ေညာင္ေရႊတြင္ ရွမ္းျပည္တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (LSSEP) ၏ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာလူငယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Thursday, December 20, 2018

ေညာင္ေရႊတြင္ ရွမ္းျပည္တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (LSSEP) ၏ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာလူငယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္

မင္းေဇာ္မင္း၊ ကေမၻာဇတိုင္း
.
ရွမ္းျပည္တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (League for Shan State Ethnic Political Parties-LSSEP) ၏ (၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို  ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပို္င္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
.
.
ထို႔အျပင္ ယင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လူငယ္အခန္းက႑ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အစည္းအေဝးအား ကမကထျပဳလုပ္သည့္ အင္းအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္ထံ က သိရသည္။
.
“အဖြဲ႕ရဲ႕ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ၄ လတစ္ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ဖို႔ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ရွမ္းျပည္နယ္ေနတိုင္းရင္းသားေတြ အတူတကြ ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကတာပါ။ လူငယ္ေတြကိုလည္း အနာဂါတ္အတြက္ ခိုင္မာတဲ့ အသိအျမင္ေတြလက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတဲ့အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္တာပါ” ဟု ဦးထင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာသည္။
.
အစည္းအေဝးအၿပီးထုတ္ျပန္သည့္ေၾကညာခ်က္တြင္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ပါရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ားစည္း လံုးညီညြတ္စြာ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္စြဲပါ အစိုးရ၏ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ျပည္နယ္ရွိ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈကို လံုးဝဆံုး႐ံႈးေစၿပီး ေျမမဲ့ယာမဲ့ဘဝမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေစမည္ျဖစ္သျဖင့္ ခၽြင္းခ်က္မရွိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္၊ စစ္မွန္ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တုိက္တြန္းေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ အျမန္ဆံုးေပၚေပါက္လာေရး သက္ဆိုင္ရာအဖြဲဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
.
အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္၍ အစည္းအေဝးတြင္ပါ၀င္သူ ဖက္ဒရယ္ယူနီယံပါတီဥကၠဌ ဦးစဝ္သန္းျမင့္က ”အဓိကေတာ့ ၂၀၂၀ အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အနာဂါတ္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တာပါပဲ။ လူငယ္ေတြကို ပါတီေတြအေၾကာင္း ရွင္းျပၿပီး ေဒသအက်ိဳး၊ လူထုအက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးေတြ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကဖို႔ ေတြ႕ဆံုၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟုဆိုသည္။
.
လူငယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တအဲင္းပေလာင္အမ်ိဳးသားပါတီ (TNP)၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP)၊ ဖက္ဒရယ္ယူနီယံပါတီ (FUP)၊ ဓႏုအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (DNOP)၊ အင္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (INOP)၊ အင္းအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (INDP)၊ “ဝ” လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (WLDDP)၊ လီဆူးအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (LNDP) ႏွင့္ ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ညီညြတ္ေရးပါတီ (KKDUP) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား စုစုေပါင္း ၂၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ထို႔အျပင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္တြင္ အင္ေလးေဒသႏွင့္ ဟဲဟိုး၊ ေတာင္ႀကီးစသည့္ အနီးဝန္းက်င္ၿမိဳ႕ရြာမ်ားမွာ လူငယ္ ၃၀ ဦးႏွင့္ LSSEP ပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုကာ လူငယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အနာဂါတ္အျမင္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
.
#KBZTai #Shan

Recent Tube