တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Thursday, December 27, 2018

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ကြင္းဆင္း ေလ့လာရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး


စိုင္းသိခၤသူ၊ ကေမၻာဇတိုင္း
.
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသံုးလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကို တစ္ႏွစ္ တာစမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳထားၿပီး ေနာက္ ယခုအခါ ျပန္လည္လည္ပတ္ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆိုး က်ိဳးမ်ားကို သိရွိေဖာ္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ လိုအပ္ပါက ကြင္းဆင္းေလ့လာရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသန္႔စင္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။
.
.
ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒသမပံုမွန္အစည္း အေဝး ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသန္႔စင္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ၏ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါ ရီလ ၁၅ ရက္မွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္အထိ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ အမွတ္ (၂/၂ဝ၁၈)အေပၚ ေဆြးေႏြး ရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းသန္႔စင္ကေျပာသည္။
.
''စမ္းသပ္လည္ပတ္တာ ၁ ႏွစ္ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ျပႆနာရွိေနၿပီး ရပ္ နားထားရတဲ့ စက္႐ုံကို ခိုင္လံုတဲ့အေၾကာင္း ျပခ်က္ေတြ မရွိဘဲ ျပန္လည္ လည္ပတ္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း စမ္းသပ္လည္ပတ္မႈက ထြက္ရွိလာတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆုိင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်ျပႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ သက္တမ္း တိုးေပးျခင္းဟာ ေဒသခံျပည္ သူေတြအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လို႔ လူထုကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္'' ဟု ၎က ေျပာသည္။
.
တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမွာ မူလဒီဇိုင္းသတ္ မွတ္အရည္အေသြး မရွိျခင္း၊ ဘိြဳင္လာထြက္ မီးခိုးမ်ားမွ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ပါရွိေနျခင္း၊ စက္႐ုံေခါင္းတိုင္မွာ မူလ ဒီဇိုင္း ၁၅ဝ မီတာ အစား ၈ဝ မီတာ အျမင့္သာ ရွိသျဖင့္ အနီးဝန္းက်င္ေဒ သတြင္ ျပာမႈန္မ်ား က်ေရာက္ေနျခင္း မ်ားအျပင္ အ႐ႈံးေပၚသည့္အတြက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စက္႐ုံအား ရပ္ဆုိင္း ထားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
.
အဆိုပါ စက္႐ုံလည္ပတ္စဥ္က ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကရၿပီး လူမႈပတ္ ဝန္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မၾကာ မၾကာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္အထိ ေဒသခံ မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္တြင္ စမ္းသပ္ကာလ ၁ ႏွစ္ အျဖစ္ ျပန္လည္လည္ပတ္ေစခဲ့ၿပီးယ ခုအခါ သက္တမ္းတိုးေပးထားသည္ ျဖစ္ရာ စမ္းသပ္ကာလတြင္ ေတြ႕ရွိရ သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာ စြာ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ Advancing Life and Regrnera-ting Motherland (ALARM) မွ တီက်စ္ေက်းရြာ ဝန္းက်င္ရွိေရ၊ ေျမ တို႕ကို ဓာတ္ခြဲခန္း သံုးသပ္မႈ၊ ေလ့ လာမႈ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ သုံးသပ္မႈဌာနမွ တင္ျပသည့္ အစီရင္ ခံစာမ်ားအရ လည္းေကာင္း ဓာတ္ အားေပးစက္႐ုံအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ားအား ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚေနေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရသည့္အ တြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကြင္းဆင္း စိစစ္ရန္ ေဆြးေႏြးရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။
.
ျမန္မာႏုိင္ငံ စံႏႈန္းမ်ားအရ တီက်စ္မွ ညစ္ညမ္းမႈသည္ အႏၱရာယ္အရွိဆံုး အေျခအေနထက္ေက်ာ္လြန္ ေနျခင္း၊ ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေသာ တိုင္းတာမႈမ်ားကို ခ်က္ျခင္း လုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျခင္း၊ စက္႐ုံလည္ ပတ္ျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းျခင္းျဖင့္ ညစ္ ညမ္းမႈအဆင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ တိုး တက္မႈကို မွတ္သားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ရန္ စက္႐ုံေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မ ညီမွ်မႈ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႔အျပင္ ပံုမွန္ သို႔မဟုတ္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ဖိအားေပးျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ ေလထုအ ရည္အေသြးကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ေရေႏြးေငြ႕သံုး ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံ မ်ား၏ ထုတ္လႊတ္မႈဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးျပင္ဆင္ၿပီး ျပည့္ ၿမဲစြမ္းအင္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ျဖင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေစ ၿပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ရရွိရန္ ေသခ်ာ ေစျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါ ေၾကာင္း ¤င္းအေနျဖင့္ အႀကံျပဳေဆြး ေႏြးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
.
အဆိုပါ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံစီမံကိန္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အမွတ္ (၁)စက္ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္လည္း ေကာင္း၊ အမွတ္ (၂)စက္ကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ ရက္တြင္လည္းေကာင္း စတင္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေက်ာက္ မီးေသြးတန္ခ်ိန္ ၆၄ဝဝဝဝ အသံုးျပဳ ကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၄ဝ မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ ၂၅ မဂၢါဝပ္သာ ထုတ္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ လုပ္ငန္း ရပ္ဆုိင္း ထားရာမွ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳ လုပ္ၿပီးေနာက္ စမ္းသပ္ကာလ ၁ ႏွစ္ အျဖစ္ ျပန္လည္လည္ပတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube