ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔ က်င္းပ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Tuesday, December 18, 2018

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔ က်င္းပကေမၻာဇတိုင္း
.
ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၅ ခုကို ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တပ္မေတာ္သား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရးရာေကာ္မတီ ဝင္မ်ား အစားထိုး ေျပာင္းလဲျဖည့္စြက္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းအား လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးအဖြဲ႕မွ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာမ်ားအား ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၁ ဦး ရွိသည့္အနက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁၄ ဦး တက္ေရာက္ၿပီး ခြင့္ပန္ၾကားသူ ၂၇ ဦး ရွိကာ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈၀ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
.
#KBZTai #Shan

Recent Tube