တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး အျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္လာေရး သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသို႕ တိုက္တြန္းေၾကာင္း LSSEP ထုတ္ျပန္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Saturday, December 29, 2018

တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး အျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္လာေရး သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားသို႕ တိုက္တြန္းေၾကာင္း LSSEP ထုတ္ျပန္မင္းေဇာ္မင္း၊ ကေမၻာဇတိုင္း
.
ရွမ္းျပည္တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (League for Shan State Ethnic Political Parties- LSSEP)၏ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကိုဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ရာတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ အျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အပါအဝင္အ ခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။
.
.
ထို႕အျပင္ ယင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏုိင္ ငံေရးဆိုင္ရာ လူငယ္အခန္းက႑ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း အစည္းအေဝးအား ကမကထ ျပဳလုပ္သည့္ အင္းအမ်ိဳးသားဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္ထံက သိရသည္။
.
''အဖြဲ႕ရဲ႕ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ၄ လတစ္ႀကိမ္ေလာက္ လုပ္ဖို႔သတ္ မွတ္ခ်က္အရ ရွမ္းျပည္နယ္ေန တုိင္းရင္းသား ေတြ အတူတကြ ပူးေပါင္း လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးၾကတာပါ။ လူငယ္ေတြကို လည္း အနာဂတ္ အတြက္ ခိုင္မာတဲ့ အသိအျမင္ေတြ လက္ဆင့္ကမ္းႏုိင္ဖို႕ ႀကိဳး ပမ္းတဲ့ အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္တာပါ''ဟု ဦး ထင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။
.
အစည္းအေဝးအၿပီး ထုတ္ျပန္ သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ ပါရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္း သားမ်ား စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၃ဝ ရက္ စြဲပါ အစိုးရ၏ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၏ထုတ္ ျပန္ခ်က္သည္ ျပည္နယ္ရွိ ဌာေနတိုင္း ရင္းသားမ်ား၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမယာ ပိုင္ဆိုင္မႈကို လံုးဝဆံုး႐ႈံးေစၿပီး ေျမမဲ့ယာမဲ့ ဘဝမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေစမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ခြၽင္းခ်က္မရွိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ စစ္မွန္ေသာ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း၊တိုင္း ရင္းသား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒအျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္လာေရး သက္ဆုိင္ရာ အ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
.
အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္နဲ႔ ပတ္ သက္၍ အစည္းအေဝးတြင္ ပါဝင္သူ ဖက္ဒရယ္ ယူနီယံပါတီ ဥကၠဌ ဦးစဝ္သန္းျမင့္က ''အဓိကေတာ့ ၂ဝ၂ဝ အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္တာပါပဲ။ လူငယ္ေတြ ကို ပါတီေတြ အေၾကာင္း ရွင္းျပၿပီး ေဒသအက်ိဳး၊ လူထုအက်ိဳး၊ တုိင္း ျပည္အက်ိဳးေတြ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ ၾကဖို႔ ေတြ႕ဆံုၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဆိုသည္။
.
လူငယ္ေတြ႕ဆုံပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တအာင္းပ ေလာင္ အမ်ိဳးသားပါတီ (TNP )၊ ရွမ္းတုိင္းရင္း သားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (SNDP )၊ ဖက္ဒရယ္ယူနီယံ ပါတီ (FUP )၊ ဓႏုအမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (DNOP )၊ အင္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (INOP )၊ အင္းအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ (INDP )၊ ''ဝ'' လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (WLDDP)၊ လီဆူဒီမိုကရက္တစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးပါတီ (LNDP ) ႏွင့္ ကိုးကန္႔ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီ (KKDUP) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား စုစုေပါင္း ၂၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ထို႕အျပင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ တြင္ အင္ေလးေဒသႏွင့္ ဟဲဟိုး၊ ေတာင္ႀကီးစသည့္ အနီးဝန္းက်င္ၿမိဳ႕ ရြာမ်ားမွာ လူငယ္ ၃ဝ ဦးႏွင့္ ဴွွႏဏ ပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုကာ လူငယ္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ အနာဂတ္အျမင္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube