ေက်ာက္မဲမွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာလယ္သမားသမၼဂၢ အကူအညီျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ေတာင္းဆိုသြားမည္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Thursday, December 20, 2018

ေက်ာက္မဲမွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာလယ္သမားသမၼဂၢ အကူအညီျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ေတာင္းဆိုသြားမည္မင္းေဇာ္မင္း၊ ကေမၻာဇတိုင္း
.
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က မတရား သိမ္းဆည္း ခံခဲ့ရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအ ဝင္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသို႔ တင္ျပ တိုင္ၾကားထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ လယ္သမားသမဂၢ အကူအညီ ျဖင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
''ပထမေတာ့ ရန္ကုန္မွာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံ ေတာ္အႀကီးအကဲေတြ အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အသိေပးဖို႔ စီစဥ္ ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လယ္သမား သမၼဂၢက သူတို႔ ေက်ာက္မဲကို လာၿပီး လယ္သိမ္းထားတဲ့ က်ားငါးေကာင္ တိုင္းရင္းေဆးတိုက္ပိုင္ရွင္ကို လိုက္ ေတြ႕ၿပီး ညႇိႏိႈင္းေပးမယ္လို႔ ေျပာလာ ပါတယ္။ ေထြအုပ္ကေတာ့ ေခၚေတြ႕ၿပီး လက္ မွတ္ထိုးတာေတြကို အထက္ကို တင္ျပေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္''ဟု ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သိမ္းခံ ေတာင္သူ ဦးဇာလိႏၵက ေျပာသည္။
.
ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္၊ ခိုမံုးေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ကြင္းအမွတ္  ၄၅ မွ ေတာင္ သူ ၇ ဦး၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ စုစုေပါင္း ၅၂ ဧကအား ရာဘာ စိုက္ပ်ိဳးရန္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းျပကာ က်ားငါး ေကာင္တိုင္းရင္း ေဆးတိုက္ပိုင္ရွင္ ဦးစိုင္းသန္းေမာင္မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ရယူခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ႏွစ္ ရွည္ပင္မ်ားအတြက္ လက္ရွိအပင္ တန္ဖိုးကို အေျခခံ၍ ေဒသကာလ ေပါက္ေစ်းျဖင့္ တြက္ခ်က္ေသာ တန္ ဖိုး၏ ၃ ဆ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးျခင္း၊ သိမ္းဆည္းခံ ေျမမ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကးေပးမႈ မရွိျခင္း၊ အခြင့္အာဏာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပး ရန္ရွိသည္ကို ေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၊ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကိုတန္း တူညီမွ် ရပိုင္ခြင့္ျပဌာန္းခ်က္မရရွိ ျခင္း၊ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ ေသြဖယ္ေနျခင္း၊ ခြၽတ္ေခ်ာ္ေနျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ ေျမဧက ၅၂ ဧကအား ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရန္ အသိေပးေၾကညာပါသည္ဟု ေတာင္သူမ်ားမွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ ထို႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္ တိုဘာလ ၁ဝ ရက္ကလည္း အဆိုပါ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ယင္း လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္ လည္ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရအဆက္ ဆက္တြင္ ေျမသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရမႈကို တင္ျပခဲ့ရာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္အထိ သိမ္းဆည္းသူႏွင့္ ၃ ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး၊ ဦးစိုင္းသန္းေမာင္မွ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က လည္း  ပါတီဥကၠဌ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း ထံသို႔ တင္ျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ဦးစိုင္းသန္း ေမာင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြား သည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ကာ လအတြင္း ပါတီဥကၠဌ ဦးခြန္ထြန္း ဦးအား ေတြ႕ဆံုတင္ျပခဲ့သည့္အျပင္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားအား အႀကိမ္ ႀကိမ္ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာ ထူးျခားမႈမရွိသည့္အ တြက္ ေတာင္သူ ၇ ဦးမွ ¤င္းတို႔ပိုင္ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား မွာ ခိုမံုးေက်းရြာ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံ ခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ အေျခခံစာရင္း ေကာက္ယူမႈအရ ခိုအံုရြာမွ ဦး ဇာလိႏၵ ၂ ဧက၊ ဦးအိုက္စိုင္း ၄ ဧက၊ ဦးသိန္းေမာင္ ၁ဝ ဧက၊ ဦးခမ္းေကာ္ ၁ဝ ဧက၊ ေဒၚစင့္ႏြမ္း ၁ဝ ဧက၊ ေဒၚ အုန္းခင္ ၈ ဧကႏွင့္ေပါက္အင္းႀကီး ရြာမွ ဦးသန္းေအာင္ ၁ဝ ဧက၊ စုစု ေပါင္း ၅၂ ဧကျဖစ္ကာ ၁၉၇၈-၇၉ ေျမခြန္ေျပစာမ်ားျဖင့္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနသို႔ ယာစပါးစိုက္ပ်ိဳးမႈအတြက္ အခြန္ေပး ေဆာင္ထားမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘုိး ဘြားပိုင္ေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။
.
.
.
#KBZTai #Shan

Recent Tube