ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လမ္းပိုင္း ႏွစ္ခုအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ျပည္ နယ္အစိုးရမွ ေထာက္ခံတင္ျပပါက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆို - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Monday, December 24, 2018

ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လမ္းပိုင္း ႏွစ္ခုအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ျပည္ နယ္အစိုးရမွ ေထာက္ခံတင္ျပပါက ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆို


ဇြဲေလး၊ ကေမၻာဇတိုင္း
.
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ သာစည္-ေနာင္ရမ္း- ေနာင္လံုေျမသားလမ္းႏွင့္ ေနာင္လံု ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းပိုင္းမ်ားကို ေျမသားလမ္း ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ သည္ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေထာက္ခံတင္ျပလာပါက ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က က်င္းပဆဲျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
.
ရပ္ေစာက္-ေနာင္ခ်ိဳ ကားလမ္းမွ သာစည္-ေနာင္ရမ္း- ေနာင္လံု ေျမ သားလမ္း ၁၅ မိုင္ ၃ ဖာလံုကို ေက်ာက္ေခ်ာ လမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္း ရွိ/မရွိႏွင့္ ေနာင္လံုေက်း ရြာ အုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာခ်င္း ဆက္သြယ္ထား ေသာ လမ္းပိုင္းမ်ား ကို ေျမသားအမာခံလမ္းမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ရပ္ေစာက္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၏ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈအေပၚ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သန္းထြဋ္က ယင္းကဲ့သို႔ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
.
အဆိုပါ လမ္းပိုင္းမ်ားကို ေျမသားလမ္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေဒသအတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္မႈရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ ေထာက္ခံတင္ျပလာမည္ ဆိုပါက ၂ဝ၁၉-၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြ၊ ျပည္နယ္ ရန္ပံုေငြမ်ားတြင္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္ အျဖစ္ အပိုင္းလိုက္ အဆိုျပဳလ်ာထား ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။
.
ရပ္ေစာက္-ေနာင္ခ်ိဳ ကားလမ္း မွ သာစည္-ေနာင္ရမ္း-ေနာင္လံုလမ္း ပိုင္း စုစုေပါင္း အရွည္ ၁၆ မိုင္ ၇ ဖာလံု ႏွင့္ ေနာင္လံုေက်းရြာ အုပ္စု အတြင္း ေက်းရြာခ်င္းဆက္ လမ္းစုစု ေပါင္း ၁၅ မိုင္တို႕မွာ ပွ်မ္းမွ်လမ္း အက်ယ္ ၁ဝ ေပ ခန္႔သာ ရွိသျဖင့္ သတ္မွတ္လမ္းအက်ယ္ ရရွိရန္ဦးစြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ လမ္းပိုင္းအဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube