ရွမ္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီး အဆံုးသတ္ေရး ေမးခြန္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ား ေမးျမန္းခြင့္ မရဟု ဆို - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Friday, December 28, 2018

ရွမ္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္မီး အဆံုးသတ္ေရး ေမးခြန္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ား ေမးျမန္းခြင့္ မရဟု ဆိုစိုင္းသိခၤသူ၊ ကေမၻာဇတိုင္း
.
ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ဘဝလံုၿခံဳေရးအတြက္ အဓိကလိုအပ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္စပ္ လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္း ႏိုင္ရန္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း မုိင္းကိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလံုက ေျပာသည္။
.

.
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ထုတ္ ကေမၻာဇတိုင္းသတင္း ဂ်ာနယ္၏ အတြဲ (၄)၊ အမွတ္ (၄၉) မွ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေရ၊ မီး၊ လမ္း၊ တံတား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အေထြေထြလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ သူမ်ားကိုယ္စား ေမးျမန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္မီးေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနမႈမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းႏိုင္ရန္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ား ေမးျမန္း တင္သြင္းေစလိုေၾကာင္း ေရးသား ထားမႈအေပၚ ဦးစိုင္းလံုမွ ယင္းကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
.
''လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကို ေတြ႕ၿပီး ေမးပါတယ္။ ၾကယ္ပြင့္ျပျပ၊ မျပျပ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ပဲဆိုင္တယ္လို႔ ႐ံုးစာ ျပန္ထုတ္ေပး လိုက္တယ္။ လူထုကသိခ်င္လို႔ လူထုအတြက္ ေမးျမန္းတာကုိ ေမးခြင့္မရဘူးဆိုေတာ့ လူထုလည္း အေျဖမသိရ သလို မီဒီယာေတြလည္း မသိရေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေမး ပါတယ္၊ ေမးခြင့္မရဘူးဆိုတာသိေစ ခ်င္ပါတယ္''ဟု ဦးစိုင္းလံုက ေျပာ သည္။
.
မိုင္းကိုင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ဦးစိုင္းလံုမွ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း အေနျဖင့္ ေမးျမန္းလိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ တင္ျပခဲ့ရာတြင္ တရားခံတစ္ဦးအား ရဲမွ စတင္ ဖမ္းဆီးသည့္ေန႔မွစ၍ တရားသူႀကီး အမိန္႔ခ်မွတ္သည့္ ေန႔အထိ ခ်ဳပ္ရက္ကာလမ်ားသည္ က်ခံရမည့္ ေထာင္ဒဏ္ ကာလတြင္ အက်ံဳးဝင္သည္ဟု သိရွိထားပါေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမွ ကာလရွည္ၾကာစြာ ဖမ္းဆီးၿပီးမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား လာေရာက္အပ္ႏွံေသာအခါ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမွ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားသည့္ ကာလသည္ ရဲစခန္းခ်ဳပ္ ရက္နည္းတူ က်ခံသင့္ေသာ ေထာင္ ဒဏ္ကာလတြင္ အက်ံဳးဝင္ျခင္း ရွိ မရွိ၊ တပ္မေတာ္မွ ျပည္သူမ်ားအား ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ၾကာရွည္ စြာဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္ ရွိ/မရွိႏွင့္ အခ်ိန္ကာလ မည္မွ်အထိ ဖမ္း ဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္ရွိသည္ကို သိရွိလုိ ေၾကာင္း ေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၉၈ တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအားေမး ျမန္းထားေသာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ ရေသာ အမ်ားျပည္သူ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေစရမည္ သို႔မဟုတ္ ရွမ္းျပည္ နယ္အစိုးရက တာဝန္ခံထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေစရမည္ဟု ျပဌာန္းထားပါသျဖင့္ ယင္းေမးခြန္းအား ျပည္ေထာင္စုအ ဆင့္တြင္သာ ေမးျမန္းသင့္ေၾကာင္း စာျဖင့္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
.
မိုင္းကိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမဝင္ စကားေျပာစက္ကိုင္ေဆာင္မႈျဖင့္ နယ္ေျမခံတပ္တစ္တပ္မွ ၃ လ ခန္႔ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တြင္ အဆိုပါသူအား တည္ဆဲဥပေဒမ်ား အရ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရွိ/မရွိကို အမ်ားျပည္သူက သိလုိသျဖင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္း ေမးျမန္းရန္တင္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္း ျဖစ္ပြားမႈကို ျပည္နယ္ အဆင့္အေနျဖင့္ တင္ျပခြင့္ မရဘဲ ယခုကဲ့သို႔ လႊဲေျပာင္းေမးရန္ လမ္းၫႊန္လာျခင္းမ်ိဳးမွာ လူထုအတြက္ အေျဖ မရွိသလုိ၊ လူထုအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကို သိရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းလံုက ဆက္ လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
အလားတူ ေမးခြန္းမ်ိဳးကိုပင္ ေမးျမန္းခြင့္မရခဲ့သည့္ အျခားျပည္ နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လည္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးစိုင္းလံုက ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
.
ယင္းကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမး ခြန္းေမးျမန္းခြင့္မရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးစဝ္ေအာင္ျမတ္ ထံသို႔ ကေမၻာဇတိုင္းမွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎အေနျဖင့္ ခရီးသြားေနသည့္ အတြက္ ျပန္လည္ ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube