အာတိတ္ေဒသ၏ ဘဝေပး ကံၾကမၼာ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Monday, December 17, 2018

အာတိတ္ေဒသ၏ ဘဝေပး ကံၾကမၼာ


စိုင္းကြမ္းမိုင္း
.
.
ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္ သုေတသီတိုင္းသည္ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္မႈဟူသည့္ စကားရပ္အား အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ေဆာင္ဖြင့္ျပရာတြင္ ဘတ္ဂ်က္ေငြေၾကးမ်ားကို ဘီလီယံခ်ီ၍ အကုန္အက်ခံကာ ပထဝီႏိုင္ငံေရး ၾသဇာလႊမ္းမိုးျဖန္႔က်က္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႀကီး ၿပိဳလွဲၿပီးေနာက္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ႐ုရွားသမၼတပူတင္အစိုးရအဖြဲ႕သည္ အာတိတ္စက္ဝန္းေဒ၌ စစ္ေရးတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ မႈအား အႀကီးမားဆုံးအေနအထားသို႔ ေရာက္ ရွိရန္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု စစ္ေရးပညာရွင္ တို႔က ေဝဖန္ေျပာဆိုလာၾကသည္။
.
အာတိတ္စက္ဝိုင္းေဒသ
.
အာတိတ္စက္ဝိုင္းေဒသသည္ ကမၻာ့ေျမာက္ဘက္ဆုံးရွိ ေဝးလံသီေခါင္ၿပီး လူသူမ်ား ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားႏွင့္ အဆက္ျပတ္ကာ သီးျခား အထီးက်န္ေဒသျဖစ္သည္။ ထိုေဒသတြင္ အေအးဓာတ္လြန္ကဲၿပီး အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာလုံး ေရခဲထုမ်ား ေရခဲေတာင္မ်ားသာ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ဖုံးလႊမ္းလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ေသာ ၾကမ္းတမ္း ဆိုးရြားသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လူသားတို႔က အ႐ႈံးမေပးလက္မေလွ်ာ့ကာ သြားေရာက္ေနထိုင္ၾကသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း၏ အေရးပါသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္ဟူေသာ ႐ိုးစင္းသည့္ ဤခံယူခ်က္သည္ ေရွးကာလကပင္ လက္ခံက်င့္ သုံးလာခဲ့သည္ကား ယေန႔ထက္တိုင္ပင္ျဖစ္သည္။
.
ေဒသတြင္း မတည္မၿငိမ္မႈ
.
စစ္ေအးကာလၿပီးဆုံးၿပီးကတည္းကပင္ အေမရိကန္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အာတိတ္ေဒသ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ တိတ္တဆိတ္စုေဝး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၾကကာ အာတိတ္ေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကသည္။ ယင္း အဖြဲ႕သည္ ကမၻာ့ေျမာက္ပိုင္းကုလသမဂၢ၏ အဖြဲ႕သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေတာင္ပိုင္းေဝးလံသည့္ အရပ္ေဒသ မ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ားအတြက္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာေဒသ၌ အာတိတ္ေကာင္စီကိုဖြဲ႕ လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေရွးေခတ္အာ တိတ္ေရခဲျပင္လႊာမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အရည္ေပ်ာ္စ ျပဳလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေဒသတြင္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ အျခားသယံဇာတအမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ေပၚထြက္လာမႈေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကို လ်င္ျမန္စြာအလုပ္အယက္ ထုတ္ယူၾက၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ၾက၊ ၿခိမ္းေျခာက္ၾကျဖင့္ ေဒသတြင္း မတည္မၿငိမ္မႈမ်ား တစ္စထက္တစ္စ ေပၚထြက္လာေတာ့သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္ေသာ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲေရး တိုက္ဖ်က္မႈကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေရး ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ေကာင္စီဝင္ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၿပီး အၿမဲတမ္းအ ဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက သေဘာတူေၾကာင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။
.
ေရခဲခြဲ သေဘၤာႀကီးလီနင္
.
ကမၻာႀကီးသည္ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပားလာ၍ ထိခိုက္လာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အာတိတ္ေဒသ ေရခဲျပင္ထု ႀကီးအား ထိုးေဖာက္တူးဆြ ၿပီး ေအာက္ေျခမွ ေရနံရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းကို ႐ုရွားအစိုးရမွ စတင္လုပ္ေဆာင္လာ သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ႐ုရွားအစိုးရသည္ ဆိုဗီယက္ေခတ္က ႐ုရွားျပည္သူလူထုမ်ား ဂုဏ္ယူဝင့္ ၾကြားခဲ့သည့္ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ေရခဲခြဲသေဘၤာႀကီးလီနင္သည္ ထို အာတိတ္စက္ဝိုင္းေဒသတြင္ အၿမဲတေစရပ္နား၍ အနားယူလ်က္ရွိသည္။ ေရခဲခြဲသေဘၤာႀကီး လီနင္သည္ အနားယူေနရာမွ ယခုတစ္ဖန္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာေတာ့သည္။ ယင္းေရခဲခြဲ သေဘၤာႀကီးလီနင္သည္ ေထာက္လွမ္းေရး သေဘၤာအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ ေငြ႕ရွာေဖြေရးသေဘၤာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေရခဲျပင္စစ္ဆင္ေရးသေဘၤာ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္။ အာတိတ္စက္ဝိုင္းေဒသ တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ထက္ပင္ ဟိုက္ဒ႐ိုကာဗြန္ (Hydro Carbon) ဟုေခၚတြင္သည့္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕အရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမုိၾကြယ္ဝသည္ဟူ ၍ ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။
.
ေဒၚနယ္ထရမ့္မွ ပိတ္ပင္မႈအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း
.
အာတိတ္ေဒသတြင္း ေရခဲျပင္အား ထိုးေဖာက္တူးဆြ၍ ေအာက္ေျခမွေရနံရွာေဖြမႈ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကို သမၼတ အိုဘားမားက ပိတ္ပင္တားျမစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအာဏာရ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က သမၼတေဟာင္း အိုဘားမား၏ ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈအမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္သည္။ အာတိတ္ေရခဲျပင္ထု၏ ေအာက္မွ ႐ုပ္ၾကြင္းေရနံမ်ား တူးေဖာ္ယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ မၾကာမီကဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အိုဘားမား၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္းက တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္ အာတိတ္စက္ဝိုင္းကမ္းလြန္ေရခဲျပင္ေဒသတြင္ ႐ုပ္ၾကြင္းေရနံတူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ေျမာက္ပိုင္းသို႔ တိုး၍ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အိုဘားမား၏ တားျမစ္ ပိတ္ပင္မႈအား ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းသည္ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလုံး၏ က်န္းမာေရးသည္ ပိုမိုဆိုးရြားလာကာ နာတာ ရွည္စြဲကပ္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း WHO မွ သုံးသပ္ထားသည္။
.
၂၄ ေပျမင့္တက္လာျခင္း
.
ယခုအခါတြင္ သိပၸံပညာရွင္အသီးသီးက ႀကိဳတင္သတိေပးလ်က္ရွိသည္။ ကမၻာ့ေျမာက္ ဖ်ားေဒသဟု ဆိုပါေသာ္လည္း ကမၻာႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ရာသီဥတု ကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားကာ ဆိုးရြားသြားေစႏိုင္သည္ဟူ၍ ေထာက္ျပၾကသည္။ ကမၻာႀကီး၏ သဘာဝေအးခဲမႈမ်ားသည္ ထိခိုက္ပ်က္စီး၍ အရည္ေပ်ာ္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ေဆာင္း ဦးရာသီ၊ ေဆာင္းရာသီတို႔တြင္ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္း အာတိတ္ေဒသရွိ ေရခဲထုမ်ားသည္ လြန္စြာထိခိုက္လ်က္ရွိသည္။ သုံးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ပင္ ပုံမွန္ထက္ ၅ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ထိ အပူခ်ိန္တက္ လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းအဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပ ခ်က္သည္ကား ဂရင္းလန္ကြၽန္း၏ ေရခဲထုသည္ အေရေပ်ာ္က်ဆင္းေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္လႊားတြင္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ သည္ ၂၄ ေပထိျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိ လာရသည္။
.
ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ျမင့္တက္လာမႈသည္ ကမ္းေျခေဒသမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ကာ စိန္ေခၚသံအျဖစ္ ရပ္တည္လာသည္။ ပင္လယ္ ကမ္းေျခရွိ စစ္စခန္းမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္လာၾက သည္။ စစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာထိခိုက္ လာရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟူ၍ အေမရိကန္စစ္ ဘက္ဌာနမွ သတိေပးသည္။ မဟာဗ်ဴဟာ ေျမာက္စစ္ဆင္ေရးမ်ား ထိခိုက္ပ်က္ျပားရေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ မုန္တိုင္းမ်ား အဆမတန္ တိုက္ ခတ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္၍ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ ရွိေန ၾကေသာ ေရနံခ်က္စက္႐ုံမ်ားသည္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးၾကရမည္ျဖစ္သည္။
.
ေရေအာက္နစ္ျမဳပ္ၾကေတာ့မည္
.
တစ္ကမၻာလုံးရွိ သမုဒၵရာမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခေနသူမ်ား အေရအတြက္ သန္းႏွင့္ခ်ီ ေသာ လူထုမ်ားသည္ အိမ္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ပ်က္ျပဳန္းကာ ဒုကၡသည္မ်ား ဘဝသို႔ ကူးေျပာင္းသြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အိုးအိမ္တိုက္တာမ်ား၊ လူ႔အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လူသားဟူသေရြ႕တို႔သည္ ပင္လယ္ေရသမုဒၵရာေအာက္သို႔ နစ္ျမဳပ္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည္အထိ အာတိတ္ေရခဲျပင္ထုႀကီးကို ကမၻာ့အစိတ္အပိုင္း အသီးသီးမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါ ထိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ လုံးဝၿပိဳကြဲပ်က္စီး သြားၿပီျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ တစ္ကမၻာလုံးအား အျဖစ္ဆိုးႀကီးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ရေတာ့သည္။ ဆိုဗီယက္ ေခတ္တြင္ အာတိတ္စစ္အင္အားႏွင့္ အရပ္ဘက္တို႔ ေပါင္းစည္းကာ ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾက သည္။ ဤသည္ကို ထရမ့္ အစိုးရက ႐ုရွားက်ဴးေက်ာ္မႈဟူ၍ စြပ္စြဲၿပီး လက္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကၿပီျဖစ္သည္ဆိုရေသာ္ ထရမ့္သည္ အာတိတ္ကို တူးဆြေနျခင္းျဖစ္သည့္ ေရခဲျပင္ ပိုလာေဒသပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ သည္လည္း ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ လာေတာ့သည္။ ပိုလာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသည္လည္း အက္ေၾကာင္းထ လာေတာ့သည္။
.
႐ုရွားက အာတိတ္အား က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႕ ေနၿပီး သမၼတပူတင္က အာတိတ္တြင္ စစ္အင္ အားတိုးခ်ဲ႕လ်က္ တည္ေဆာက္လာသည္။ တပ္ ရင္းႏွစ္ရင္း တိုး ခ်ကာ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားကို လည္း ဖြင့္လွစ္လာသည္။ စခန္းသစ္မ်ားကို လည္း တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးခ်ဲ႕လ်က္ရွိသည္ ဟူ၍ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးမက္တစ္က ထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။
.
႐ုရွားက နယ္ခ်ဲ႕လႊမ္းမိုးလာျခင္း
.
ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းသည္ မိမိတို႔ ကမၻာအား တည္ၿငိမ္မႈကို ထိခိုက္ေစသည္။ မိမိ တို႔ စစ္တပ္မ်ားသည္ ယခုဤေဒသတြင္တိုးခ်ဲ႕ ျဖန္႔ၾကက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္ေရးလိုလားသူ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားက ဤေဒသကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားလာၾကသည္။ ဤေဒသကို ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ နယ္ခ်ဲ႕လႊမ္းမိုးထားသည္ဟု မက္တစ္က ေျပာသည္။ ႐ုရွားတြင္ေရခဲခြဲသေဘၤာမ်ားစြာရွိသည္။ ပူးတြဲႏိုင္ငံမ်ားထက္ ၁၁ စီး ပိုမိုသည္။ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သုံး ေရခဲခြဲသေဘၤာမ်ား ပါဝင္ၾကသည္။
.
အေမရိကန္၌ သမား႐ိုးက်ေရခဲခြဲသေဘၤာ ႏွစ္စီးရွိသည္။ အလတ္စား ႕ွဃြဃ ျဖစ္သည့္ ေရခဲခြဲသေဘၤာအုပ္စုတြင္ သေဘၤာေျခာက္စီးလို အပ္သည္ဟု အမိေျမလုံၿခဳံေရးဌာနမွေျပာဆို သည္။ သေဘၤာတစ္စီးစီ၏ တန္ဖိုးသည္ ေဒၚ လာတစ္ဘီလီယံျဖစ္သည္။ မၾကာမီက အာ တိတ္ကအစည္းအေဝးတြင္ ပူတင္က အာတိတ္ ေဒသကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသြင္ပူးေပါင္းၾကရန္ ထပ္မံေဆာ္ၾသသည္။ သို႔ရာတြင္အာတိတ္ရွိ ႐ုရွား၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားက သံသယဝင္ လ်က္ရွိသည္။ ဆီြဒင္က စစ္တပ္မ်ားျဖည့္ဆည္း လာသည္။ ဖင္လန္ကလည္း ေျမာက္အတၱလႏၲိတ္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ (NATO)အျဖစ္ ရပ္တည္ လာသည္။
.
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အရင္းအျမစ္
.
အေမရိကန္ဘူမိေဗဒဌာန၏ စစ္ေဆးတိုင္းတာခ်က္အရ အာတိတ္စက္ဝိုင္းေဒသ ေရခဲျပင္မ်ားေအာက္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အ ရင္းအျမစ္ စည္ပီပါေပါင္း ၄၁၂ ဘီလီယံခန္႔ရွိ သည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ယူကရိန္းအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေနာက္ကမၻာမွ ႐ုရွားအား စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ႐ုရွားတို႔၏ အာတိတ္က စီလြန္ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္မႈစီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းထားၿပီး ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကို ေရရွည္အသုံးျပဳရန္ သိုမွီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႐ုရွားတို႔သည္ အာတိတ္ေဒသတြင္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ေရခဲခြဲသေဘၤာ ၆ စီးအပါအဝင္ ေရခဲခြဲသေဘၤာအစီး ၄ဝ ရွိေနသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ ေရခဲခြဲသေဘၤာတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏ်ဴကလီးယားေရခဲခြဲ သေဘၤာ ၃ စီးကို ထပ္မံတည္ ေဆာက္လ်က္ရွိသည္။
.
စစ္ေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈ
.
အာတိတ္စက္ဝိုင္းေဒသတြင္ ႐ုရွားတို႔က စစ္ေရးတည္ေဆာက္မႈသည္ အာတိတ္ေဒသတြင္ သမိုင္းအစဥ္အဆက္ ကပင္ နယ္ေျမခ်ဲ႕ ထြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရရန္ အၿပိဳင္အဆိုင္တည္ ေဆာက္ေနၾကသည့္ ကေနဒါ၊ အေမရိကန္၊ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အားၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္သကဲ့သို႔ ထပ္မံ၍ အသစ္ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္လာသူသည္ တ႐ုတ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္ေရးၿပိဳင္ဆိုင္ မႈသည္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာရေတာ့သည္။ မဟာဗ်ဴဟာအရ အေရးႀကီး၍ ေရနံဓာတ္ေငြ႕စသည့္ သယံဇာတၾကြယ္ဝေသာ အာတိတ္ေဒသတြင္အ ခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ရရွိေစရန္ ႀကိဳးစားအား ထုတ္မႈ၌ ႐ုရွားႏွင့္တ႐ုတ္တို႔၏ ေနာက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေရာက္ရွိေနသည္ ဟူေသာ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားက အဆက္မျပတ္ ထြက္လာေနသည္။ ႐ုရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနသည္ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္သည့္ စူပါေရခဲခြဲသေဘၤာႀကီးသုံးစီးကို တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္း ပတ္အတြင္းတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္က အေမရိကန္ ေရခဲခြဲသေဘၤာအသစ္တစ္စီး တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎အဆင့္ျမင့္ ေရခဲခြဲသေဘၤာကို ေထာက္လွမ္း ေရးသေဘၤာအျဖစ္လည္း သုံးစြဲသြားမည္ျဖစ္ သည္။ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ခုႏွစ္တြင္ အၿပီး တည္ ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အာတိတ္ရပ္ဝန္းေဒသ ၌ ေထာက္လွမ္းေရး လုံၿခဳံေရးႏွင့္ သယံဇာတ ရွာေဖြစုေဆာင္းေရးအတြက္ အသုံးျပဳသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ယခုအေနအထားတြင္ အေမရိကန္၌ Polar Star ႏွင့္ Healy ေရခဲခြဲသေဘၤာ  ႏွစ္စီးသာရွိေနေသးသည္။ အေမရိကန္အဆင့္ျမင့္ ေရခဲခြဲသေဘၤာမ်ားသည္ အာတိတ္ရပ္ဝန္း ေဒသတြင္ အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။
.
႐ုရွားစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား
.
၂ဝ၁၈ ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းမွ စတင္ကာ ယေန႔ထိတိုင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေရတပ္ဖြဲ႕သည္ အာတိတ္ရပ္ဝန္း ေဒသတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ႐ုရွားေရတပ္ဖြဲ႕သည္ ဘာရင္းပင္လယ္ႏွင့္ ေနာ္ေဝးက်ီးယန္း ပင္လယ္ျပင္ေဒသမ်ား၌ ေရျမဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းျခင္း၊ ေရငုတ္သေဘၤာႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ဒုံးခြင္းဒုံးစနစ္မ်ား ကိုင္တြယ္အသုံးခ်ေရးဆိုင္ရာစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ႐ုရွားမဟာ ဗ်ဴဟာ ဗုံးႀကဲေလယာဥ္ႀကီးမ်ားသည္ ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားေရး ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ား၏ ေထာက္ကူမႈျဖင့္ ရန္သူ ပစ္မွတ္မ်ားအား ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ပုံ ႐ုရွားေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ရဟတ္ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ရန္သူ၏ ေနာက္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ရွိ ကာ ဆင္းတက္တိုက္ခိုက္ပုံမ်ားကို ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသည္။
.
႐ုရွားျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ ေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အထူးကြန္မင္ ဒိုတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ႐ုရွားပိုင္ဆိုင္သည့္ အာတိတ္ ေဒသကြၽန္းမ်ားႏွင့္ ကိုလာကြၽန္းဆြယ္ေပၚတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ ျပင္ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္၌ ႐ုရွားေရတပ္ဖြဲ႕ သည္ ညအခ်ိန္တြင္ ဒုံးက်ည္ႏွင့္အေျမာက္မ်ား ဒုံးခြင္းဒုံးမ်ားျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္လာသည့္ ရန္သူ၏ စစ္ေလယာဥ္မ်ားကို ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းပုံမ်ား ေလ့ က်င့္ခဲ့ၾကသည္။ ပင္လယ္နက္ ႐ုရွားေရတပ္ဖြဲ႕ သည္ ေရငုပ္သေဘၤာႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ေရျမဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ပိုင္းေရတပ္ ေလ တပ္ႏွင့္ ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ စုေပါင္းကာ ဆာခါလင္ကြၽန္းႏွင့္ ကူ႐ိုင္းကြၽန္းစုမ်ားေပၚတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
.
ထို႔ေၾကာင့္ အာတိတ္ေဒသသည္ မၾကာမတင္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ရပ္တည္ ရမည္ဆိုသည္ကို။       
.
.
.
#KBZTai #Shan

Recent Tube