်နပ္ရမည္။ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ယားယံမည္။ ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမွာ (၁/၆/၉)ျဖစ္သည္။
ယၾတာ။ ေစတီ၏ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္တိုင္တြင္ ပန္းနီလွဴပါ။
.
အဂၤါ
.
အေၾကြးကိစၥေျပာဆို ေျဖရွင္းရမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြ႕ပါမည္။ အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြထဲက ပိုမိုမစခံရတတ္သည္။ လုပ္ငန္းအေျပာင္းအလဲ အခ်ိဳ႕ႀကဳံပါမည္။ အခ်ိဳ႕မွာ အလုပ္ကို မြမ္းမံျခင္း၊ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႀကဳံမည္။ ေငြေၾကးအဝင္ရွိေသာ္ လည္း အထြက္လည္း မ်ားျပားလိမ့္မည္။ လွပဆန္းသစ္ေသာ ပစၥည္းဝင္ကိန္း ရွိပါသည္။ ကုန္သည္မ်ားမွာ ျမဳပ္ေနေသာ ပစၥည္းေရာင္းထြက္ပါမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အလုပ္႐ႈပ္ေထြး ေနလိမ့္မည္။ ပြဲစားမ်ား အလုပ္နည္းနည္းျဖစ္ပါမည္။ ငယ္သူမ်ားမွာ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူေပးေသာ လက္ေဆာင္ရမည္။ ျပန္လည္ဆုံေတြ႕မည္။ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေလနာမည္။ ေလထိုးမည္။ အစား မွားတတ္သည္။ ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမွာ (၂/၅/၈)ျဖစ္သည္။
ယၾတာ။ ေစတီတြင္ ေရလွဴပါ။
.
ဗုဒၶဟူး
.
မေရာက္ဖူးေသးေသာေနရာသို႔ သြားလာရမည္။ အခက္အခဲေတြ႕ေသာ္လည္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည္။ ေငြစုပုံဝင္လာ ကိန္းလည္းရွိသည္။ သားသမီးေၾကာင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေထြးရလိမ့္မည္။ ေရႊဝင္လာမည္။ ရတနာ တစ္ခုခုလည္း ဝင္ကံရွိသည္။ သူခိုးေဘး သတိထားပါ။ ပစၥည္းေပ်ာက္ဆုံးပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေသာ့ေပ်ာက္ လိမ့္မည္။ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ကုန္သည္မ်ားမွာ အေရာင္းအားတိုးတက္လာမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ႀကီးသူတာဝန္ ေပးျခင္း မ်ားျပားလိမ့္မည္။ ပြဲစားမ်ား ေျမအေရာင္းတည့္မည္။ ငယ္ရြယ္သူမ်ားမွာ ခ်စ္သူေၾကာင့္ ေသာ ကေရာက္မည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ခြဲစိတ္ကုသခံရျခင္း၊ ေသြးထြက္သံယို အနည္းငယ္ျဖစ္ျခင္းႀကဳံမည္။ ကံ ေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမွာ(၁/၇/၉)ျဖစ္သည္။
ယၾတာ။ ဘုရားမွာ မီး ၅ တိုင္လွဴပါ။
.
ၾကာသပေတး
.
လူမႈေရးေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္မည္။ ႀကီးသူက်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးခန္းေရာက္မည္။ အစားအစာ လက္ေဆာင္ ရမည္။ အေဝးဧည့္သည္ အိမ္လာမည္။ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေႏွးေကြးေနမည္။ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပန္ေကာင္းလာရန္ စဥ္းစားႀကံဆျဖစ္လိမ့္မည္။ ေျမ၊ အိမ္ေရာင္းခ်၊ ေပါင္ႏွံရလိမ့္ မည္။ ရရန္ေပးရန္ နည္းနည္းက်န္ေနမည္။ ကုန္သည္မ်ား တပည့္အဝင္အထြက္မ်ားလိမ့္မည္။ မတည္ၿမဲ ေသာ ကာလျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္ လြဲမွားသျဖင့္ ဖိအားေပးခံရမည္။ ပြဲစားမ်ား ယ ခင္ကိစၥေဟာင္း ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္။ ငယ္သူမ်ားမွာ အခ်စ္ေရးကိစၥတြင္ ခ်စ္သူနဲ႔အတူ လည္ခြင့္ရျခင္း၊ အတူ စားေသာက္ရျခင္းႀကဳံပါမည္။ က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ားတြင္ လွ်ာနာမည္။ လွ်ာကိုက္မိျခင္း ႀကဳံတတ္ ပါသည္။ ကံေကာင္းေစေသာဂဏန္းမွာ(ဝ/၂/၈)ျဖစ္သည္။
ယၾတာ။ ဘုရားမွာ ေရႊကပ္လွဴပါ။
.
ေသာၾကာ
.
လိုင္စင္ကားဝင္မည္။ အလဲအထပ္လည္း လုပ္ရတတ္ပါသည္။ ကားရွိၿပီးသူမ်ား တာယာအသစ္လဲ ရမည္။ စီးပြားေရးအျမတ္ ရျခင္း၊ အဆင္ေျပလာျခင္း၊ ထီေပါက္ျခင္း စသည္ႀကဳံမည္။ ကြဲကြာေနသူ ျပန္ ေတြ႕မည္။ အခက္အခဲၾကားမွာ စီးပြားေရးေကာင္းလာမည္။ ေနအိမ္အတြင္း ေခတ္ေပၚ ပစၥည္းဝင္လာ မည္။ ကုန္သည္မ်ား ေငြကြာဟလိမ့္မည္။ ေငြအတြက္ စကားမ်ားလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြင္းေရး ႐ႈပ္ေထြးေနလိမ့္မည္။ ပြဲစားမ်ားမွာ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လာမည္။ ငယ္သူမ်ားမွာ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူအ သစ္ေတြ႕ပါမည္။ အခ်စ္ေရးကံဆိုးရာမွ ျပန္ေကာင္းလာမည္။ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားတြင္ အဆုတ္အေအးမိ မည္။ ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမွာ (၂/၄/၅)ျဖစ္သည္။
ယၾတာ။ ေစတီတြင္ အလံ ၉ ေခ်ာင္းလွဴပါ။
.
စေန
.
ကမ္းေျခေဒသမ်ားကို သြားရမည္။ တန္ခိုးႀကီးဘုရားလည္း ဖူးရလိမ့္မည္။ အႀကံအစည္ေကာင္းေပၚ မည္။ ကူညီသူေတြ႕မည္။ ခက္ခဲေသာ အေနအထားမွ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မည္။ စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပလာမည္။ စက္ပစၥည္းဝင္မည္။ ဖုန္းေပ်ာက္မည္။ လြတ္က်ကြဲလိမ့္မည္။ အျမတ္ရမည့္ အလုပ္ မ်ိဳးေတြ႕ပါမည္။ ကုန္သည္မ်ားမွာ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ နည္းနည္းစကားမ်ားမည္။ ေလွာင္ကုန္ရွိက ျမတ္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ေအာက္လူက မေခ်မငံေျပာခံရလိမ့္မည္။ ပြဲစားမ်ား စာရြက္စာတမ္းေပ်ာက္လိမ့္မည္။ ငယ္သူမ်ားမွာ အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်စ္သူအသစ္ရမည္။ ခ်စ္သူေဟာင္းနဲ႔လမ္းမွာေတြ႕မည္။ က်န္းမာေရးတြင္ ေခ်ာင္းဆိုးမည္။ လည္ေခ်ာင္းနာမည္။ ငါး႐ိုးနည္းနည္းစူးမည္။ ကံေကာင္းေစေသာ ဂဏန္းမွာ(၂/၅/၆) ျဖစ္သည္။
ယၾတာ။          ေစတီတြင္ ပန္းအျဖဴေရာင္ ၉ ပြင့္လွဴပါ။
.

Recent Tube