၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသြား ၂၆ သိန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Wednesday, January 30, 2019

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသြား ၂၆ သိန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ရဲရင့္ဇြဲ
.
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္အထိတစ္ႏွစ္ တာကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းသို႔ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသြား ဧည့္သည္ေပါင္း ၂၆ သိန္းေက်ာ္ ဝင္ ေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ နယ္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၫႊန္ၾကားမႈဌာနမွ သိရသည္။
.
.
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းသို႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ တစ္ႏွစ္တာအတြင္းလာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း ခရီးသြား ဧည့္သည္ ၁၃၄၄၆၃ ဦး၊ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ ၉၈၆၅၅ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ျပည္ တြင္းခရီးသြား ဧည့္သည္ ၁ဝဝ၇၈၉ ဦး၊ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္ ၁၆၃၉၆ ဦး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ျပည္ တြင္းခရီးသြားဧည့္သည္ ၅၆၄၇၉၅ ဦး၊ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္ ၂၂၈၂၉၆ ဦး လာေရာက္လည္ပတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
အလားတူ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ ပိုင္းရွိ မိုင္းလားနယ္စပ္ ဝင္ေပါက္မွ ေန႔ခ်င္းျပန္ ျပည္ပခရီးသြားဧည့္သည္ ၃၈၈၆၁ ဦး၊ တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ဝင္ ေပါက္မွ ၉ဝ၉၈၃၄ ဦးႏွင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္နယ္စပ္ဝင္ ေပါက္မွ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္ သည္ ၃၈၈၆၁ ဦး လာေရာက္လည္ ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ ျပည္ တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား တည္းခိုေနႏုိင္ရန္အတြက္ ဟိုတယ္၊ မိုတယ္၊ အင္းႏွင့္ တည္းခိုခန္း ေပါင္း ၃၃၃ လံုးအထိ တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္ သည္မ်ား လာေရာက္လည္ပတ္ၾကရာ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခုလံုး၌ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ ေတာင္းခံရမည့္ နယ္ေျမ ၁၃ ခု ရွိၿပီး ယင္းတို႔မွာ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္း ပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ တံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္း ၾကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းလားၿမိဳ႕နယ္(အ ထူးေဒသ-၄)၊ နားဖန္႔ၿမိဳ႕နယ္ (အထူး ေဒသ-၂)၊ ပန္ဝိုင္ၿမိဳ႕နယ္ (အထူးေဒ သ-၂)၊ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕နယ္ (အထူးေဒ သ-၂) ၊ မိုင္းေမာၿမိဳ႕နယ္ (အထူးေဒ သ-၂)၊တို႔ ျဖစ္ၿပီး လံုၿခံဳေရးအရထပ္ မံကန္႔သတ္ထားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းမွ နယ္ေျမေဒသမ်ားမွ မိုင္း ေငါ့၊ မိုင္းလုံ၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ ဟိုပန္၊ နမ့္တစ္၊ ပန္လံု၊ ေမာ္ထုိက္၊ မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္း၊ ကြတ္ခိုင္၊ မန္ကန္၊ မိုင္းခတ္၊ မိုင္းယန္း (မိုင္းေပါက္)၊ မိုင္းလား၊ မိုင္းပ်ဥ္း (တံုတာ)၊ မိုင္းျဖတ္၊ မိုင္း ေယာင္း (မိုင္းယု)၊ ဆီဆိုင္၊ လိြဳင္လင္ (မိုင္းပြန္)တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube