ငါးရက္တစ္ေဈး ေဈးေန႔မ်ား - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Thursday, December 27, 2018

ငါးရက္တစ္ေဈး ေဈးေန႔မ်ား

ကေမၻာဇတိုင္း
.
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ အထိ
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube