စာမ်ားမ်ား ဖတ္ၾကစို႔ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Wednesday, January 30, 2019

စာမ်ားမ်ား ဖတ္ၾကစို႔ကေမၻာဇတိုင္း
.
ယေန႔ ၂၁ ရာစု၏ နည္းပညာေခတ္တြင္ ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကေသာ လူသားမ်ား အားလံုးတို႔သည္ အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလို နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးေခတ္၏ ႐ိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကို ခံစားၾကရစၿမဲ ျဖစ္သည္။ ထိုဒဏ္ကို ခံစားရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ေသခ်ာေစ့ငံုစြာ သံုးသပ္ၾကည့္ပါက ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမိုခံစားရသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။
.
တစ္ေန႔တစ္ျခား က်ဥ္းေျမာင္းလာေသာ ကမၻာ့႐ြာျဖစ္စဥ္ႀကီးအရ ကမၻာ့အေရွ႕ျခမ္း၊ အေနာက္ျခမ္း နည္းပညာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္ ကူးစက္ေရာေႏွာလာၿပီး ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားလာရသည္။ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ခံ အားနည္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဆိတ္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လာရသည္။
.
ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ိဳးစု အားလံုးလိုတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈမ်ား ရွိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔ကမၻာတြင္ ယင္းဘာသာစာေပအခ်ိဳ႕သည္ တျဖည္းျဖည္း တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လာေနသည္ကို ေတြ႕ရ မည္လည္း ျဖစ္သည္။
.
တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုးတက္မ်ားျပားလာေသာ အိုင္တီနည္းပညာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားက လူသားတို႔၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝထဲကို စိုးမိုးခ်ယ္လွယ္လာသည္။ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ သုတ၊ ရသစာအုပ္စာေပမ်ားကို လူအမ်ားစု ဖတ္႐ႈရေကာင္းမွန္း မသိၾကေတာ့ေပ။ လူမႈကြန္ရက္လို ေနရာမ်ားတြင္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကသည္။
.
ယေန႔ေခတ္ လူအမ်ားစုသည္ စာဖတ္စြမ္းရည္ အလြန္နိမ့္လာပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ စာမဖတ္သူ မ်ား ျပားလာလွ်င္၊ စာေပဗဟုသုတ နည္းပါးလာလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံသည္ မုခ်မေသြ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့မည္ မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ား စာမဖတ္ၾကျခင္းက တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အတြက္ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါ သည္။
.
စာမဖတ္ၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းမ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား မရွိျခင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္း လည္ပတ္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကလည္း တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါဝင္ေနပါသည္။ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ေပးထားေသာ္လည္း ယင္းစာၾကည့္တိုက္မ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ခြင့္ မရခဲ့ဘဲ လူႀကီးလာသည့္အခ်ိန္မွသာ ဟန္ျပသေဘာမ်ိဳး ဖြင့္လွစ္ျပသျခင္း (ၤသမ ွ့သတ) မ်ားကိုလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ ရပ္ရြာစာၾကည့္တိုက္မ်ားမွာလည္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္မည့္သူ မရွိသည့္အတြက္ ေရရွည္ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ငန္းရပ္တန္႔ေနျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။
.
စာအုပ္စာေပ လူ႔မိတ္ေဆြဟု ဆိုရာဝယ္ ယင္းလူ႔မိတ္ေဆြသည္ လူထု၏ လက္တစ္ကမ္းတြင္ ရွိေနရန္မွာလည္း လြန္စြာမွ အေရးႀကီးလွပါသည္။ စာအုပ္ေစ်း ေခါင္ခိုက္ေနသည့္ ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္တြင္ သာမန္ တစ္ေန႔လုပ္ တစ္ ေန႔စား အလုပ္သမားမ်ား မဆိုထားဘိ ပံုမွန္လစာဝင္ေငြရရွိေနေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးပင္လွ်င္ စာအုပ္ တစ္ အုပ္ဝယ္ယူရန္ မ်ားစြာခ်င့္ခ်ိန္တြက္ခ်က္ေနရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူထုႏွင့္ စာအုပ္စာေပတို႔ နီးစပ္ႏုိင္ေရးမွာ စာ ၾကည့္တိုက္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ လြန္စြာမွ အေရးပါအရာေရာက္သည္ကို သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
.
လူတိုင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ တစ္သက္တာ သင္ယူမႈဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ ေနရာ ဌာနမွာ စာၾကည့္တိုက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ ပညာရွာျခင္းသည္ စရိတ္စကႏွင့္ အခ်ိန္ကုိ မ်ားစြာ သက္သာေစၿပီး လြယ္လင့္တကူ လက္လွမ္းမီရွိသည့္အတြက္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားကို ဘဝတကၠသိုလ္ဟုပင္ တင္စား ေခၚဆိုျခင္းမ်ား ရွိလာၾကသည္။ ယင္းဘဝတကၠသိုလ္မ်ားကို မည္သူမဆို တက္ေရာက္ေလ့လာဆည္းပူးသင့္ပါသည္။
.
ယေန႔အခ်ိန္တြင္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ျပည္သူလူထုမ်ား စာဖတ္ ေစေရးအတြက္ တတ္ႏုိင္သည့္ ဘက္မွ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။
.
စာဖတ္ျခင္းအေလ့အက်င့္ကို ကေလးငယ္အရြယ္မွ စတင္ကာ မိဘမ်ားက ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးသင့္ပါသည္။ အနာ ဂတ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ယေန႔ ကေလးသူငယ္၊ လူငယ္မ်ား စာဖတ္ၾကမွာသာ အနာဂတ္တြင္ တုိင္းျပည္အ က်ိဳးကို ေကာင္းစြာသယ္ပိုးထမ္းရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္အနာဂတ္လွပဖို႔ စာမ်ားမ်ားဖတ္ၾကပါစို႔ဟု ဆႏၵ ျပဳတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube