ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာဝယ္ယူရာတြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ အားနည္းေနဟု ဆို - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Thursday, January 3, 2019

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာဝယ္ယူရာတြင္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ အားနည္းေနဟု ဆိုရဲရင့္ဇြဲ
.
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ေတာင္ ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမယာဝယ္ယူရာတြင္ အသိပညာ အားနည္းေနသည္ဟု ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္ ဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
.
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာေျမ ယာေရာင္းဝယ္မႈေတြကို ၾကည့္မယ္ဆို ရင္ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ အသိပညာ အားနည္းေနၿပီး လြဲမွားစြာ ေရာင္း ဝယ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ထိခိုက္နစ္နာေနရတာ ေတြ ရွိပါတယ္။ အစိုးရပိုင္ေျမေတြ ေပၚမွာ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ယူၿပီး တဆင့္ျပန္ေရာင္း ၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ အစိုးရကေန ၿပီး ေဒသႏၱရဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥေတြ လုပ္ တဲ့အခါမွာ ဝယ္ယူထားတဲ့ ျပည္သူ ေတြ အေနနဲ႔ နစ္နာရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ေျမယာ ဝယ္ယူ မယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးေတြဆီမွာ ေသခ်ာေမးျမန္းေလ့ လာၾကပါ။ ဒါ့အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ စာရင္း အင္း ဦးစီးဌာနေတြမွာ စုံစမ္းၿပီးမွ ဝယ္ယူၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္''ဟု ဦးေအာင္စိုးက ေျပာသည္။
.
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကံႀကီးရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီး-ဟိုပံုး ကားလမ္းေဘး၊ ျမန္မာ့လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္း႐ုံး ေျမာက္ဘက္ရွိ အစိုးရစီမံ ခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ ေျမေနရာတြင္ တရားမဝင္ ေျမကြက္ေရာင္းဝယ္ကာ ၿခံစည္း႐ိုး ကာရံထားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖယ္ရွားေပးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ လ ၃ ရက္က ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ အ ေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွအ ေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႕ခဲ့ရာ ဝယ္ယူ ထားသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံ ထားေသာ သံဆူးႀကိဳးမ်ားအား ရွင္း လင္းဖယ္ရွားေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရ သည္။
.
ထို႔အျပင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေျမေနရာအားလံုးကို စည္ပင္သာယာ ေရး နယ္နိမိတ္အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္း ႏုိင္ရန္အတြက္ စတင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ ကြက္အတြင္းရွိ နယ္ေျမမ်ားကို ၿမိဳ႕ ေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသည့္ အေျခအ ေနမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေျမအတြင္း မပါရွိျခင္း၊ ကြက္စိတ္မတိုင္းတာႏုိင္ျခင္း စသည့္ အခက္အခဲ အ႐ႈပ္အရွင္းမ်ား ရွိေန ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ သတ္ မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လယ္ယာေျမစီမံ ခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.

Recent Tube