ျပည့္သူ႕အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Wednesday, December 19, 2018

ျပည့္သူ႕အသံ လႊတ္ေတာ္အသံကေမၻာဇတိုင္း
.
ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္  (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္မွ စတင္၍ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
.
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး မ်ားမွ ျပည္သူလူထုတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရ၊ မီး၊ လမ္း၊ တံတား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအေထြေထြ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား တင္ျပ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ အလြန္ပင္ အားရေက်နပ္ဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။
.
          ျပည္သူ႕အသံ၊ လႊတ္ေတာ္အသံ
          ျပည္သူ႕ဆႏၵ၊ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ
          ျပည္သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ လႊတ္ေတာ္က ေဖာ္ေဆာင္ရြက္
          စသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီလွေပသည္။
.
ျပည္တြင္းစစ္ အပါအဝင္ အေထြေထြ အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားက မ်ားျပားလွေပသည္။ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားအနက္ တိုင္းျပည္၏ ဘ႑ာရန္ပံုေငြအေပၚ မူတည္ကာအုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ မ်ားက ဦးစားေပးအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္၍ အေရးႀကီးဆံုး လတ္တေလာ မျဖစ္မေန လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ေပးရပါသည္။
.
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတြင္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနရာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္ျပခဲ့သည့္ ဥပဓိ႐ုပ္ ဆင္းရဲႏံုခ်ာလွေသာ အေျခခံပညာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားက သက္ေသထူေနပါသည္။
.
ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္မႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဘ႑ာ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို စစ္အသံုးစရိတ္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ရသည္။ စာအုပ္ခဲတံမ်ား ဝယ္ယူရမည့္ေငြကို က်ည္ဆန္မ်ား ဝယ္ယူခဲ့ရ သည့္အတြက္ တိုင္းျပည္၏ ပညာေရးက႑မွာ နိမ့္ပါးခဲ့ရသည္။ စာသင္ၾကားရမည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ကေလးသူငယ္မ်ား ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာကာ စစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းမ်ားတြင္ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္အတြက္ ပညာေရးႏွင့္ အလွမ္းေဝးခဲ့ရသည္။ ထို႕အတူ အျခားေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး က႑အသီးသီးတြင္လည္း ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။
.
ယင္းကဲ့သို႔ ေတာက္ေလာင္ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီးကို မၿငိမ္းသတ္ႏုိင္သမွ်ေတာ့ မည္သို႔ပင္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ လိုအပ္ခ်က္မ်ားက ရွိေနဦးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အိတ္ေပါက္ႏွင့္ ဖားေကာက္ေနသကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကလည္း ကုန္ဆုံးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
.
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္ျပခဲ့ၾကေသာ ေရ၊ မီး၊ လမ္း၊ တံတား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ အေထြေထြ လိုအပ္ခ်က္မ်ားထက္ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ လိုအပ္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္း စစ္မီး အျမန္ဆံုး ၿငိမ္းသတ္ေရးသာ ျဖစ္ပါသည္။
.
သို႔ရာတြင္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ က်င္းပျပဳလုပ္ဆဲျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး အရပ္ရပ္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ မီးၿငိမ္းသတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈ မရွိသ ေလာက္နည္းပါးေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးအတြက္ အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသအတြင္းရွိ ျပည္ သူမ်ားအတြက္ အဓိက အလိုအပ္ဆံုးအခ်က္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ အဆံုးသတ္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။
.
ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ အထက္က တင္ျပခဲ့သည့္ ေရ၊ မီး၊ လမ္း၊ တံတား အစရွိေသာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေသာ အသက္ရွင္သန္မႈ၊ ဘဝ လံုၿခံဳမႈ အာမခံခ်က္ ရရိွေရး ရင္တြင္းက အသံကိုလည္း နားေထာင္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္မီးေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝမွာ မလံုမၿခံဳ ခံစားေနရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ ရင္တြင္းစကားသံမ်ားကို ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၾကားသိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္သူတို႔၏ ရင္တြင္းအသံကို လႊတ္ေတာ္အသံျဖစ္ေစရန္မွာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လာမည့္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပည္သူတို႔၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီး အဆံုးသတ္ေရး အတြက္ တစ္ဘက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေရး၊ ျပည္သူတို႔၏ ဘဝလံုၿခံဳေရးအတြက္ အေရးႀကီးလွေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ား ေမးျမန္း တင္သြင္းႏုိင္ပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ရင္တြင္းမွ အသံမ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ထင္ဟပ္ ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
.
.
.
#KBZTai #Shan

Recent Tube