ျမန္မာႏုိင္ငံသည္က်ား/မ တန္းတူ အခြင့္အေရး ရရွိမႈ ကမၻာ့အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၈၈ တြင္ တည္ရွိေန - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Monday, December 24, 2018

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္က်ား/မ တန္းတူ အခြင့္အေရး ရရွိမႈ ကမၻာ့အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၈၈ တြင္ တည္ရွိေန


ရဲရင့္ဇြဲ၊ ကေမၻာဇတိုင္း
.
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ က်ား/မ တန္းတူအခြင့္ေရး ရရွိမႈ ကမာၻအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ တြင္ အဆင့္ ၈၈  ေနရာ၌ တည္ရွိေနေၾကာင္း  The Global Gender Gap Report ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ သိရသည္။
.
 
.
အဆုိပါ အဖြဲ႔သည္ကမၻာတစ္ဝွမ္း ရွိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၉ ႏိုင္ငံကို ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးေနာက္ က်ားမတန္းတူ အခြင့္ေရးရရွိမႈ အဆင့္မွတ္ ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရမွတ္ ဝ.၆၉ဝ သာ ရရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာ့အဆင့္ ၈၈ ေနရာ၌ ရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ယင္းကဲ့သို႔ က်ားမတန္းတူ အခြင့္ အေရးမႈ အဆင့္သတ္မွတ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမူေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္ရသည့္ အေျခအေနကို အဓိကထားတြက္ခ်က္ထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ပါဝင္ခြင့္ရရွိမႈ အေျခ အေနမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသံုးသပ္ တြက္ခ်က္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
The Global Gender Gap Report ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ က်ား မတန္းတူအခြင့္ေရးရရွိမႈ စာရင္းတြင္ အုိက္စလန္၊  ေနာ္ေဝးႏွင့္ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ တို႔သည္ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ထိပ္ဆံုးေနရာ၌ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube